Építési beruházás - 6240-2017

07/01/2017    S5    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Gát építése

2017/S 005-006240

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Országos Vízügyi Főigazgatóság
AK08474
Márvány utca 1/d.
Budapest
1012
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
Telefon: +36 12254400
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Fax: +36 12120773
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügyi feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon.

II.1.2)Fő CPV-kód
45247210
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a meglévő töltések fejlesztésével. Az árvízvédelmi töltések vonatkozásában egyrészt a magassági hiány megszüntetésével, másrészt az altalaj-állékonyság növelésével érjük el ezt. Ezen túlmenően fontos szempont a fejlesztésnél a jövőbeni karbantartási munkák elvégzésének biztosítása mind a mentett-, mind az ártéri oldalon.

A II.1.1) és II.2.1) pont szerinti Elnevezés teljes terjedelmében: Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 839 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45247211
45247212
45247230
45246200
45243400
45243510
45233123
45248100
45262700
45262690
45111220
45111260
45112500
71220000
71322000
90523100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:

Tisza bal parti töltés az 143+258 – 159+382 tkm szelvények között.

Batár bal parti töltés a 0+000 – 6+140 tkm szelvények között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján.

Árvízvédelmi töltésfejlesztés (elsőrendű árvízvédelmi műfejlesztés) a tározótöltésen burkolt út építésével:

— Tisza bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés az 143+258 – 159+382 tkm szelvények között, (16 124 fm), töltéskorona burkolat 70 000 m², földmunka 803 887 m³ töltés anyag beépítéssel,

— Batár bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés a 0+000 – 6+140 tkm szelvények között (6 140 fm), töltéskorona burkolat 24 100 m², földmunka 311 800 m³ töltés anyag beépítéssel.

Folyószabályozási munkák:

— Milota-alsó partbiztosítás (732,00-734,40 fkm), 1 800 m³ TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással,

— Milota-középső partbiztosítás (736,10-737,15 fkm) 200 m³ TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással,

— Milota-felső partbiztosítás (739,00-741,50 fkm) 1 568 m³ TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással,

— Tiszabecsi partbiztosítás (744,14-744,83 fkm) 2 200 m³ TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással.

Műtárgyrekonstrukció (meglévő elbontása, új műtárgy építés):

— Kőröspataki zsilip átépítése,

— Dohorna zsilip átépítése,

— Uszkai Községi lecsapoló zsilip átépítése,

— Palád-csécsei zsilip átépítése,

— Dögtéri zsilip átépítése.

Egyéb feladatok:

— Törzsvízmérce átépítése,

— Árvízi vízmércék átépítése (5 db).

Magasépítési munkák:

— Tiszabecsi gátőrtelep és védelmi központ korszerűsítése 218,84 m²,

— Uszkai gátőrtelep és árvízvédelmi raktár korszerűsítése 188,44 m².

Tervezési feladatok:

— Töltésfejlesztési munkák kiviteli tervei,

— Közmű kiváltási tervek,

— Folyószabályozási rekonstrukciós munkák kiviteli tervei,

— Magasépítési munkák engedélyes és kiviteli tervei,

— Egyéb tervezési munkák,

— Komplex bányaműveleti terv készítése,

— Árvízvédekezési intézkedési terv készítése,

— Üzemelési szabályzat készítése,

— Erdőtelepítési terv,

— Megvalósulási tervek készítése.

Engedélyeztetési feladatok:

— Komplex bányaműveleti terv engedélyeztetése,

— Közmű kiváltási tervek engedélyeztetése,

— Magasépítési engedélyek megszerzése,

— Erdőtelepítési terv engedélyeztetése.

Egyéb vállalkozói feladatok:

— Lőszermentesítés,

— Régészeti feltáró munkák során együttműködés a régészeti szervekkel,

— Szakfelügyeletek biztosítása,

— Tervezői művezetés,

— A műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumok előállítása,

— Az üzemeltetési engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció összeállítása (a kérelem benyújtása már nem ajánlattevői feladat).

A részletes feladat meghatározást a dokumentáció tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. pontot igazoló szakember projektvezetőként, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata – (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. pontot igazoló szakember, legalább 2 000 000 000 HUF értékű elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezés tárgyú szerződései, melyben projektvezetőként vett részt (db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2. pontot igazoló szakember elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezés tárgyú szerződés keretében, útépítés kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata – (hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Egy (alkalmasságot igazoló vagy azon felül a teljesítésébe bevonni kívánt szakember), Védett növény vagy állat áttelepítési munkát tartalmazó szerződésben szerzett szakmai tapasztalat (db) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1. és M.2.4. két szakember, vagy M.2.3 és M.2.4. pont alkalmassági követelményt igazoló két szakember árvízi védekezésben eltöltött ideje (nap) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: M.2.1 pont alkalmasságot igazoló szakember árvédelmi töltés és szilárd burkolatú közút csatlakozásánál kulisszanyílás építésében szerzett szakmai tapasztalata (db) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-14.0-15-2015-00006.
II.2.14)További információk

A részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a beruházás részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. Organizációs, üzemeltetési, garanciális kérdések következtében egységes szerkezetet alkot a projekt, így a részajánlattétel a projekt teljes megvalósítását veszélyeztetné.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 178-319071
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
„KE-VÍZ 21” zártkörűen működő Részvénytársaság
Vécsey utca 21.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
NUTS-kód: HU323
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
KÖTIVIÉP' B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Gáz utca 1.
Szolnok
5000
Magyarország
NUTS-kód: HU322
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Betonútépítő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Jász u. 156–158.
Budapest
1131
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
0311/5. hrsz.
Felcsút
8086
Magyarország
NUTS-kód: HU211
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 971 603 203.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 839 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

neve: „KE-VÍZ 21”zRT.-KÖTIVIÉP'B Kft.-Betonútépítő Zrt.-Mészáros és Mészáros Kft. közös ajánlattevők.

Címe: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.

Adószáma: 11876566-2-15.

Vezető tag neve: „KE-VÍZ 21” zártkörűen működő Részvénytársaság.

Címe: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.

Adószáma: 11876566-2-15.

Tag neve: KÖTIVIÉP' B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

Címe: 5000 Szolnok, Gáz utca 1.

Adószáma: 11505561-2-16.

Tag neve: Betonútépítő Zártkörűen működő Részvénytársaság.

Címe: 1131 Budapest, Jász u. 156–158.

Adószáma: 23041565-2-41

Tag neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

Adószáma: 12671003-2-07.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/01/2017