Építési beruházás - 615629-2021

03/12/2021    S235

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 235-615629

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Törőcsik Tamás
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Telefon: +36 709039054
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfsi.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gábor
E-mail: gabor.molnar@kk.gov.hu
Telefon: +36 703823195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kk.gov.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KK - Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Hivatkozási szám: EKR001571882019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a "Csongrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00034 azonosító számú projekt keretében

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 317 299 978.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 6-8.

hrsz.: 4031

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Csongrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00034 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Csongrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése „Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Tornaterem” épületenergetikai fejlesztése 6700 Szeged, Tisza Lajos körút 6-8 HRSZ: 4031 alatt lévő épületét érinti. A műemlék épület nyilvántartási száma:9941. Az ingatlanon több épület is található, a pályázatban a gimnáziumként működő főépület és a tornacsarnok érintett a felújításokkal

Ezen műemlék épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik.

Az épületenergetikai beruházás a főépület padlásfödém szerkezetének utólagos hőszigetelését, mindkét épületrész homlokzati nyílászáróinak cseréjét, fűtési rendszerük korszerűsítését jelenti és napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival

Fa- és alumínium nyílászárók: 1 000 m2

Padlás hőszigetelése kapcsolódó munkáival

25 cm vastag üveggyapot lemezzel („A1” tűzvédelmi besorolású): 1 037 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival

Kazán csere, új kondenzációs gázkazánok beépítése: 5 db

Fűtési vezetékhálózat szerelése: 1 292 m

Acéllemez lapradiátor elhelyezése vandálbiztos termoszeleppel: 233 db

Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival

Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 33,39 kWp (126 db 265 Wp napelem)

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése

alapján rögzíti, hogy amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve

amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Ajánlatkérő az egyenértékű teljesítést is elfogadja, azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata. AT az ajánlatában jelölje meg az általa beépíteni kívánt szerkezetet/anyagot.Részletes információk a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.4.Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberen felüli szakemberek száma, akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettség megszerzését követően szerzett*- / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00034

II.2.14)További információk

*II.2.5.) pont 2.3. értékelési részszempont folytatása karakterkorlát miatt itt:épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú

beruházásban (munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig tartó időszakban projektvezetőként és/vagy építésvezetőként)

szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min 0, max. 3 fő)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 099-236347
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

KK - Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95241243
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: dudasszi@bodrogibau.hu
Telefon: +36 304667232
Fax: +36 62222133
Internetcím: http://www.bodrogibau.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 317 299 978.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

mobil WC és konténer bérlet, építési törmelék elszállítása, lerakási díja, tűzgátló ajtó beépítése, festési-mázolási munkák díja részben, árnyékolók elektromos mozgatásának kialakítása, elektromos szerelés díja részben,

megújuló energia szerelése

fűtési rendszer szerelési díja

épületgépészeti - gázszerelési munkák díja

MV-É-M felelős műszaki vezetés

MV-ÉG felelős műszaki vezetés

MV-ÉV felelős műszaki vezetés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Közös Ajánlattevő neve: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 6725 Szeged Kálvária Sgt 87/B.

Adószám:11391069-2-06

Közös Ajánlattevő neve: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6344 Hajós Kossuth Utca 21.

Adószám:10459340-2-03

2. Ajánlattevő neve: ALUKONSTRUKT Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6728 Szeged Budapesti Út 8.

Adószám:11089256-2-06

3. Ajánlattevő neve és egyben nyertes ajánlattevő: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Mátyás Utca 38.

Adószám:11392668-2-06

4. Ajánlattevő neve: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 6724 Szeged Cserzy Mihály Utca 35.

Adószám:25284801-2-06

5. Ajánlattevő neve: IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Cserháti Sándor Utca 5.

Adószám:11129857-2-08

6. Ajánlattevő neve: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.

Székhelye: 6722 Szeged Gutenberg Utca 25-27.

Adószám:12614277-2-06

7. Ajánlattevő neve: Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6791 Szeged Széksósi Út 7.

Adószám:14417076-2-06

8. Ajánlattevő neve: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6400 Kiskunhalas Kéve U. 39.

Adószám: 10381603-2-03

9. Ajánlattevő neve: RZB Invest Építőipari, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6726 Szeged Vércse Utca 12.

Adószám: 24225441-2-06

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat:Kbt.148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/11/2021