Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 62545-2016

Normál nézet megjelenítése

24/02/2016    S38

Magyarország-Budapest: Public relations szolgáltatások

2016/S 038-062545

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Címzett: Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Telefon: +36 17954664
Fax: +36 17950362

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Miniszterelnökség
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációs alaptevékenységéhez kötődő 2007–2013-as időszak záró kommunikációs kampányához PR & kreatív feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés alapján.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációs alaptevékenységéhez kötődő 2007–2013-as időszak záró kommunikációs kampányához PR & kreatív feladatok ellátása.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79416000 Public relations szolgáltatások, 79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 334 960 630 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása:
2004/18/EK irányelv

1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása

Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
műszaki
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. 1. Ellenszolgáltatás a PR feladatok tekintetében. Súlyszám 15
2. 1.1. PR ügynökségi szolgáltatások valamint szövegírás, beszédírás. Súlyszám 10
3. 1.2. Sajtórendezvények szervezése, technika biztosítása. Súlyszám 5
4. 2. Ellenszolgáltatás a kreatív, gyártás tekintetében. Súlyszám 30
5. 2.1. Kreatív koncepció és tervezési díjak. Súlyszám 9
6. 2.2. Fotózás. Súlyszám 3
7. 2.3. Rádióreklám gyártás. Súlyszám 8
8. 2.4. Filmgyártás. Súlyszám 10
9. 3. Ellenszolgáltatás az on-line feladatok tekintetében. Súlyszám 10
10. 4. Ellenszolgáltatás az ügynökségi óradíjak tekintetében. Súlyszám 5
11. 5. A meghiúsulási kötbér mértéke (az érintett megrendelés nettó ellenértékének legalább 25, legfeljebb 35 %-a). Súlyszám 10
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációs alaptevékenységéhez kötődő 2007–2013-as időszak záró kommunikációs kampányához PR & kreatív feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés alapján
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
2.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Network 360 Reklámügynökség Kft.
Postai cím: Lisznyai utca 38.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 334 960 630 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 334 960 630 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VOP-2.1.3-2009-0001, TÁMOP-7.1.2-11/B-2011-0001, TIOP-4. 1.2-11/B-2011-0001.
VI.2)További információk:
a) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: mikrovállalkozás.
b) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek ténye és indoka: nem releváns.
c) Az ajánlattevő neve, címe (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban):
Network 360 Reklámügynökség Kft., 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.
Adószám: 23480197-2-41.
d) Keretmegállapodásos eljárás második része esetén erre a körülményre való utalás, valamint a keretmegállapodásos eljárás első részével kapcsolatos eljárás eredményéről szóló tájékoztató száma és megjelenésének időpontja: nem releváns.
e) Nyertes ajánlattevő adószáma: 23480197-2-41.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
19.2.2016