Árubeszerzések - 631824-2022

15/11/2022    S220

Magyarország-Székesfehérvár: Földgáz

2022/S 220-631824

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15726999207
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi László
E-mail: szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: +36 22537296
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.szekesfehervar.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz energia beszerzése 2022/2023-II.

Hivatkozási szám: EKR001678022022
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Földgáz energia beszerzése 2022/2023-II. - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére

Ajánlatkérő a földgáz energiát a KM. 7. sz. mellékelte szerinti Speciális tőzsdei árindexált beszerzési módszertan szerint kívánja beszerezni.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 91 833 363.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

A pontos teljesítési (fogyasztási) helyek listáját a közbeszerzési dokumentumok részét képező „Ajanlati_artablazat_KM_2_reszeben_Szfvár MJV Önkorm Stadion.xlsx” táblázat tartalmazza, külön excel fájl mellékletként.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Földgáz energia beszerzése 2022/2023-II. - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére tárgyú közbeszerzés megvalósítása az „Általános felhasználási célú földgáz energia központosított beszerzése 2022/2023” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részének verseny újranyitással történő lefolytatásával a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint.

Alapmennyiség: 1 360 824 kWh,

Opcionális mennyiség: 408 247 kWh

Teljes mennyiség: 1 769 071 kWh (alapmennyiség + 30 %-os opcionális mennyiség)

Részletesen a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Alapmennyiség: 1 360 824 kWh,

Opcionális mennyiség: 408 247 kWh

Teljes mennyiség: 1 769 071 kWh (alapmennyiség + 30 %-os opcionális mennyiség)

Részletesen a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-628376
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Földgáz energia beszerzése 2022/2023-II. - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/10/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 132 987 208.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 91 833 363.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) A KEF által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Általános felhasználási célú földgáz energia központosított beszerzése 2022/23” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen az alábbi keretmegállapodás (továbbiakban: KM) került megkötésre:

KM azonosítószáma: KM01GE2223 Általános felhasználási célú földgáz energia központosított beszerzése 2022/23

KM időbeli hatálya: 2024. január 31. naptári nap 24:00 óra

KM Hirdetmény száma: TED 2020/S 251-628376, KÉ- 23638/2020.

2.) A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ c) pontja szerinti adatok:

E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest XIII. kerület Váci út 17.; Adószáma: 13322142-2-44)

ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest III. kerület Kórház utca 6-12.; Adószáma: 23720448-2-41)

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; Adószám: 26713111-2-44)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/11/2022