Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 617752-2019

Submission deadline has been amended by:  48264-2020
27/12/2019    S249

Magyarország-Budapest: Kenőolaj és kenőanyagok

2019/S 249-617752

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338012
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000966742019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000966742019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kenőanyag beszerzés 2020-2021

Hivatkozási szám: EKR000966742019
II.1.2)Fő CPV-kód
09211000 Kenőolaj és kenőanyagok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés / Kenőanyag beszerzése (2020-2021)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

CZ BREN 2A gépkarabélyokhoz fegyverolaj

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09211000 Kenőolaj és kenőanyagok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság

6044 Kecskemét, Hetényegyháza Belsőnyír 280.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1.részajánlati kör

Fsz.:1 Termék megnevezése: Fegyverolaj

Me.: liter

Tervezett beszerzési mennyiség: 2020: 1000 liter 2021:1000 liter

Kiszerelés: 0,1-0,5 liter

Gyártási idő: 12 (hónap)

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén vállalja a műszaki leírás 8.6. pontjában lévő táblázat szerinti mennyiségű veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását az MH ARB Bázisparancsnokság (Kecskemét-Hetényegyháza) telephelyről, ártalmatlanítását (az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett).

Ajánlatkérő a teljes alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.

Ballistol általános fegyverolaj, vagy azzal egyenértékű fegyverolaj.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opció lehívásának módja: amennyiben azt a rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi adott évben a felmerülő igény függvényében legfeljebb 30 %-kal megnövelhető a megrendelendő mennyiség.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A VI.3. pont 4. bek-ben részletezett termékfelelősség biztosítás értékei:

Termékfelelősségi biztosítás minimális értéke 1 000 000 Ft

Káreseményenkénti felelősség minimális értéke 100 000 Ft

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

NOx csökkentő adalék

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09211000 Kenőolaj és kenőanyagok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság

6044 Kecskemét, Hetényegyháza Belsőnyír 280.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2.részajánlati kör (NOx csökkentő adalék)

Fsz.:1

Termék megnevezése: NOx csökkentő adalék

Me.: liter

Tervezett beszerzési mennyiség: 2020: 50 000 liter 2021: 60 000 liter

Kiszerelés:4-25 liter

Gyártási idő: 12 (hónap)

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén vállalja a műszaki leírás 8.6. pontjában lévő táblázat szerinti mennyiségű veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását az MH ARB Bázisparancsnokság (Kecskemét-Hetényegyháza) telephelyről, ártalmatlanítását (az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett).

Ajánlatkérő a teljes alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opció lehívásának módja: amennyiben azt a rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi adott évben a felmerülő igény függvényében legfeljebb 30 %-kal megnövelhető a megrendelendő mennyiség.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A VI.3. pont 4. bek-ben részletezett termékfelelősség biztosítás értékei:

Termékfelelősségi biztosítás minimális értéke 5 000 000 Ft

Káreseményenkénti felelősség minimális értéke 1 000 000 Ft

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Repülő eszköz hajtómű- és hidraulika olajai

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09211000 Kenőolaj és kenőanyagok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság

6044 Kecskemét, Hetényegyháza Belsőnyír 280.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3.részajánlati kör (Repülő eszközök hajtómű- és hidraulika olajai)

1. Repülő eszköz hajtóműolaj I. liter Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 800 liter 2021: 600 liter Kiszerelés: 0,4-5 liter Gyártási idő: 6 hónap

2. Repülő eszköz hajtóműolaj II. liter Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 600 liter 2021: 600 liter Kiszerelés: 0,4-5 liter Gyártási idő: 6 hónap

3. Repülő eszköz hidraulika olaj liter Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 160 liter 2021: 160 liter Kiszerelés: 0,4-10 liter Gyártási idő: 6 hónap

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén vállalja a műszaki leírás 8.6. pontjában lévő táblázat szerinti mennyiségű veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását az MH ARB Bázisparancsnokság (Kecskemét-Hetényegyháza) telephelyről, ártalmatlanítását (az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett).

