Szolgáltatások - 618904-2021

03/12/2021    S235

Magyarország-Budapest: Pénzpiaci ügyintézési szolgáltatások

2021/S 235-618904

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosító szám: 15329970241
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Tamás
E-mail: tanacsadas@koncsar.hu
Telefon: +36 13273647
Fax: +36 13273647
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.allamkincstar.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Állampapír-forgalmazáshoz kapcsolódó bankkártya

Hivatkozási szám: EKR000083382021
II.1.2)Fő CPV-kód
66150000 Pénzpiaci ügyintézési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Állampapír forgalmazáshoz kapcsolódó bankkártya elfogadói szolgáltatás

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 488 724 823.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66150000 Pénzpiaci ügyintézési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Hold u. 4.) és a műszaki leírásban meghatározott telephelyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Állampapír forgalmazáshoz kapcsolódó bankkártya elfogadói szolgáltatás ellátása szerződéskötéstől 36 hónapig tartó időtartamban, magában foglalva a következő feladatokat:

1.) Fizikai POS Terminál:

- Terminálok telepítése, hibaelhárítás

- Terminálok szervízelése

- A terminálok üzemeltetéséhez szükséges anyagok biztosítása

- Garancia, jótállás biztosítása

2.) POS Terminál esetében kártyaelfogadás biztosítása, POS terminálok biztosítása, telepítése

3.) VPOS terminálok esetében a fizetési tranzakciók rögzítése, teszt felület biztosítása

4.) Reklamációkezelés az ajánlattevőhöz érkező panaszok, fizetési reklamációk tekintetében

5.) Kártyaelfogadással kapcsolatos problémák vonatkozásában 24 órás HelpDesk szolgáltatás biztosítása

6.) FRAUD management biztosítása

7.) Bankkártyás tranzakciók ellenértékének elszámolása, jóváírása

8.) A bankkártya elfogadói szolgáltatás bevezetése

9.) A szolgáltatás bevezetése előtt, valamint a POS terminálok használatban történő változás esetén díjmentes használati bemutató.

A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A beszerzés mennyisége:

Becsült tranzakciók száma a szerződés tervezett időtartama alatt: 801 972 darab tranzakció a keretösszeg erejéig, mely adat tájékoztató jellegű.

Keretösszeg: nettó 2 734 862 439 Ft, opció összege: 820 458 732 Ft.

Ajánlatkérő az opciós összeg lehívására nem vállal kötelezettséget sem részben, sem pedig teljes mértékben.

Ajánlatkérő az opciós összeget részben vagy egészben a szerződés 36 hónapos időtartama alatt hívhatja le, azzal, hogy az opció megrendeléséről a szerződés időtartama alatt bármikor dönthet és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt.

Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartamát meghosszabbítani a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján (a szerződést a teljesítési határidő tekintetében meghosszabbítani), amennyiben a fentiekben rögzített, opcióval növelt összeg nem kerül kimerítésre. Ebben az esetben a meghosszabbítás időtartama legfeljebb 12 hónap lehet, függetlenül a megvalósult tranzakciók végleges számától.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő által kritikus hiba funkciójavítással történő javítására vállalt határidő POS esetén a bejelentés megtételétől számítva (munkaóra, minimum 2 - maximum 8) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő által kritikus hiba funkciójavítással történő javítására vállalt határidő VPOS esetén a bejelentés megtételétől számítva (munkaóra, minimum 1 - maximum 3) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Becsült tranzakciók száma a szerződés tervezett időtartama alatt: 801 972 darab tranzakció a keretösszeg erejéig, mely adat tájékoztató jellegű.

Keretösszeg: nettó 2 734 862 439 Ft, opció összege: 820 458 732 Ft.

Ajánlatkérő az opciós összeg lehívására nem vállal kötelezettséget sem részben, sem pedig teljes mértékben.

Ajánlatkérő az opciós összeget részben vagy egészben a szerződés 36 hónapos időtartama alatt hívhatja le, azzal, hogy az opció megrendeléséről a szerződés időtartama alatt bármikor dönthet és erről írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szolgáltatás nyújtásának kezdő napja a szerződés hatálybalépését követő 60 naptári napon belül, de legkésőbb a jelenleg hatályos szolgáltatási szerződés megszűnését követő nap. Ezen időszak alatt Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő ügyfélszolgálatain a terminálokat (80 db EUR és 115 db HUF fizikai POS terminál) telepíteni kell, illetőleg a VPOS szolgáltatásokat be kell vezetni és aktiválni kell.

A VPOS szolgáltatások bevezetése magában foglalja a szolgáltatás megtervezését, dokumentumok átvizsgálását, tesztelését és a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki leírásban meghatározott feladatok ellátását is.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 094-247385
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Állampapír forgalmazáshoz kapcsolódó bankkártya elfogadói szolgáltatás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OTP Bank Nyrt.
Nemzeti azonosító szám: 10537914444
Postai cím: Nádor Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: informacio@otpbank.hu
Telefon: +36 13666666
Fax: +36 13666666
Internetcím: http://www.otpbank.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 488 724 823.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1.

Ajánlattevő neve: K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.,

Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 9.

Adószám: 26666600-4-43

2.

Nyertes Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Adószám: 10537914-4-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltaknak megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/11/2021