Supplies - 626617-2021

Submission deadline has been amended by:  666915-2021
08/12/2021    S238

Bulgaria-Plovdiv: Diagnostic agents

2021/S 238-626617

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: KOMPLEKSEN ONKOLOGIChEN TsENTaR - PLOVDIV EOOD
National registration number: 000463379
Postal address: VASIL APRILOV No. 15A
Town: gr. Plovdiv
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postal code: 4000
Country: Bulgaria
Contact person: Ekaterina Dimitrova Mancheva
E-mail: e.mancheva@gmail.com
Telephone: +359 32641536
Internet address(es):
Main address: https://onkoplov.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18411
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/163533
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/163533
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за клинична лаборатория към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”.

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за клинична лаборатория към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 424 443.75 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 1: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15А и бул. Ал. Стамболийски 2А

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция № 1: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 152 838.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се сключва писмен анекс за целта.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Прогнозната стойност на договора, определена за срок от 12 месеца, възлиза на предложената от участника цена за количествата за 12 месеца, а за максимално възможния срок на договора от 18 месеца прогнозната стойност се увеличава с 1/2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да пристъпи към разходването на така определената максимална стойност и преди изтичането на първите 12 месеца от срока на договора, ако това е станало необходимо поради изчерпване на прогнозната стойност за първата година от договора. За пристъпването към разходване на максималната стойност не е необходимо да се сключва анекс. В прогнозната стойност на поръчката е съобразена така описаната опция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 2: „Доставка на реактиви и консумативи за електролитен анализатор модел COMBI LINE ”ESCHWEILER

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А и бул. Ал. Стамболийски 2А

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция № 2: „Доставка на реактиви и консумативи за електролитен анализатор модел COMBI LINE ”ESCHWEILER

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 467.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се сключва писмен анекс за целта.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Прогнозната стойност на договора, определена за срок от 12 месеца, възлиза на предложената от участника цена за количествата за 12 месеца, а за максимално възможния срок на договора от 18 месеца прогнозната стойност се увеличава с 1/2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да пристъпи към разходването на така определената максимална стойност и преди изтичането на първите 12 месеца от срока на договора, ако това е станало необходимо поради изчерпване на прогнозната стойност за първата година от договора. За пристъпването към разходване на максималната стойност не е необходимо да се сключва анекс. В прогнозната стойност на поръчката е съобразена така описаната опция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция №3 :Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър ”Thrombolyser Compact X”Behnk Elektronik

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15А и бул. Ал. Стамболийски 2А

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция №3 :Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър ”Thrombolyser Compact X”Behnk Elektronik

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 697.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се сключва писмен анекс за целта.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Прогнозната стойност на договора, определена за срок от 12 месеца, възлиза на предложената от участника цена за количествата за 12 месеца, а за максимално възможния срок на договора от 18 месеца прогнозната стойност се увеличава с 1/2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да пристъпи към разходването на така определената максимална стойност и преди изтичането на първите 12 месеца от срока на договора, ако това е станало необходимо поради изчерпване на прогнозната стойност за първата година от договора. За пристъпването към разходване на максималната стойност не е необходимо да се сключва анекс. В прогнозната стойност на поръчката е съобразена така описаната опция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 4: Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор DH-76 5diff. Производител Dymind Biotech

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15А и бул. Ал. Стамболийски 2А

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция № 4: Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор  DH-76  5diff.  Производител Dymind Biotech

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 59 280.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се сключва писмен анекс за целта.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Прогнозната стойност на договора, определена за срок от 12 месеца, възлиза на предложената от участника цена за количествата за 12 месеца, а за максимално възможния срок на договора от 18 месеца прогнозната стойност се увеличава с 1/2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да пристъпи към разходването на така определената максимална стойност и преди изтичането на първите 12 месеца от срока на договора, ако това е станало необходимо поради изчерпване на прогнозната стойност за първата година от договора. За пристъпването към разходване на максималната стойност не е необходимо да се сключва анекс. В прогнозната стойност на поръчката е съобразена така описаната опция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 5: Лабораторни изделия за Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15А и бул. Ал. Стамболийски 2А

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция № 5:  Лабораторни изделия за Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 166 792.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се сключва писмен анекс за целта.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Прогнозната стойност на договора, определена за срок от 12 месеца, възлиза на предложената от участника цена за количествата за 12 месеца, а за максимално възможния срок на договора от 18 месеца прогнозната стойност се увеличава с 1/2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да пристъпи към разходването на така определената максимална стойност и преди изтичането на първите 12 месеца от срока на договора, ако това е станало необходимо поради изчерпване на прогнозната стойност за първата година от договора. За пристъпването към разходване на максималната стойност не е необходимо да се сключва анекс. В прогнозната стойност на поръчката е съобразена така описаната опция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 6: Доставка на лабораторни изделия за клинична лаборатория

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А и бул. Ал. Стамболийски 2А

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция №  6: Доставка на лабораторни изделия  за клинична лаборатория

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 368.25 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се сключва писмен анекс за целта.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Прогнозната стойност на договора, определена за срок от 12 месеца, възлиза на предложената от участника цена за количествата за 12 месеца, а за максимално възможния срок на договора от 18 месеца прогнозната стойност се увеличава с 1/2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да пристъпи към разходването на така определената максимална стойност и преди изтичането на първите 12 месеца от срока на договора, ако това е станало необходимо поради изчерпване на прогнозната стойност за първата година от договора. За пристъпването към разходване на максималната стойност не е необходимо да се сключва анекс. В прогнозната стойност на поръчката е съобразена така описаната опция.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците трябва да притежават към крайната дата за подаване на оферти валидно разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника от ИАЛ или еквивалентен документ от чуждестранен орган при условие за приложимост на разрешението за територията на Република България.

При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочените критерии за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Критериите за подбор, които се отнасят до годността се декларират от участниците в ЕЕДОП Част IV Критерии за подбор, Раздел А Годност, точка 1. Участникът следва да декларира притежанието на документите, номер, дата и срок на валидност, а когато същите са на разположение в електронен формат със свободен достъп се посочва интернет адреса, на който могат да бъдат намерени.

Документи за доказване годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците, както и преди подписване на договора определеният изпълнител представя:

- Заверено копие от упоменатия документ - разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника от ИАЛ или еквивалентен документ от чуждестранен орган при условие за приложимост на разрешението за територията на Република България.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изискване за финансово състояние

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

За последните три години от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката.

Minimum level(s) of standards possibly required:

За последните три години от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, за каквато ще се приема доставка на медицински изделия по смисъла на ЗМИ.

Във връзка с изискването участниците следва да представят в офертите си ЕЕДОП попълнен в следната му част:

- т. „В: Технически и професионални способности”, подточка „1б)”, като от описанието следва да се установява по безспорен начин спазването на изискването за сходни дейности.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците, както и преди подписване на договора определеният изпълнител представя:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/01/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/01/2022
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

По същото време след 1 година

VI.3)Additional information:

Възложителя отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник: 1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4,5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50000 лв. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателство за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. Предвижда подновяване на договора, включващо повторение на услугата за срок от 6 месеца, е със обем и прогнозна стойност една втора от посочената в обявлението и техническата спецификация, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП.

Във връзка с тази възможност посочената в настоящето обявление стойност е с включено предвидено подновяване.

Тази възможност настъпва автоматично без да е необходимо подписването на писмен анекс или възлагателно писмо.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора без ДДС. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. На ование чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Оферти могат да бъдат подавани за една, няколко или всички обособени позиции на поръчката.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/12/2021