Ajánlatkérő a teljes alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.

A repülőeszközök - és különösen a szállító repülőgépek - folyamatosan nemzetközi feladatokat teljesítenek, melyek során bármikor előfordulhat kenőanyag utántöltési igény. A beszerzésre tervezett kenőanyagok Európában elterjedt és általánosan mindenhol használt típusok. Ennek előnye, hogy szinte bármelyik repülőtéren elérhető, amennyiben szükséges az utántöltés. Ezen felül a karbantartó szervezetek többsége is ilyen olajjal van ellátva. Az olajok itt sem csereszabatosak, átállás esetén a fenti cseremennyiségek szintén kidobásra kerülnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opció lehívásának módja: amennyiben azt a rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi adott évben a felmerülő igény függvényében legfeljebb 30 %-kal megnövelhető a megrendelendő mennyiség.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A VI.3. pont 4. bek-ben részletezett termékfelelősség biztosítás értékei:

Termékfelelősségi biztosítás minimális értéke 50 000 000 Ft

Káreseményenkénti felelősség minimális értéke 10 000 000 Ft

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Jégmentesítő folyadékok

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09211000 Kenőolaj és kenőanyagok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság

6044 Kecskemét, Hetényegyháza Belsőnyír 280.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

4.részajánlati kör (Jégmentesítő folyadékok)

1. Jégmentesítő folyadék I. Tervezett beszerzési mennyiség: 2020: 20 000 liter 2021: 20 000 liter Kiszerelés: 900 - 1 000 liter Gyártási idő: 12 hónap

2. Jégmentesítő folyadék II. Tervezett beszerzési mennyiség: 2020: 5 000 liter 2021: 5 000 liter Kiszerelés: 900 - 1 000 liter Gyártási idő: 12 hónap

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén vállalja a műszaki leírás 8.6. pontjában lévő táblázat szerinti mennyiségű veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását az MH ARB Bázisparancsnokság (Kecskemét-Hetényegyháza) telephelyről, ártalmatlanítását (az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett).

Ajánlatkérő a teljes alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opció lehívásának módja: amennyiben azt a rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi adott évben a felmerülő igény függvényében legfeljebb 30 %-kal megnövelhető a megrendelendő mennyiség.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A VI.3. pont 4. bek-ben részletezett termékfelelősség biztosítás értékei:

Termékfelelősségi biztosítás minimális értéke 50 000 000 Ft

Káreseményenkénti felelősség minimális értéke 10 000 000 Ft

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Harckocsi olajok és zsírok

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09211000 Kenőolaj és kenőanyagok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság

6044 Kecskemét, Hetényegyháza Belsőnyír 280.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

5.részajánlati kör (Harckocsi olajok és zsírok)

1. Harckocsi motorolaj I. liter Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 2 400 liter 2021: 2 400 liter Kiszerelés: 5-60 liter Gyártási idő: 12 hónap

2. Harckocsi motorolaj II. liter Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 2 000 liter 2021: 2 000 liter Kiszerelés: 5-60 liter Gyártási idő: 12 hónap

3. Harckocsi hajtóműolaj liter Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 60 liter 2021: 60 liter Kiszerelés: 4-25 liter Gyártási idő: 12 hónap

4. Harckocsi hidraulika olaj liter Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 120 liter 2021: 120 liter Kiszerelés: 0,4-10 liter Gyártási idő: 12 hónap

5. MoS2 tartalmú kenőzsír kg Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 48 kg 2021: 48 kg Kiszerelés: 0,4-1 kg Gyártási idő: 12 hónap

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén vállalja a műszaki leírás 8.6. pontjában lévő táblázat szerinti mennyiségű veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását az MH ARB Bázisparancsnokság (Kecskemét-Hetényegyháza) telephelyről, ártalmatlanítását (az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett).

