Építési beruházás - 615546-2021

03/12/2021    S235

Magyarország-Budapest: Közút építése

2021/S 235-615546

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 704433853
Fax: +36 307741001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M3 metróvonal-Göncz Árpád aluljáró felújítása

Hivatkozási szám: EKR000394222021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest, M3 metróvonal Göncz Árpád városközpont metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítés kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 973 025 115.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45231400 Erősáramú vezeték építése
45233120 Közút építése
45316200 Jelzőberendezések szerelése
45316212 Forgalomirányító lámpa szerelése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIII. kerület Váci út - Róbert Károly körút csomópont

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai:

- Az M3 metróvonal Göncz Árpád városközpont metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítés kivitelezése projekt megvalósítása,

- Üzemeltetői- közműkezelői- tulajdonosi hozzájárulások, lejáró engedélyek megújítása,

- Organizációs és vagyonvédelmi intézkedések,

- közműkiváltás, útépítés, forgalomtechnika, közvilágítás, vízgépészet, födémszigetelés, aluljáró burkolatfelújítási munkák, épületgépészet, épületelektromosság, térfigyelő és tűzvédelmi jelző.

Kivitelezési munkák főbb mennyiségei:

Gyalogos közforgalom számára megnyitott alapterület (utasforgalmi terület): 3 042 m2

Kőlap padlóburkolatok 2 350m2, kő- és csempe falburkolat 1 600 m2, klímaberendezések 5 csoport. Utastéri lámpatestek vezetékezéssel 458 db IP65, térfigyelő kamerák 33 db.

Akadálymentes gyalogátkelőhelyek létesítése: aszfalt burkolatok 3 000 m2, taktilis burkolatok 96 m2, burkolati jelek festése: 78 m2.

Elvégzendő kivitelezési feladatok:

Megújul és akadálymentes elérést biztosít az aluljáró a felszín és a metró peronok között.

A Göncz Árpád városközpontnál található aluljáró az M3 metróvonal mentén létesített aluljárórendszerek között az egyik legkomplexebb rendszer, mind szerkezeti megoldásait, mind az utasforgalmi terek összetettségét tekintve.

Megújul az aluljáró burkolata, mind járófelület, mind az oldalfalak szintjén. Az új burkolatok elkészítése előtt korszerűsödik az elektromos hálózat, a víziközmű rendszer. A modern aluljáró világítás mellett új térfigyelő- és tűzjelző rendszer épül ki. Egységes arculatú, árusításhoz megfelelő alapterületű üzlethelyiségek kialakítása megtörténik. Az utasforgalmi terek építészeti megújításra kerülnek (burkolatok, világítás, utastájékoztatás). Világosabb és biztonságosabb közlekedő terek alakulnak ki.

Az aluljárófelújítás keretében az aluljáró három lépcsőkijáratában egy-egy felvonó létesül.

Tárgyi projekt keretein kívül tervezetten a következő csatlakozó, más projektek keretében megvalósuló egyidejű kivitelezésekkel kell számolni:

- AGORA Projekt - DNY-i kijárat torkolat átépítése.

Építési- létesítési- bontási engedélyek:

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala BP-05/107/00020-21/2017. számú a meglévő M3 metróvonal - Árpád híd metrómegállóhoz kapcsolódó gyalogos aluljáró átalakítására, és felújítására, valamint abban 3 db új gépészeti felvonó berendezés létesítésére vonatkozó építési engedélye.

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály BF/UO/NS/A/887/9/2016. számú Új gyalogátkelő helyek kijelölő határozata.

Az itt felsorolt engedélyekben foglaltakat az ajánlatadás során figyelembe kell venni.

Részletesen a Közbeszerzési Dokumentáció (továbbiakban: KD) mellékletét képező műszaki leírásban kerül kifejtésre.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3-M.2.1. pontban meghatározott személyi állomány alkalmassági követelmények körében a 4 év projektvezetői szakmai tapasztalat tekintetében meghatározottakon felüli többlet projektvezetői szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3-M.2.2. pontban meghatározott személyi állomány alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3-M.2.3. pontban meghatározott személyi állomány alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés módszere:

Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2-4. részszempontok esetén egyenes arányosítás Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont

A II.2. 7. pont szerint időtartam naptári napban értendő.

FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Németh Zsuzsanna Eszter lajstromszám: 01033, Tornyai Krisztián lajstromszám: 12345

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 084-213293
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

M3 metróvonal Göncz Árpád városközpont metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítés kivitelezése - Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25873982443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 137_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím: http://www.strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 973 025 115.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

állapotfelmérés,bontási,felvonulási,organizációs munkák,őrzés-védelem,tervezési (kitűzési, elektromos,gépészeti,távközlési,

útépítési,felmérési) munkák,közműfeltárás,burkolatbontási munkák,forgalomtechnikai munkák,földmunkák,erősáramú (kábelépítési) munkarészek, gyengeáramú munkarészek, út- és járda bontás, építés és helyreállítás munkarészei, Monolit

vasbetonszerkezet bontási, építési munkarészei, acélszerkezeti munkarészek, szigetelési munkarészek, víztelenítési munkarészek,munkatér határolási munkarészek, lakatosipari munkák, elektromos szerelési munkarészek, szakági bontási munkák, kőművesipari munkarészek, acélszerkezetű nyílászárók beépítése, hideg, melegburkolat, ipari padló építés munkarészei, festési munkák, szerelt falak és álmennyezetek építése, tűzjelző rendszer kiépítése, utastájékoztatási munkarészek, felvonók gyártási és beépítési munkái,utas és üzemi téri bútorok és berendezési tárgyak beépítése elhelyezése, épületgépészeti munkarészek, utcabútorok elhelyezési munkái, kertészeti munkák, üvegszerkezetek építése, Projektvezetői, MV-ÉG és MV-V felelős műszaki vezetői feladatok,kőburkolatok építése (fal, padló), üzembehelyezéssel kapcsolatos feladatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.

VI.3. További információk pont folytatása:

17. Nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amennyiben nem rendelkezik egy a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi feladatára kiterjedő minimum 100 000 000,- Ft/kár, valamint 300 000 000,- Ft/év összegű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR), melynek ki kell terjednie minden olyan kár, veszteség megtérítésére, amely a Vállalkozó tevékenysége során Megrendelőnél, vagy harmadik személynél keletkezhet, amelyről szóló kötvényt szerződés kötéskor be kell nyújtani. A felelősségbiztosítást szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerésétől - Teljesítésigazolás kiállítása - számított 60 napig fenn kell tartani. AT-nek az aj-ban nyilatkozni szükséges, hogy nyertesség esetén rendelkezni fog felelősségbiztosítási szerződéssel.

18. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg. Ajánlatkérő tulajdonosa az eljárás fedezetét biztosító Megvalósítási Megállapodás forrásbiztosítása érdekében támogatásra irányuló igényt fog benyújtani Magyar Köztársaság Kormánya felé. A Támogatói Okirat alapján megkötendő Megvalósítási Megállapodás hatályba lépésének elmaradását, illetve az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélését az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre a szerződés megkötésére vagy teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat. Erre tekintettel a vállalkozási szerződés tervezete speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. Amennyiben a jelen eljárás teljes fedezetének biztosításához szükséges, hatályos Megvalósítási Megállapodás nem áll rendelkezésre az építési engedély lejáratát (2022. június 3.) megelőző 60. napig és így a Szerződés nem lép hatályba, úgy a Szerződés - a Felek eltérő megállapodásának hiányában - megszűnik.

19. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

20. Jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/11/2021