Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 6311-2017

07/01/2017    S5

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése

2017/S 005-006311

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 197-354667)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ivanics Attila
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 307741262
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig.

II.1.2)Fő CPV-kód
45234126 Villamospálya építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/01/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 197-354667

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának helye:
A következő helyett:
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 26/01/2017
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Dátum: 13/03/2017
Helyesen:
Dátum: 27/03/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 26/01/2017
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: VI.4.3
A módosítandó szöveg helye: Fizetési feltételek:
A következő helyett:

A kifizetés szállítói finanszírozással, a kifizetések pénzneme: HUF. A támogatás intenzitása „A” feladatrész esetén 100 %, „B” feladatrész esetén 0 %.

Részszámlázás a szerződéstervezet szerint.

Előleg: 272/2014. (XI.5.) Kr. szerint.

Teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) szerint állít ki.

A kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.

Ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, Ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § szakasz (2)–(6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bekezdéseiben, valamint a 322/2015. (X.30.) Kr. 30–32. §-aiban meghatározottak szerint történik.

A Szerződés 5 % Tartalékkeretet tartalmaz a nettó ellenértéken felül.

Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum és szerződéstervezet tartalmazza.

Helyesen:

A kifizetés szállítói finanszírozással, a kifizetések pénzneme: HUF.

A támogatás intenzitása „A” feladatrész esetén 100 %, „B” feladatrész esetén 0 %.

Részszámlázás a szerződéstervezet szerint.

Előleg: 272/2014. (XI.5.) Kr. szerint.

Teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) szerint állít ki.

A kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik. Ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, Ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § szakasz (2)-(6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 322/2015. (X.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint történik.

A Szerződés 5 % Tartalékkeretet tartalmaz a nettó ellenértéken felül.

Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum és szerződéstervezet tartalmazza.

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás mellett a további közbeszerzési dokumentumokat is módosította.