Ajánlatkérő a teljes alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opció lehívásának módja: amennyiben azt a rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi adott évben a felmerülő igény függvényében legfeljebb 30 %-kal megnövelhető a megrendelendő mennyiség.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A VI.3. pont 4. bek-ben részletezett termékfelelősség biztosítás értékei:

Termékfelelősségi biztosítás minimális értéke 50 000 000 Ft

Káreseményenkénti felelősség minimális értéke 10 000 000 Ft

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Autókemikáliák

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09211000 Kenőolaj és kenőanyagok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság

6044 Kecskemét, Hetényegyháza Belsőnyír 280.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

6.részajánlati kör (Autókemikáliák)

1. Akkumulátor sav Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 468 liter 2021: 468 liter Kiszerelés: 8-27 liter Gyártási idő: 12 hónap

2. Denaturált szesz Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 1 000 liter 2021: 1 000 liter Kiszerelés: 0,9 - 1 liter Gyártási idő: 12 hónap

3. Gumiápoló spray Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 600 liter 2021: 600 liter Kiszerelés: 0,4-0,6 liter Gyártási idő: 12 hónap

4. Kontakt tisztító spray Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 400 liter 2021: 400 liter Kiszerelés: 0,1-0,3 liter Gyártási idő: 12 hónap

5. Univerzális többcélú kenőanyag spray Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 1 600 liter 2021: 1 600 liter Kiszerelés: 0,4-0,6 liter Gyártási idő: 12 hónap

6. Műszerfalápoló spray Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 1 500 liter 2021: 1 500 liter Kiszerelés: 0,4-1 liter Gyártási idő: 12 hónap

7. Aceton (gyógyászati minőség) Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 72 liter 2021: 72 liter Kiszerelés: 8-27 liter Gyártási idő: 12 hónap

8. Glicerin Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 300 liter 2021: 300 liter Kiszerelés: 8-22 liter Gyártási idő: 12 hónap

9. Csavarlazító spray Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 600 liter 2021: 600 liter Kiszerelés: 0,4-0,6 liter Gyártási idő: 12 hónap

10. Nyári szélvédőmosó folyadék Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 15 000 liter 2021: 15 000 liter Kiszerelés: 4-10 liter Gyártási idő: 12 hónap

11. Téli szélvédőmosó folyadék Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 25 000 liter 2021: 25 000 liter Kiszerelés: 4-10 liter Gyártási idő: 12 hónap

12. Izopropil alkohol Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 20 liter 2021: 20 liter Kiszerelés: 0,1-4 liter Gyártási idő: 12 hónap

13. Szilikon alapú fékfolyadék Tervezett beszerzési mennyiség 2020: 300 liter 2021: 0 liter Kiszerelés: 0,25-5 liter Gyártási idő: 12 hónap

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén vállalja a műszaki leírás 8.6. pontjában lévő táblázat szerinti mennyiségű veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását az MH ARB Bázisparancsnokság (Kecskemét-Hetényegyháza) telephelyről, ártalmatlanítását (az érvényben lévő jogszabályok betartása mellett).

Ajánlatkérő a teljes alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opció lehívásának módja: amennyiben azt a rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi adott évben a felmerülő igény függvényében legfeljebb 30 %-kal megnövelhető a megrendelendő mennyiség.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A VI.3. pont 4. bek-ben részletezett termékfelelősség biztosítás értékei:

Termékfelelősségi biztosítás minimális értéke 5 000 000 Ft

Káreseményenkénti felelősség minimális értéke 1 000 000 Ft

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) kezdésére. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja -az EKR-en keresztül -az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott MAGYARORSZÁGi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdésben foglaltakra. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján-az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon- be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben Ajánlattevő esetén változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, annak tényére vonatkozó – az EKR-ben biztosított űrlapon – nyilatkozat becsatolása is szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-aiban, valamint a 18. § (1) bekezdésben foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:

— pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai

— mióta vezeti az ajánlattevő számláját

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha:

