Services - 621975-2021

Submission deadline has been amended by:  654478-2021
06/12/2021    S236

Belgium-Antwerp: Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery

2021/S 236-621975

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postal address: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Town: Antwerpen
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2018
Country: Belgium
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internet address(es):
Main address: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430652
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430652
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430652
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Beheer wegen

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Diensten voor het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing van mechanische uitrustingen aanwezig in tunnels en pompstations langs gewestwegen Perceel 1: Antwerpen Perceel 2: Vlaams-Brabant Perceel 3: Oost- en West-Vlaanderen

Reference number: AWV A'pen-WA-OND-TNL-2021-1-F02_0
II.1.2)Main CPV code
50500000 Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het in stand houden van mechanische voorzieningen in tunnels en pompstations.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1: Antwerpen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
50530000 Repair and maintenance services of machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE21 Prov. Antwerpen
II.2.4)Description of the procurement:

Het in stand houden van mechanische voorzieningen in tunnels en pompstations.

Perceel 1 Antwerpen

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op 12 kalendermaanden vanaf de aanvang van het contract.

De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 3X12 kalendermaanden. De totale duur van de overeenkomst (incl. verlengingen) is beperkt tot maximaal 48 kalendermaanden vanaf de sluiting van de opdracht.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2: Vlaams-Brabant

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
50530000 Repair and maintenance services of machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
II.2.4)Description of the procurement:

Het in stand houden van mechanische voorzieningen in tunnels en pompstations.

Perceel 2 Vlaams-Brabant

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op 12 kalendermaanden vanaf de aanvang van het contract.

De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 3X12 kalendermaanden. De totale duur van de overeenkomst (incl. verlengingen) is beperkt tot maximaal 48 kalendermaanden vanaf de sluiting van de opdracht.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 3: Oost- en West-Vlaanderen

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
50530000 Repair and maintenance services of machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

Het in stand houden van mechanische voorzieningen in tunnels en pompstations.

Perceel 3: Oost- en West-Vlaanderen

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op 12 kalendermaanden vanaf de aanvang van het contract.

De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 3X12 kalendermaanden. De totale duur van de overeenkomst (incl. verlengingen) is beperkt tot maximaal 48 kalendermaanden vanaf de sluiting van de opdracht.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/01/2022
Local time: 11:15
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/01/2022
Local time: 11:15
Place:

Wegen en Verkeer Antwerpen

Lange Kievitstraat 111-113 bus 41

2018 Antwerpen

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zie bestek

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Internet address: www.raadvanstate.be
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/12/2021