Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 63-2019

02/01/2019    S1

Magyarország-Budapest: Kutatófúrási munka

2019/S 001-000063

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP — Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zsana Geoterm Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_89071722
Postai cím: Dr. Nagy Mór utca 38.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Illés Károly
E-mail: info@zsanageoterm.hu
Telefon: +36 304297049
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001150492018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001150492018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Geotermikus távhő ellátás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zsana távhő

Hivatkozási szám: EKR001150492018
II.1.2)Fő CPV-kód
45122000 Kutatófúrási munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

KEHOP-5.3.2-17-2017-00008 azonosítószámú, Geotermikus energiahasznosítás Kiskunhalason és Zsanán tárgyú pályázat keretében egy termelő és egy visszasajtoló kút létesítése, és a kapcsolódó geotermikus fűtési rendszer tervezése, kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45120000 Próba- és kutatófúrási munka
45122000 Kutatófúrási munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45232142 Hőátadó-állomás építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
76431000 Kútfúrási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6411 Zsana, 0192/4 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db 2 300 m talpmélységű termelő kút és 1 db 2 000 m talpmélységű visszasajtoló kút fúrása. A termálvíz a telepített vízkezelési technológia után földbe fektetett hőszigetelt vezetéken jut el a visszasajtoló kút területén létesített hőközpontba.

A hőközponttól a hőfogyasztókig új földbe fektetett távfűtési vezetékhálózatot kell lefektetni, és új fogyasztói alhőközpontokat kell kialakítani. A projektbe bevont hőfogyasztók Kiskunhalas és Zsana településeken találhatók, együttes hőigényük 20 MW.

Előszigetelt termál csővezeték: NA 350 4 000 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 25 1 000 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek- NA 32 800 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek- NA 50 2 500 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek- NA 65 1 800 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 80 4 100 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 100 2 100 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek- NA 125 3 900 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 150 4 800 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 200 13 000 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 350 32 000 fm

A teljes rendszert irányítástechnikával és központi távfelügyelettel kell ellátni.

1. Visszasajtoló kút (2 000 m talpmélység): A GEOTERM-1 kútban az 1 100–1 200 m és az 1 750–1 800 m közötti perforációk kizárása után a 1 850–1 900 m közötti nyitott szakaszon belül középsőtriász dolomit található, átlagosan 3 %-os repedezett porozitással. Legalább 4 1/2” -os vagy annál nagyobb átmérőjű, előre réselt, befenekelt betétcsövet kell a kútba építeni 2 000 m-ig.

2. Termelő kút (2 300 m talpmélység): A fúrás tervezetten 1 200 m-ig függőlegesen mélyül úgy, hogy a 9 5/8” -os saru a felső-alsó-pannon határ (1 150 m) alá kerüljön. Tervezetten a fúrás a 8 1/2” -os szelvénytől kezdődően irányított ferdefúrásként mélyül. A dolomittető elérése után a fúrás 6” -os átmérővel halad a produktív rétegben. Ez a szakasz nyitott marad, kivéve, ha próbatermeltetés során a lyukfal fellazul. Ebben az esetben 4 1/2” -os réselt cső kerül beépítésre a termelőkúthoz hasonlóan.

3. Termál hőközpont: A termál hőközpont a visszasajtoló kút melletti épületben kap helyet. Ide kell telepíteni a több hőcserélőből álló termál hőcserélő blokkot, melyen keresztül a termálvíz hőtartalmát átadjuk a kiépítendő távfűtési rendszereknek. A hőcserélők főbb paraméterei:

Teljesítmény 20 MW

Szükséges felületi túlméretezés 10 %

Összes maximális térfogatáram termál oldalon 400 m3/h

Összes maximális térfogatáram távfűtési oldalon 280 m3/h

Hőcserélő megengedett maximális ellenállása 0,3 bar

Hőcserélő típusa szerelhető lemezes

Hőcserélő járatainak száma egyjáratú

Csatlakozás karimás

4. Termál távvezeték hálózat: A termelő kút és a visszasajtoló kút helyszíne között a termálvíz szállítására termál távvezeték hálózatot kell megépíteni. Az előremenő termálvíz szállítására alkalmas csővezeték előszigetelt, 16 bar nyomásfokozatú cső. A visszatérő termálvíz szállítására alkalmas csővezeték 25 bar nyomásfokozatú cső.. A nyomvonal mentén 2 db szakaszoló aknát kell építeni,

Tervezési hőmérsékletek: 140oC

Maximális termálvíz térfogatáram: 400 m3/h

Maximális áramlási sebesség a csővezetékekben: 0,5–1,5 m/s

Nyomásveszteség a csővezetékekben: 50–300 Pa/m

5. Alhőközponti technológia

Az alhőközpontokat a fogyasztók gépészeti helyiségeiben lehet kialakítani.

Lemezes hőcserélőket kell beépíteni mind a fűtésekhez, mind a használati melegvíz ellátáshoz.