P1) bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1.) Ajánlattevő figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pont.- a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 21.§ (1) bekezdés a) pont értelmében ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített,

1.rk. vonatkozásában legalább 1 000 l mennyiségű a beszerzés tárgyához illeszkedő (Kenőanyag) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített szállításait, az alábbi tartalommal:

2. rk. vonatkozásában legalább 55 000 liter mennyiségű a beszerzés tárgyához illeszkedő (Kenőanyag) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített szállításait, az alábbi tartalommal:

3.rk. vonatkozásában legalább 1 460 l mennyiségű a beszerzés tárgyához illeszkedő (Kenőanyag) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített szállításait, az alábbi tartalommal:

4.rk. vonatkozásában legalább 25 000 l mennyiségű a beszerzés tárgyához illeszkedő (Kenőanyag) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített szállításait, az alábbi tartalommal:

5.rk. vonatkozásában legalább 4 628 l mennyiségű a beszerzés tárgyához illeszkedő (Kenőanyag) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített szállításait, az alábbi tartalommal:

6.rk. vonatkozásában legalább 46 710 l mennyiségű a beszerzés tárgyához illeszkedő (Kenőanyag) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített szállításait, az alábbi tartalommal:

(legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap); a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal); a szállítás mennyisége, valamint nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.).

Ajánlatkérő a több szerződésből megvalósuló szállításokat is elfogadja.

Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.

A referenciát a Korm.r. 22.§ (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bekezdéseire.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (9) bekezdés, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésre és 21/A §-ra.

Ajánlatkérő hivatkozik, a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AT alkalmatlan, M1.) Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített

1.rk. vonatkozásában legalább 1 000 l mennyiségű a beszerzés tárgyához illeszkedő (Kenőanyag) legjelentősebb szerződésszerűen telj. szállítási referenciával.

2. rk. vonatkozásában legalább 55 000 liter mennyiségű a beszerzés tárgyához illeszkedő (Kenőanyag) legjelentősebb szerződésszerűen telj. szállítási referenciával.

3.rk. vonatkozásában legalább 1 460 l mennyiségű a beszerzés tárgyához illeszkedő (Kenőanyag) legjelentősebb szerződésszerűen telj. szállítási referenciával.

4.rk. vonatkozásában legalább 25 000 l mennyiségű a beszerzés tárgyához illeszkedő (Kenőanyag) legjelentősebb szerződésszerűen telj. szállítási referenciával.

5.rk. vonatkozásában legalább 4 628 l mennyiségű a beszerzés tárgyához illeszkedő (Kenőanyag) legjelentősebb szerződésszerűen telj. szállítási referenciával.

6.rk. vonatkozásában legalább 46 710 l mennyiségű a beszerzés tárgyához illeszkedő (Kenőanyag) legjelentősebb szerződésszerűen telj. szállítási referenciával.

1-6. rk.

Előzetes Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott M1) alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AZ EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a további (A-D) szakaszt nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M1) alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 0,3 %-a /nap, maximális mértéke a késedelemmel érintett mennyiség nettó értékének 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: alapja a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó értéke, mértéke annak 25 %-a.

A késedelmi és meghiúsulási kötbér együttes összege nem haladhatja meg az ellenszolgáltatás 30 %-át.

AK hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a Ptk. 6:155. §-ra.

AK tájékoztatja ATket, hogy a szerz. megköt.re a mindenkor hatályos jogszab.oknak foglaltaknak megfelelően kerül sor.

AK előleget nem fizet.

Részszámlázás lehetősége biztosított az eseti megrendelések teljesítését követően a szerz.ben meghat. keretösszeg erejéig.

A kötbérek akkor érvényesíthetők, ha az AT olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést.

Nyertes AT 12 hónap jótállást kell vállalnia az általa szállított termékekre.

