A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 627087-2022

11/11/2022    S218

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2022/S 218-627087

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DÉNyGÖ vasúti infrastruktúra-fejlesztések

Hivatkozási szám: EKR001634202021
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés keretében Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések 2. ütemének részbeni megvalósítása”

A vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek felújítása, korszerűsítése Macs állomástól Balmazújváros állomásig, 100 km/h fejlesztési sebesség figyelembevételével, Balmazújváros állomás átépítésével és a teljes szakasz biztosítóberendezési fejlesztésével együtt. A projekt Debrecen belterületén tervekkel és engedélyekkel rendelkező Derék utca és Nyugati Ipari Park vasúti megállóhelyek kiépítését is tartalmazza, a kapcsolódó zajvédelmi feladatokkal együtt. A tervezett tengelyterhelés az átépülő szakaszokon 225 kN.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 35 456 485 105.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34928230 Zajfogó fal
45213321 Vasútállomás építése
45221112 Vasúti híd építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen - Balmazújváros vasúti vonalszakasz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek felújítása, korszerűsítése Macs állomástól Balmazújváros állomásig, 100 km/h fejlesztési sebesség figyelembevételével, Balmazújváros állomás átépítésével és a teljes szakasz biztosítóberendezési fejlesztésével együtt. A projekt Debrecen belterületén tervekkel és engedélyekkel rendelkező Derék utca és Nyugati Ipari Park vasúti megállóhelyek kiépítését is tartalmazza, a kapcsolódó zajvédelmi feladatokkal együtt. A tervezett tengelyterhelés az átépülő szakaszokon 225 kN.

Távvezérlő központ kiegészítése Macs Ipari Park állomáson, amely a vonalszakasz távvezérlését látja el. A távközlési rendszer kiépítése a vasúti vonalkábel leágazásokkal, légvezetékes optikai kábel szálkiosztásával és a pályatelefon rendszerrel, valamit Debrecen állomás területén az optikai behúzó kábellel. Vizuális és hangos utastájékozató rendszer kiépítése, info oszlopok telepítése.

A Keleti-főcsatorna feletti vasúti acélszerkezetű 52,14 támaszközű híd felújítási munkái, vonali kisműtárgyak, átereszek átépítése. A szakaszon található 8 db szintbeni közúti keresztezés átépítése, Balmazújváros állomáson a megközelítő út és állomási előtér átépítése, P+R parkoló kialakítása.

Balmazújváros állomáson a meglévő felvételi épület átalakítása, valamint új üzemi épület létesítése. Az áruraktár épület elbontása. Az állomások és megállóhelyek peronján esőbeállók telepítése.

A Debrecen (bez.) - Balmazújváros (bez.) vonalszakaszon 1x25 kV-os, 50 Hz-es, egy tápvezetékes felsővezetéki rendszer kialakítása, a Debrecen (bez.) - Tócóvölgy (bez.) szakaszon az új kétvágányú pálya figyelembe vételével. A létesítendő villamos felsővezeték 160 km/h sebességű közlekedésre alkalmas kivitelű. Az állomáson a felsővezetéket egyedi, tűzihorganyzott acéloszlopokra rögzített tartószerkezetek, valamint keretállás rendszerű egyedi tartószerkezetekkel szerelt csoportos megfogások tartják. A tervezett munkavezeték magasság 5,70 m - útátjárókban is -, a szerkezeti magasság 1,50 m.

Oszloptranszformátorok, átviteltechnika, FET/HETA rendszer, és váltófűtési rendszerek megvalósítása.

Főbb mennyiségek:

Összeségében megvalósítandó: 55,1 km 25 kV 50 Hz rendszerű felsővezeték (K80 és K100 hosszlánc); 29,2 km vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek; 6 csoport új B54-XI kitérő és 4 csoport új B60-XI kitérő; 14 700 vfm hézagnélküli vágány al-és felépítménnyel; 20,8 km önhordó fényvezető szálas kábel.

- Debrecen - Tócóvölgy szakaszon 5,4 km K100-as felsővezetéki hosszlánc építés, 0,2 km vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése, FET/HETA rendszer kiépítése

- Derék u. mh. térvilágítás kiépítése, peronépítés, távközlés- és utastájékoztatás kiépítése

- Tócóvölgy állomáson 4,3 km K100-as és 4,7 km K80-as felsővezetéki hosszlánc építése, földelő vezetékek kiépítése, oszloptranszformátorok telepítése, 3,7 km vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése FET/HETA rendszer kiépítése

- Tócóvölgy - Macs Ipari Park szakaszon Nyugati Ipari Park mh. térvilágítás kiépítése, peronépítés, távközlés- és utastájékoztatás kiépítése, 6,4 km K100-as felsővezetéki hosszlánc építés, 5,5 km vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése

