Szolgáltatások - 625731-2021

07/12/2021    S237

Magyarország-Paks: Felelősségbiztosítási szolgáltatások

2021/S 237-625731

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10742833217
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sóthy Tímea
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506525
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://atomeromu.mvm.hu
A felhasználói oldal címe: https://atomeromu.mvm.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nukleáris kárfelelősség biztosítás 2022. évre

Hivatkozási szám: EKR000498922021
II.1.2)Fő CPV-kód
66516000 Felelősségbiztosítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nukleáris kárfelelősség biztosítás 2022. évre

A kártérítési limit biztosítási eseményenként 100 000 000 SDR-nek, biztosítási időszakra vonatkozóan pedig 125 000 000 SDR-nek megfelelő összegben.

További limitek:

Az atomkár miatt érvényesített, megalapozott kárigények kamatai tekintetében 115 000 SRD-nek megfelelő forint, az MNB a nukleáris baleset bekövetkezésének időpontjában irányadó hivatalos középárfolyamán számolva /biztosítási időszak.

A Bíróság által a Biztosított terhére az atomkárral összefüggésben megállapított költségek tekintetében, 115 000 SDR-nek megfelelő forint, az MNB a nukleáris baleset bekövetkezésének időpontjában irányadó hivatalos középárfolyamán számolva /biztosítási időszak.

A bíróság által atomkár megtérítésével összefüggésben a Biztosított oldalán felmerülő jogi képviseleti költségek tekintetében a limit 230 000 SDR-nek megfelelő forint, az MNB a nukleáris baleset bekövetkezésének időpontjában irányadó hivatalos középárfolyamán számolva /biztosítási időszak.

Műszaki-szakmai ajánlatra vonatkozó minimumkövetelmény:

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító megtéríti a további limitek (Szerződéstervezet 4.1-4.3 pontok) összegének erejéig a bíróság által az atomkár megtérítésével összefüggésben a biztosított terhére megállapított kamatokat, költségeket és a Biztosított jogi képviseleti költségeit.

Szerződéses feltételek minimumkövetelménye:

Ajánlattevő rendelkezzen magyar kárrendezési háttérrel. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy egy esetlegesen bekövetkező nukleáris baleset kárrendezése során a nyertes ajánlattevő együttműködik az érintett magyar hatóságokkal (pl.: Országos Atomenergia Hivatal, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság stb.) valamint az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény előírása szerinti kiegészítő állami fedezettel kapcsolatosan a magyar állam illetékes szervezeteivel.

A cégszerűen aláírt nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a nyertes ajánlattevő nukleáris baleset bekövetkeztekor Magyarország területén

- magyar nyelven (írásban és szóban) történő kommunikációt, ügyintézést,

- megfelelő biztosításszakmai és kárrendezési szakértelemmel rendelkező szolgáltatás-nyújtást,

- a kár mértékével arányos, a kárrendezéshez szükséges infrastruktúrát (iroda, számítógép, internet-hozzáférés, telefon stb.) biztosít.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 290 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66516000 Felelősségbiztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nukleáris kárfelelősség biztosítás 2022. évre

A kártérítési limit biztosítási eseményenként 100 000 000 SDR-nek, biztosítási időszakra vonatkozóan pedig 125 000 000 SDR-nek megfelelő összegben.

További limitek:

Az atomkár miatt érvényesített, megalapozott kárigények kamatai tekintetében 115 000 SRD-nek megfelelő forint, az MNB a nukleáris baleset bekövetkezésének időpontjában irányadó hivatalos középárfolyamán számolva /biztosítási időszak.

A Bíróság által a Biztosított terhére az atomkárral összefüggésben megállapított költségek tekintetében, 115 000 SDR-nek megfelelő forint, az MNB a nukleáris baleset bekövetkezésének időpontjában irányadó hivatalos középárfolyamán számolva /biztosítási időszak.

A bíróság által atomkár megtérítésével összefüggésben a Biztosított oldalán felmerülő jogi képviseleti költségek tekintetében a limit 230 000 SDR-nek megfelelő forint, az MNB a nukleáris baleset bekövetkezésének időpontjában irányadó hivatalos középárfolyamán számolva /biztosítási időszak.

Műszaki-szakmai ajánlatra vonatkozó minimumkövetelmény:

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító megtéríti a további limitek (Szerződéstervezet 4.1-4.3 pontok) összegének erejéig a bíróság által az atomkár megtérítésével összefüggésben a biztosított terhére megállapított kamatokat, költségeket és a Biztosított jogi képviseleti költségeit.

Szerződéses feltételek minimumkövetelménye:

Ajánlattevő rendelkezzen magyar kárrendezési háttérrel. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy egy esetlegesen bekövetkező nukleáris baleset kárrendezése során a nyertes ajánlattevő együttműködik az érintett magyar hatóságokkal (pl.: Országos Atomenergia Hivatal, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság stb.) valamint az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény előírása szerinti kiegészítő állami fedezettel kapcsolatosan a magyar állam illetékes szervezeteivel.

A cégszerűen aláírt nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a nyertes ajánlattevő nukleáris baleset bekövetkeztekor Magyarország területén

- magyar nyelven (írásban és szóban) történő kommunikációt, ügyintézést,

- megfelelő biztosításszakmai és kárrendezési szakértelemmel rendelkező szolgáltatás-nyújtást,

- a kár mértékével arányos, a kárrendezéshez szükséges infrastruktúrát (iroda, számítógép, internet-hozzáférés, telefon stb.) biztosít.

A részletes leírást a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A biztosítási időszakra vállalt kártérítési limit mértéke (min. 125 millió SDR) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Közszolgáltató ajánlatkérő a 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet) 4. § (3) bek. alapján nem köteles indokolni a részekre történő ajánlattétel kizárását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 109-287922
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nukleáris kárfelelősség biztosítás 2022. évre

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10337587444
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Fax: +36 14648036
Internetcím: http://www.allianz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10308024444
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: peter.dobrovics@generali.com
Telefon: +36 13017165
Fax: +36 13017103
Internetcím: http://www.generali.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10207349244
Postai cím: Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.hajdu@groupama.hu
Telefon: +36 305871574
Fax: +36 14623817
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosító szám: 22337443142
Postai cím: Dohány Utca 12-14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
E-mail: tamas.nagy@hdi.hu
Telefon: +36 12482823
Fax: +36 12482829
Internetcím: http://www.hdi.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10491984444
Postai cím: Baross Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@union.hu
Telefon: +36 14864343
Fax: +36 14864390
Internetcím: http://www.union.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 465 400 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 290 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

"A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:" rovatban szereplő összeg pénzneme: HUF

A szerződés/rész végleges összértéke 359,86 HUF/EUR értéken: 465 379 948,50 HUF.

A 44/2015. (XI.2) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:

Magyar Atompool Biztosítók, a nyertes közös ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Allianz Hungária Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. (adószám: 14440306-4-44)

2. Generali Biztosító Zrt., 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. (adószám: 10308024-4-44)

3. Groupama Biztosító Zrt., 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C. (adószám: 10207349-2-44)

4. HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe, 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. (adó-szám: 22337443-1-42)

5. UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., 1082 Budapest, Baross u. 1. (adószám: 10491984-4-44)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/12/2021