Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 616081-2021

03/12/2021    S235

Bulgaria-Karnobat: Tyres for heavy/light-duty vehicles

2021/S 235-616081

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: TERITORIALNO PODELENIE "DaRZhAVNO GORSKO STOPANSTVO KARNOBAT"
National registration number: 2016176540260
Postal address: ul. Moskva No. 1
Town: gr.Karnobat
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 8400
Country: Bulgaria
Contact person: Nataliya Nedkova Nedeva-Chalakova
E-mail: nnnedeva@abv.bg
Telephone: +359 886504042
Internet address(es):
Main address: http://dgskarnobat.uidp-sliven.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/20804
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/176313
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/176313
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Стопанисване на горите-управление, възпроизводство, ползване и опазване съгласно Закона за горите

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили" за срок от 12 месеца

II.1.2)Main CPV code
34350000 Tyres for heavy/light-duty vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Открита процедура по реда на ЗОП и се провежда по реда на  чл.18, ал.1, т.1, във връзка с  чл.20, ал.1, т.1, б. „б” от ЗОП, вр. чл.73, ал.1 от ЗОП.

Срок на поръчката: Срок на изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от подписване на договора или до изчерпване на максималния финансов ресурс на поръчката и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания.

В посочената обща едногодишна цена се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс и посочените видове и количества услуги, както и може да заявява допълнителни такива в рамките на общата стойност по сключения договор.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 12 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

В посочения технически пункт (сервиз) на Изпълнителя, находящ се на територията на гр. Карнобат или гр. Сунгурларе.

II.2.4)Description of the procurement:

"Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили" за срок от 12 месеца

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Да има на разположение за срока на изпълнение на поръчката лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на дейността - минимум едно лице за демонтаж и монтаж на гуми и джанти, ремонт на гуми и джанти.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

не се изисква

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Да разполага със сервизна база (собствена или наета) с възможност за монтаж и ремонт на гуми и джанти, находяща се на територията на гр. Карнобат или гр. Сунгурларе и работното време да не е по-малко от 8 (осем) часа на ден, както и да разполага с необходимото за предмета на поръчката оборудване.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/01/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/01/2022
Local time: 11:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/11/2021