Supplies - 616081-2021

03/12/2021    S235

Bulgaria-Karnobat: Tyres for heavy/light-duty vehicles

2021/S 235-616081

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: TERITORIALNO PODELENIE "DaRZhAVNO GORSKO STOPANSTVO KARNOBAT"
National registration number: 2016176540260
Postal address: ul. Moskva No. 1
Town: gr.Karnobat
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 8400
Country: Bulgaria
Contact person: Nataliya Nedkova Nedeva-Chalakova
E-mail: nnnedeva@abv.bg
Telephone: +359 886504042
Internet address(es):
Main address: http://dgskarnobat.uidp-sliven.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/20804
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/176313
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/176313
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Стопанисване на горите-управление, възпроизводство, ползване и опазване съгласно Закона за горите

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили" за срок от 12 месеца

II.1.2)Main CPV code
34350000 Tyres for heavy/light-duty vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Открита процедура по реда на ЗОП и се провежда по реда на  чл.18, ал.1, т.1, във връзка с  чл.20, ал.1, т.1, б. „б” от ЗОП, вр. чл.73, ал.1 от ЗОП.

Срок на поръчката: Срок на изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от подписване на договора или до изчерпване на максималния финансов ресурс на поръчката и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания.

В посочената обща едногодишна цена се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс и посочените видове и количества услуги, както и може да заявява допълнителни такива в рамките на общата стойност по сключения договор.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 12 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

В посочения технически пункт (сервиз) на Изпълнителя, находящ се на територията на гр. Карнобат или гр. Сунгурларе.

II.2.4)Description of the procurement:

"Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили" за срок от 12 месеца

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Да има на разположение за срока на изпълнение на поръчката лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на дейността - минимум едно лице за демонтаж и монтаж на гуми и джанти, ремонт на гуми и джанти.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

не се изисква

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Да разполага със сервизна база (собствена или наета) с възможност за монтаж и ремонт на гуми и джанти, находяща се на територията на гр. Карнобат или гр. Сунгурларе и работното време да не е по-малко от 8 (осем) часа на ден, както и да разполага с необходимото за предмета на поръчката оборудване.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/01/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/01/2022
Local time: 11:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/11/2021