TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 625322-2021

07/12/2021    S237

Poland-Łódź: Snow-clearing services

2021/S 237-625322

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 211-553851)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Postal address: ul. Irysowa 2
Town: Łódź
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 91-857
Country: Poland
Contact person: Monika Rozwadowska
E-mail: przetargi_lodz@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 422339600
Fax: +48 422339675
Internet address(es):
Main address: www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Sieradzu – droga ekspresowa S8

Reference number: O/Ł.D-3.2413.15.2021.mr
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Sieradz Południe (bez węzła) do węzła Łask (bez węzła) od km 169+511,23 do km 203+159,18, obejmujące usługi i roboty budowlane z zakresu bieżącego utrzymania dróg (BUD), zimowego utrzymania dróg (ZUD) oraz bieżącego utrzymania czystości na obiektach inżynierskich (BUM), realizowane w okresie 48 miesięcy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-553851

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 10/12/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 20/12/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 08/04/2022
Read:
Date: 18/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 10/12/2021
Local time: 11:30
Read:
Date: 20/12/2021
Local time: 11:30
VII.2)Other additional information: