A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 6240-2017

07/01/2017    S5

Magyarország-Budapest: Gát építése

2017/S 005-006240

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügyi feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon.

II.1.2)Fő CPV-kód
45247210 Gát építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a meglévő töltések fejlesztésével. Az árvízvédelmi töltések vonatkozásában egyrészt a magassági hiány megszüntetésével, másrészt az altalaj-állékonyság növelésével érjük el ezt. Ezen túlmenően fontos szempont a fejlesztésnél a jövőbeni karbantartási munkák elvégzésének biztosítása mind a mentett-, mind az ártéri oldalon.

A II.1.1) és II.2.1) pont szerinti Elnevezés teljes terjedelmében: Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 839 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45247211 Gátfal építése
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
45246200 Folyópartvédelmi munka
45243400 Partmegerősítés
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45233123 Alárendelt út építése
45248100 Csatornazsilip építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45111260 Terep-előkészítési munka bányaműveléshez
45112500 Földmozgatási munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
90523100 Fegyver- és lőszer-ártalmatlanítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Tisza bal parti töltés az 143+258 – 159+382 tkm szelvények között.

Batár bal parti töltés a 0+000 – 6+140 tkm szelvények között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján.

Árvízvédelmi töltésfejlesztés (elsőrendű árvízvédelmi műfejlesztés) a tározótöltésen burkolt út építésével:

— Tisza bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés az 143+258 – 159+382 tkm szelvények között, (16 124 fm), töltéskorona burkolat 70 000 m², földmunka 803 887 m³ töltés anyag beépítéssel,

— Batár bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés a 0+000 – 6+140 tkm szelvények között (6 140 fm), töltéskorona burkolat 24 100 m², földmunka 311 800 m³ töltés anyag beépítéssel.

Folyószabályozási munkák:

— Milota-alsó partbiztosítás (732,00-734,40 fkm), 1 800 m³ TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással,

— Milota-középső partbiztosítás (736,10-737,15 fkm) 200 m³ TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással,

— Milota-felső partbiztosítás (739,00-741,50 fkm) 1 568 m³ TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással,

— Tiszabecsi partbiztosítás (744,14-744,83 fkm) 2 200 m³ TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással.

Műtárgyrekonstrukció (meglévő elbontása, új műtárgy építés):

— Kőröspataki zsilip átépítése,

— Dohorna zsilip átépítése,

— Uszkai Községi lecsapoló zsilip átépítése,

— Palád-csécsei zsilip átépítése,

— Dögtéri zsilip átépítése.

Egyéb feladatok:

— Törzsvízmérce átépítése,

— Árvízi vízmércék átépítése (5 db).

Magasépítési munkák:

— Tiszabecsi gátőrtelep és védelmi központ korszerűsítése 218,84 m²,

— Uszkai gátőrtelep és árvízvédelmi raktár korszerűsítése 188,44 m².

Tervezési feladatok:

— Töltésfejlesztési munkák kiviteli tervei,

— Közmű kiváltási tervek,

— Folyószabályozási rekonstrukciós munkák kiviteli tervei,

— Magasépítési munkák engedélyes és kiviteli tervei,

— Egyéb tervezési munkák,

— Komplex bányaműveleti terv készítése,

— Árvízvédekezési intézkedési terv készítése,

— Üzemelési szabályzat készítése,

— Erdőtelepítési terv,

— Megvalósulási tervek készítése.

Engedélyeztetési feladatok:

— Komplex bányaműveleti terv engedélyeztetése,

— Közmű kiváltási tervek engedélyeztetése,

— Magasépítési engedélyek megszerzése,

— Erdőtelepítési terv engedélyeztetése.

Egyéb vállalkozói feladatok:

— Lőszermentesítés,

— Régészeti feltáró munkák során együttműködés a régészeti szervekkel,

— Szakfelügyeletek biztosítása,

— Tervezői művezetés,

— A műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumok előállítása,

— Az üzemeltetési engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció összeállítása (a kérelem benyújtása már nem ajánlattevői feladat).

A részletes feladat meghatározást a dokumentáció tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. pontot igazoló szakember projektvezetőként, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata – (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. pontot igazoló szakember, legalább 2 000 000 000 HUF értékű elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezés tárgyú szerződései, melyben projektvezetőként vett részt (db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2. pontot igazoló szakember elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezés tárgyú szerződés keretében, útépítés kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata – (hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Egy (alkalmasságot igazoló vagy azon felül a teljesítésébe bevonni kívánt szakember), Védett növény vagy állat áttelepítési munkát tartalmazó szerződésben szerzett szakmai tapasztalat (db) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1. és M.2.4. két szakember, vagy M.2.3 és M.2.4. pont alkalmassági követelményt igazoló két szakember árvízi védekezésben eltöltött ideje (nap) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: M.2.1 pont alkalmasságot igazoló szakember árvédelmi töltés és szilárd burkolatú közút csatlakozásánál kulisszanyílás építésében szerzett szakmai tapasztalata (db) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-14.0-15-2015-00006.
II.2.14)További információk

A részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a beruházás részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. Organizációs, üzemeltetési, garanciális kérdések következtében egységes szerkezetet alkot a projekt, így a részajánlattétel a projekt teljes megvalósítását veszélyeztetné.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 178-319071
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „KE-VÍZ 21” zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Vécsey utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖTIVIÉP' B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gáz utca 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Betonútépítő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Jász u. 156–158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 971 603 203.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 839 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

neve: „KE-VÍZ 21”zRT.-KÖTIVIÉP'B Kft.-Betonútépítő Zrt.-Mészáros és Mészáros Kft. közös ajánlattevők.

Címe: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.

Adószáma: 11876566-2-15.

Vezető tag neve: „KE-VÍZ 21” zártkörűen működő Részvénytársaság.

Címe: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.

Adószáma: 11876566-2-15.

Tag neve: KÖTIVIÉP' B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

Címe: 5000 Szolnok, Gáz utca 1.

Adószáma: 11505561-2-16.

Tag neve: Betonútépítő Zártkörűen működő Részvénytársaság.

Címe: 1131 Budapest, Jász u. 156–158.

Adószáma: 23041565-2-41

Tag neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

Adószáma: 12671003-2-07.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/01/2017