- Macs Ipari Park állomáson hézagnélküli vágány építése 54 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 2070 vfm hosszban, 2 csoport új B54-XI kitérő beépítése, biztosítóberendezésbe való bekötés, 3,7 km K100-as és 11,5 km K80-as felsővezetéki hosszlánc építése, 5,2 km vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése

- Macs állomáson 1,7 km K100-as és 1,7 km K80-as felsővezetéki hosszlánc építése, 2,75 km vonali táp- és állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése, FET/HETA rendszer kiépítése, térvilágítás kiépítése

- Macs - Balmazújváros szakaszon 11,32 km K100-as felsővezetéki hosszlánc építése, 9,6 km vonali tápvezeték, kapcsolóvezetékek építése, Keleti-főcsatorna feletti vasúti híd felújítási munkái, 3 db kisműtárgy építése/átépítése/felújítása, elektromos légvezeték kiváltás/átalakítás 3 helyen, hézagnélküli vágány építése 54 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 9400 vfm hosszban,

- Balmazújváros állomáson hézagnélküli vágány építése 54 és 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 3230 vfm hosszban, 4 csoport új B60-XI kitérő beépítése, 4 csoport új B54-XI kitérő beépítése, peronépítés, biztosítóberendezés telepítése, távközlés- utastájékoztatás kiépítése, 1,67 km K100-as és 2,8 km K80-as felsővezetéki hosszlánc építése, 2,18 km vonali táp- és állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése, 2 db oszloptranszformátor telepítése. FET/HETA rendszer kiépítése, térvilágítás kiépítése, 1 db felvételi épület átalakítása és 1 db új üzemi épület létesítése, állomási előtér és P+R parkoló létesítése

- Önhordó fényvezető szálas kábel telepítése a teljes szakaszon.

- Rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli tervet nyertes ajánlattevőnek felül kell vizsgálnia az alkalmazni kívánt technológia szerint, szükség esetén át kell terveznie, jóváhagyásokat és engedélyeket meg kell szereznie. A kivitelezéshez szükséges minden egyéb terv elkészítése, szükséges nyilatkozat, jóváhagyás beszerzése szintén nyertes ajánlattevő feladatát képezi.

- Nyertes ajánlattevő feladata és kötelessége az együttműködés „Debrecen-Füzesabony vasútvonal korsz, I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás Vállalkozójával, különös tekintettel a műszaki megvalósítás és munkavégzés feltételeire.

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Részajánlattétel nem megengedett, mert a tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet (pl. vasútépítés és felsővezeték építés) érint, melyek kivitelezése egymásra épülve, egymással részben párhuzamos ütemezéssel valósul meg (vasúti pálya alépítménye és a felsővezeték tartó oszlopok alapozása egyszerre kell, hogy épüljön), így az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy az egyértelműen nem elválasztható határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez is vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás, valamint az építési beruházás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M2)B pontjának b) alpontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)C pontjának b) alpontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2)D pontjának b) alpontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás;1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 252-669109
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződéses Megállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/11/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25302990244
Postai cím: Hermina Út 17.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24 974 456 079.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 35 456 485 105.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

KÖZMŰVEZETÉK építés, kiváltás; ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK; ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS; VÍZÉPÍTÉS; HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS; NÖVÉNYTELEPÍTÉS; KÖRNYEZETVÉDELEM; VASÚTÉPÍTÉS; MAGASÉPÍTMÉNYEK

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (9500 Celldömölk, Nagy S. tér 14.; adószám: 14564477-2-18)

2. STRABAG Vasútépítő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D.épület); adószám: 24154505-4-43)

3. V-Híd Építő Zrt. (1146 Budapest, Hermina út 17.; adószám: 25302990-2-44)

4. SDD Konzorcium: DÖMPER Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.; adószám: 10229105-2-11); S u b t e r r a - Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; adószám: 24824040-2-08) Pannon-Doprastav Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.; adószám: 24657998-2-43)

5. Homlok Építőipari Kft. (9561 Nagysimonyi, Arany János utca 25.; adószám: 27187580-2-18)

6. Inter Mobility Kft. (9700 Szombathely, Erdősi Sylvester János utca 9. B. ép.; adószám: 26179652-2-18)

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának elhúzódása miatt - a Kbt. 70. § (2)-(2a) bekezdése alapján - felkérte az Ajánlattevőket több alkalommal az ajánlati kötöttség meghosszabbítására (ajánlati kötöttség végső időpontja: 2022/09/20. napja).

Az ajánlatkérő felhívására a Homlok Építőipari Kft., valamint az Inter Mobility Kft. ajánlattevők akként nyilatkoztak, hogy nem tarják fenn ajánlatukat, amelyre tekintettel az eljárást lezáró döntés keretében ajánlatkérő már nem értékelhette e ajánlattevők ajánlatát.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/11/2022