Szolgáltatások - 619368-2019

27/12/2019    S249

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2019/S 249-619368

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001637052019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001637052019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Aquaticum Élményfürdő attrakciófejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001637052019
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Debrecen rekreációs övezetében 2003-ban nyitotta meg kapuit az Aquaticum Mediterrán Élményfürdő, MAGYARORSZÁG első fedett, egész évben üzemelő élményfürdője, mely megnyitása óta a város egyik legjelentősebb turisztikai attrakciójává vált, évi átlag 200 000 vendéggel. Az elmúlt bő egy évtized alatt azonban a vendégkör igényei, elvárásai nagymértékben megváltoztak. A hasonló szolgáltatást nyújtó létesítmények közül a látogató az egyedi, komplex élményeket keresi és választja. A visszatérő vendégek pedig igénylik a folyamatosan megújuló szolgáltatási struktúrát. Az Aquaticum fürdőközpont több egysége is – Aquaticum Termálfürdő, Szaunavilág, Aquaticum Termál és Wellness Hotel, Wellness sziget – az elmúlt 3 évben átalakultak, megújultak, kivéve az élményfürdőt, melynek infrastruktúrája, élményelemei, a folyamatos karbantartások ellenére is az elmúlt 15 év alatt folyamatosan amortizálódnak. Ezen területén található még az Aquaticum Strandfürdő, melynek megújítása a 2017-es év végén kezdődött el, így különösen nagy jelentőséggel bír az élményfürdő belsőépítészeti és attrakciós felzárkóztatása, nevezett szolgáltató egységekhez. A fejlesztés célja, hogy eredményeként az élményfürdő ismét a régió leglátványosabb komplexumaként üzemeljen.

A fejlesztés főbb elemei:

— Újragondolt mediterrán dizájn, a belsőépítészeti installációk

— Meglévő csúszdarendszer korszerűsítése és bővítése, másodlagos funkciók kialakítása

— Élményfürdő napozóterasz az év 365 napjában használható vizes családi kertté alakítása

— Informatikai fejlesztések, online szolgáltatások bevezetése

— Közösségi terek korszerűsítése, modernizálása, vendéglátó egységek bővítése

— Energiahatékonysági beruházások

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet alapján tervezői tevékenység 1. sz. melléklet, I Tervezés, 2. rész Építészeti-műszaki tervezés: É jelű szakterület

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

Építészet, városrendezés:

1. Az Élményfürdő belső terének és udvarának funkcionális használhatósága, építészeti és turisztikai színvonala.

2. Az egykori uszoda és kádasfürdő hasznosítása, építészettörténeti értékeinek bemutatása. Az avult funkcionális és szerkezeti elemek kiiktatásával új élményfunkció beintegrálása az épületbe, kapcsolat biztosítása a Gyógyfürdő, az Élményfürdő felé.

3. A fenti két funkció együttesének integrálása a termál és strandfürdő intézményegyüttesébe.

4. Az építészeti és képzőművészeti elemek, a kerttervezés és a településtervezés együtt kezelése.

5. A beavatkozások városképi (elsősorban a Pallagi út felőli) megjelenése, az egységes és nagyvonalú építészeti-városépítészeti arculatra való törekvés.

6. A vezérszinti közösségi terek, közterületi és pihenőkerti kapcsolatok, zöldfelületek optimális kialakítása.

7. A terület adottságainak minél jobb kihasználása.

8. Innovatív, a XXI. századi követelményeknek maradéktalanul megfelelő, de a költségkorlátokat nem túllépő építészeti-belsőépítészeti megoldások alkalmazása, a meglévő épületegyüttes értékeinek kontinuitását figyelembe véve.

9. Közterületi rekonstrukció és parkrendezés eredményeinek ismeretében javaslat készítése a Pallagi úti kapcsolatok biztosítására.

Megvalósíthatóság, gazdaságosság:

10. Ütemezhetőség.