A részletes kötbér és jótállási feltételeket az adásvételi szerződés-terv. tart.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/01/2020
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/01/2020
Helyi idő: 11:00
Hely:

Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. Az ajánlat benyújtásának formai köv.-t a KD tartalmazza.

b. A K.r. 30.§ (4) ért.-ben az AK a P1) pont szerinti, valamint M1) pont szerinti alk. fel.t a minősített AT-k (AT) jegyzékéhez képest szigorúbban hat. meg.

c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd szerv létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

d. Az ajánlatok értékelése

1-6. rk:

A 2015. évi CXLIII. tv. a közbeszerzésekről 76.§ (2) bek. a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár elve alapján történik

A kenőanyagok Műszaki követelményekben meghatározott fizikai-kémiai paraméterei, továbbá gyártói jóváhagyásai, nemzetközi szabványokban meghatározott teljesítményszintjei és felhasználási területei egyértelműen meghatározzák a beszerzendő anyagokat. Mindezek alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a figyelembe vehető értékelési szempont.

e. AK hiv. a Kbt. 47.§ (2).

f. AT nyújtsa be:

— az ajánlatban szereplő nyil.okat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást,

— AT az ajánlattétel során nyújtsa be a megajánlott termék termékleírását (műszaki követelményekben meghatározottak szerint),

— AT szerződéskötési feltételként nyújtsa be a felelősségbiztosítási kötvényt, a ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer működését igazoló dokumentumot (tanúsítványt), valamint a megajánlott termékek Biztonságtechnikai adatlapját a többször módosított 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet alapján.

A nyertes AT a felelősségbiztosítási kötvényt, az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer működését igazoló dokumentumot (tanúsítványt) és a termékek műszaki leírás 8.1.2. pont szerinti Biztonságtechnikai Adatlapját az írásbeli összegezés megküldését követő 20 napon belül elektronikusan küldje meg az EKR-en keresztül. A szerződés időtartama alatt a Biztonságtechnikai adatlapban való változás esetén az új változatot 5 munkanapon belül elektronikusan küldje meg az MH LK részére.

— nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről az összegezés megküldését követő 2 munkanapon belül,

— a KD 7. C pont szerinti nyilatkozatokat,

— részl.ker. ajánlatot.

Egyéb inf:

1.AK a Kbt.40.§(1) bek. alapján az eljárás az EKR-ben való lebonyolítását írja elő a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend szabályai szerint.

2.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend 10-13.§-ai tartalmazzák.

3. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT-nek NCAGE kóddal kell rendelkeznie vagy annak megszerzésére köt. kell vállalnia a KD-ban foglaltak szerint.

4. Nyertes AT-nek az adásvételi keretszerz. megköt. időpontjában rendelkeznie kell megajánlott rk-nként a II.2.14. pontban megadott értékű termékfelelősség (tevékenység) biztosításával, amely rk-nként, káreseményenként legalább az ott meghatározott mértékig felelősséget biztosít a tevékenységéből eredő esetleges károk megtérítésére.

5. 321/2015. (X.30.) Korm.r. 13.§ alapján AT köt. ajánlatához csat. a foly.ban lévő vált.bej.elj. esetében a cégbír.hoz benyújtott vált.bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbír. által megküldött ig. AT köt. a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 13.§-a szer. nyil. nemleges tart. esetén az EKR-ben bizt. űrlapot szükséges csatolni.

6. Ak hivatkozik a Kbt. 27/A §-ra: "Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti AK-t - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az EB által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.”

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelmek benyújtása: A Kbt. 148. § szerint.

VI.3) egyéb információk:

— IV.2.6) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatk.ban AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért. (AK a közbeszerzési eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.)

— AK a jelen közbesz elj.ban nem alk a Kbt. 75. § (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okot,

— FAKSZ adatai:

Csépányiné dr. Farkas Éva; lajstromszáma: 00554

Lev. címe: HM VGH

1555 Budapest Pf.: 74.;

beszerzes@hm.gov.hu

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2019