6. Távfűtési távvezeték hálózat: A hőközpont és a fogyasztók alhőközpontjai között távfűtési távvezeték hálózatot kell megépíteni. Szállító gerincvezeték készül Kiskunhalasig és Zsanáig, a településeken belül pedig elágazó, bekötő vezetékhálózat rendszert kell kivitelezni.

A távfűtési vezetékre vonatkozó főbb műszaki paraméterek:

Tervezési hőmérsékletek: 120oC

Maximális térfogatáram a kiskunhalasi gericvezetéken: 180 m3/h

Zsanai gerincvezetéken: 100 m3/h

Maximális áramlási sebesség a csővezetékekben: 0,5–1,5 m/s

Nyomásveszteség a csővezetékekben: 50–30 Pa/m

Folyt.: II.2.11 pontban a karakterkorlátra tekintettel

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2/1) pont szerinti szakember alk. köv.felüli felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai gyakorlata (0–36) hó / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.2.M.2/2) pont szerinti szakember alk. köv.felüli tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai gyakorlata (0–36) hó / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.3.2-17-2017-00008

II.2.14)További információk

II.2.4) pt. folyt.:7.Hőközpont

1 helyiségből álló időszakos emberi tartózkodásra alkalmas 300 m2-es épület megtervezése és megépítése szükséges a visszasajtoló kút mellé, melyben a termál és a távfűtési rendszer több eleme kap helyet. A hőközpontot olyan szellőző rendszerrel kell ellátni, hogy a hőközpontban a belső hőmérséklet ne emelkedjen 35oC fölé.

Részleteket a közb. doku. tartalmazzák.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Kbt. 74. § (1) bek. a) és b)pontjai irányadók.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján AT — vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet — köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendele t(Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.

Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6–7. § alapján kell kitölteni.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján a felhívott AT a Kr. 8, 10, 12–16. § szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során — a Kbt. 67. § (1)–(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően — AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.

NY.1.)–NY.2.)

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét — amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód — a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és 69. § (11) bek. is irányadók.

Follyt.: III.1.2) pontban

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1)pont folytatása:

NY.1.) Alkalmatlan az AT, amennyiben az építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).

NY.2.) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során — a Kbt. 67. § (1)–(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően — AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján:

M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21.(2) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett referenciák (továbbiakban: ref) ismertetését.

A ref.-át a Kr. 22. § (3), (5) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

— építési beruházás tárgya (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),

— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont) és helye

— építési beruházás mennyisége (az alk.-i minimumköv.-re figyelemmel)

— valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i követelmény teljesülése megállapítható,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.

M.2.) A Kbt. 65. §(1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek kapcsán csatolandók:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.-i köv.-re kívánja bemutatni őket, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlat benyújtása időpontjában,;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok-ok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.

M.3) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének h) pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be a teljesítéshez a rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását. A leírásban ajánlattevő jelölje meg az eszköz rendelkezésre állásának módját (tulajdon, bérlet, lízing, stb.) és csatolja a rendelkezésre állást igazoló dokumentumot (eszköznyilvántartó lap, bérleti szerződés, stb.).

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciamunkával:

M.1.1. min. 1 db 1 500 métert elérőmélyfúrási referenciával

M.1.2. min. 15 000 fm közművezeték építési és/vagy átépítési és/vagy rekonstrukció tárgyú referenciával, amelyből

— min. 3 000 méter távhővezeték építés és/vagy átépítési és/vagy rekonstrukció

— min. 1 000 méter min. NA350 távhővezeték építés és/vagy átépítési és/vagy rekonstrukció

Fenti alkalmassági követelményeket ajánlattevő több szerződéssel is igazolhatja azzal, hogy az M.1.1 pontot (min. 1 db 1 500 m) egy szerződéssel kell igazolni.

M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M/2.1) min. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti távhővezetékek és berendezések építése szakterületen MV-TH vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

M/2.2). min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti energiaellátási építmények tervezési szakterület hőenergetikai építmények tervezési részszakterületen EN-HŐ vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

M/2.3). min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építmények gépészeti tervezési szakterületen G vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

M/2.4). min 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építménygépészeti szakterületen MV-ÉG vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

Egy szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható.