11. A beavatkozás megvalósíthatóságának gazdaságossága, integrálása a meglévő épületegyüttes vendégforgalmi rendszerébe.

12. Infrastrukturális ellátás biztosíthatósága

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 03/03/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

Nettó 11 000 000 HUF keretösszeg; legmagasabb díj nettó 4 500 000 HUF + áfa; legalacsonyabb díj nettó 2 000 000 HUF + áfa. A megvétel legkisebb összege: nettó 500 000 HUF + áfa.

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

Ezen információkat a "VI.3) További információk" 13) pontja tartalmazza.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Dr. Papp László - elnök
Gábor István - társelnök
Dr. Széles Diána
Pecsenye Béla
Sziki Gyula
Golda János

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az eljárás lebonyolítására irányadó jogszabályok: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet. (EKR rendelet)

2) A pályázati dokumentáció az EKR-ben történő regisztrációt követően térítésmentesen letölthető.

3) A pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra a pályázók adatait.

4) Az eljárás során minden kommunikáció a kiíró és a pályázók között anonim módon történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával.

5) A pályaműveket az EKR rendelet előírásainak megfelelően elektronikus formában az EKR-en keresztül kell benyújtani. A késve beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság a Korm rendelet 24.§ (8) bekezdés a) pontja alapján az eljárásból bontás nélkül kizárja.

6) az eljárás során az EKR rendszeridő irányadó.

7) A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni.

8) A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 13.3.2020-ig a pályázat eredményét kihirdeti.

9) A Kiíró 10.1.2020-én, 10.00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozó: Aquaticum főbejárat.

10) A 310/2015. (X.28). Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték – az abban megadott határidőn belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával – a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak a Kiíróhoz. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. §-a irányadó. A kérdések feltevésének határideje: 16.1.2020 24.00 óra

11) A 310/2015 (X.28). Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésére tekintettel a pályaművek egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja.

12) Jelen eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, lajstromszáma: 00176, kozbeszerzes@ph.debrecen.hu.

13) A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy 1 győztes pályázót hirdessen ki.

A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a "VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása" pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján.

"VI.3) További információk" pont folytatása:

A tervpályázaton azon természetes-, vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint

Jogképes szervezet (továbbiakban Pályázó) vehet részt, aki, illetve amely a tervpályázati kiírásban

Meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik az alábbiak szerint:

A Pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta,

— a jelen tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

— nyilatkozik arról, hogy a vele szemben a vonatkozó érvényes magyar jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn (a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 18.§ (4) és (5) bekezdése),

— nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el,

— nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtók között van legalább egy fő építész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építész tervezői munkavégzésre,

— elfogadja, hogy a győztes Pályázókkal az Ajánlatkérőnek csak abban az esetben van lehetősége szerződést kötni, amennyiben tervezési jogosultságuk a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége,

— a pályamű szerzőit név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására jogosultak,

— a tervpályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,

— elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek,

— felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy a pályamű egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja,

— nyilatkozik, hogy a tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és arra alkalmas,

— vállalja, hogy a tervpályázat titkosságát megőrzi.

A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

A Bíráló Bizottság kizárja a tervpályázatból

— a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül,

— azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti,

— a titkosságot sértő pályaművet,

— azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok fennáll,

— a tervpályázati kiírásban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.

Amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása, vagy a pályázó személyének megismerése után merül fel a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból utólag ki kell zárni. A kizárás a korábban megállapított rangsorolást és díjakat nem befolyásolja, a kizárt pályázó díja nem kerül kiadásra. Az ajánlattételre felhívni javasolt pályázó kizárása esetén a bírálóbizottság a rangsorban következő pályázót ajánlhatja ajánlattételre felhívni a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban.

A bírálóbizottság eredménytelennek minősítheti a tervpályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. A bírálóbizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát, és javaslatot tehet a tervpályázat megismétlésének és lebonyolításának módjára.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2019