M.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M3.1.) legalább:

— 1 db olyan mélyfúrásra alkalmas fúróberendezéssel, amelynek maximális kivételes koronaterhelés minimum 160 tonna. horogkapacitás: minimum 110 tonna, a fúróberendezés alkalmazható kútfúrásra 5 colos fúrócsővel minimum 2 300 m-ig

— iszapszivattyú: legalább 2 db, teljesítménye: legalább 900–3 000 l/min. nyomása: 150–300 bar

— kitörésgátló: legalább 13 5/8 col és 4200 psi dupla zárási hellyel

M.3.2.) a fúróberendezéshez nem rendelkezik legalább az alábbi tartozékkal:

— 5 col átmérőjű fúrócső

— 6 colos átmérőjű súlyosbító készlet

— 8 colos átmérőjű súlyosbító készlet

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi/meghiúsulási kötbér: szerz. szerint; Teljesítési/Jótállási biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Előleg visszafizetési bizt.: nettó vállalkozási díj 10-át meghaladó előleg igénylése esetén, Kbt. 134. § (6) a) pont alapján. ATköteles nyilatkozatot csatolni a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsájtásáról. Jótállás:projekt átvételétől 36 hó, Szavatosság: AK előírja, hogy AT köteles a fúrási kútszerkezet vonatkozásában, valamennyi termelő és visszasajtoló kútra legalább 5 év szavatosságot vállalni, a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet II. mell. 6. pontja alapján. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (2), (5)–(6) bek., 322/2015. (X. 30.) Kr. 32. §, amennyiben nyertes AT alvállalkozót nem vesz igénybe Ptk.6:130. § (1)–(2) bek.,AV igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. és 32/B §-a, a 272/2014. (XI. 5.) Kr.ben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint, ha a TSZ eltérően nem rendelkezik. Előleg Kbt. 135. § (8) bek. szerint 30 % Foly. II.2.9)

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/02/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/02/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal — elektronikusan — azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek — az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00–10,00 pont. Ért. módszere:

1) - ár: fordított arányosítás, 2.1,2.2 egyenes arányosítás

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni,

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás másolati példánya

— ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő nyil,

— Az ATknek az EKR Rendelet 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról,

— ATknek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)

— nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is)

— értékelési szempontok alátámasztását (részletesen KD)

— közös ATi megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat.

3) AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ATk figyelmét, h az alk.feltételeit és igazolását a III.1.1)–3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.

4) A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

5) AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. évi 100 000 000 HUF/év és min. 50 000 000 HUF/káresemény mértékű tervezési és min. évi 500 000 000 HUF/év és min. 100 000 000 HUF/káresemény mértékű építési-szerelési, fel.biz-i szerződés meglétét írja elő.

6) AK a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

7) FAKSZT: dr. Pete Judit OO353

8) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontját.

9) AK nem szervez helyszíni bejárást.

10) AK felhívja a figyelmet, hogy a 158/2016. (VI.13.) KR-ben foglaltak szerint a NFP más AK nevében folytatja le a közbesz. eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. A szerződést megrendelőként a Zsana Geoterm Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. írja alá.

11) AK felhívja az ATk figyelmét arra, hogy amennyiben eltérnek a jóváhagyási tervtől, bizonyítaniuk kell, hogy a megvalósult beruházás képes hozni a VK által, a támogatási szerződésben vállalt indikátorokat: ÜHG megtakarítás (tonna/év): 30 302,070; Megújuló energia felhasználás (GJ/év): 468 000,000; További kapacitás megújuló energia előállítására (MW):20;

12) A Kbt. 135. § (12) bek.ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerződés-módosítást, vagy változásbejelentést) nyújt/nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre, vagy — amennyiben releváns — a Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

Folyt.: VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

Kiegészítés a felhívás VI.3. pontjához:

13) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumot jelöli meg.

14) AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése].

15) AK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKR Rendelet 10. §-ának (1)–(3) bekezdéseiben foglaltakra.

16) AT az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása az EKR Rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet.

17) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKR Rendelet 13. §-a alapján vizsgálja.

18) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. Ajánlatkérő e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKR Rendelet alkalmazására.

19) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont M.2.) pont szerinti szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő — amennyiben kihirdetésre került — a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

20) További feltétel, hogy ajánlattevő a szerződés megkötéséig rendelkezzen az alábbi szakemberekkel:

1. min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építményvillamossági tervezési szakterületen V vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal;

2. min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építész tervezési területen É vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal;

3. min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti villamossági szakterületen MV-VI vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal;

4. min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterületen MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal;

21) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

II.1.6) pont folytatása:

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét azonban megállapította, hogy mivel a beruházás egy műszaki-gazdasági funkcionális egységet alkot ezért nem bontható részekre. Tekintettel arra, hogy a 2 db kút (egy termelő és egy visszasajtoló) egy kútpárként képes csak működni, melyek elválaszthatatlan részét képezi a csőhálózat, amely a kutak közötti vizet szállítja, illetve a nyomásszabályozó egységek. A termelő egység és a vizet szállító távhővezetékek egy műszaki berendezésnek számítanak, a teljesítményük csak együttes tervezés és kiépítés esetén optimalizálható és költséghatékony.

III.2.2) pont folytatása:

A részszámlák kiállításakor a KEHOP 5.3.2-17 felhívásnak megfelelően a Tervezés, valamint a Beruházáshoz kapcsolódó költségek elkülönítését biztosítani szükséges.

Résszámlázás biztosított a szerz.terv. szerint (tervezési feladatokra is külön részszámla).

A támogatás intenzitása 60 %.

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF

A részletek a közbesz. dok.-ban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2018