Építési beruházás - 634521-2020

Submission deadline has been amended by:  104183-2021
28/12/2020    S252

Magyarország-Budapest: Hídépítés

2020/S 252-634521

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Obec Ipeľské Predmostie
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_68014397
Postai cím: Ipeľské Predmsotie 95
Város: Ipeľské Predmostie
NUTS-kód: SK032 Banskobystrický kraj
Postai irányítószám: 99110
Ország: Szlovákia
Kapcsolattartó személy: Lestyánszky Viktor
E-mail: ipelpred@gmail.com
Telefon: +42 1905706800
Fax: +42 1474888131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ipelskepredmostie.sk
A felhasználói oldal címe: http://www.ipelskepredmostie.sk
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

2019évi LVIII törv. 4.cikk(4) bek. a)pontja és Kbt

I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001361032020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001361032020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipolyhídvég között

Hivatkozási szám: EKR001361032020
II.1.2)Fő CPV-kód
45221100 Hídépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) között

1. rész: Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) közötti híd

A híd az Ipoly folyót a 72+946 fkm szelvényben keresztezi.

A híd határhíd, az államhatár a Drégelypalánk - Ipel’ské predmostie (Ipolyhídvég) összekötő utat annak 1+120,00 km szelvényében keresztezi.

A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (nyílás: 48,5 m). A híd támaszköze: 50,0 m.

2. rész: Csatlakozó út építése magyar oldalon az Ipoly-hídig

A magyar oldali út hossza: 1017 m.

Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv,

Koronaszélesség: 7,0 m,

Burkolat szélessége: 5,5 m,

Szintbeni normál csomópont: 1 db

Szintbeni vasúti kereszteződés: 1db

Érintett közművek: gázelosztó vezeték, távközlési légvezeték, 400 kV-os távvezeték

Részletek: KD.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Drégelypalánk-Ipolyhídvég közötti híd

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: SK032 Banskobystrický kraj
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország - Drégelypalánk, Szlovákia - Ipolyhídvég (Ipel’ske Predmostie)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ipoly-híd építése Drégelypalánk - Ipolyhídvég (Ipel’ske Predmostie) között

A híd az Ipoly folyót a 72+946 fkm szelvényben keresztezi.

A híd határhíd, az államhatár az Drégelypalánk - Ipel’ské predmostie (Ipolyhídvég) összekötő utat annak 1+120,00 km szelvényében keresztezi.

A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (nyílás: 48,5 m). A híd támaszköze: 50,0 m.

Részletek: KD.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M/2. a) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.b) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program projektazonosító: SKHU/1802/3.1/009 Támogatási Szerződés

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csatlakozóút építése magyar oldalon az Ipoly-hídig

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU313 Nógrád
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Drégelypalánk

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Drégelypalánk- Ipolyhídvég közötti hídhoz csatlakozó út építése a magyar oldalon

A magyar oldali út hossza: 1017 m.

Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv,

Koronaszélesség: 7,0 m,

Burkolat szélessége: 5,5 m,

Szintbeni normál csomópont: 1 db

Egyéb szintbeni vasúti kereszteződés: 1db

Érintett közművek: gázelosztó vezeték, távközlési légvezeték, 400 kV-os távvezeték

Részletek: KD.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M/2. d) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2. e) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program projektazonosító: SKHU/1802/3.1/009 Támogatási Szerződés

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok valamennyi rész tekintetében:

Nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alk.igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§(1)bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk.igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKDval köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§(1)bek. alapján Ajánlattevő - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 2-7. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 64.§ és a Kr. 4.§(3)re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk.igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott ATa Kr. 8.§ 10.§ 12-16. §szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz.okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kiz. okok igazolása körében benyújtott nyil-oknak az AF feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, valamint a Kbt. 41/A.-41/C. §-ban foglaltakra

Szakmai tev.végzésére vonatkozó alk.előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Igazolási mód valamennyi rész tekintetében:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1)bek.és2.§ (5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-átis azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbiakban megh.dok-okbenyújtása kizárólag az AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§ (4)bek.alapján:

NY.1.)AKa NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTokban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) valamennyi rész tekintetében:

NY.1.)Alkalmatlan ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X. 30.)Korm.rend.21.§(1)bek.).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód valamennyi rész tekintetében:

Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.

Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

P.1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján - valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított nyilatkozatot az alábbi tartalommal:

— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,

— számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a „sorbaállítás” alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti,

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Valamennyi rész tekintetében:

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás volt.

Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.

A Kbt. 65. § (6) bek alapján a P1) pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód valamennyi rész tekintetében:

Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.

Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

M/1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 8 évben teljesített ref. ismertetését. A ref-t a Kr. 22. § (3),(5) bek. szerint kell igazolni.

Az ig. tartalma a Kr. 22. § (3) bek-re is figyelemmel:

— szerződést kötő másik fél (név, székhely),

— ép.ber. tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap),

— teljesítés helye,

— ép.ber. mennyisége(az alk.min.köv. figyelemmel)

— minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,

— nyil.arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf.történt-e.

M/2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek) - kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandó:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.köv-re kívánja bemutatni őket;

b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év,hó részletességgel) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);

c) szakemberek végz., képz.ig.dok-ok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.

Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot viszont nem).

Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmatlan az AT, közös AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített

1. rész esetén:

M/1.A) legalább egy, legalább 35 m hosszú támaszközzel rendelkező, új híd építésére vonatkozó referenciával, amely vízfolyás feletti és közúton megvalósított.

2. rész esetén:

M/1.B) min. 300 m hosszú közút építése és/vagy felújítása tárgyú referenciával.

Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek. Az M/1.B) pontnak AT több szerződéssel is megfelelhet, ugyanazon referencia több részben is bemutatható.

Felújítás alatt AK 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. § 2. pont szerinti fogalmat érti.

AK „Közút” alatt az „országos-” és „helyi közutakat” érti az alábbiak szerint:

— „Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek-ben foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. c) és d) pontja szerinti utak.

„Közút építése” alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.

M/2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

1. rész vonatkozásában

M/2. a. legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:

— a magyar 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság és / vagy a szlovák belsőépítészek és tanúsítvánnyal rendelkező építőmérnökökről szóló 138/1992 számú törvény szerinti mélyépítési szakterületen végzett építésvezetői (vagy azzal egyenértékű) tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.

„Hídépítés” alatt Ajánlatkérő az Útügyi Műszaki Előírások alapján meghatározott műszaki tartalommal új híd építését, meglévő átépítését érti.

M/2. b. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a magyar 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság és / vagy a szlovák belsőépítészek és tanúsítvánnyal rendelkező építőmérnökökről szóló 138/1992 számú törvény szerinti mélyépítési szakterületen végzett építésvezetői (vagy azzal egyenértékű) tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúton végzett hídépítéshez és/vagy útépítéshez kapcsolódó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2. c. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

— a magyar 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság és / vagy a szlovák belsőépítészek és tanúsítvánnyal rendelkező építőmérnökökről szóló 138/1992 számú törvény szerinti mélyépítési szakterületen végzett építésvezetői (vagy azzal egyenértékű) tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó útépítési területen szerzett építésvezetői és/vagy építésvezető-helyettesi és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

2. rész vonatkozásában

M/2. d. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és

— és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2. e. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közútépítés során szerzett építésvezetői és/vagy építésvezető-helyettesi és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, de ugyanaz a szakember több ajánlati részben is megajánlható ugyanarra a pozícióra.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

Építésvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson az építésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve az építésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

A főépítésvezető több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

Főépítésvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a főépítésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a főépítésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja. AK az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész tekintetében: teljesítési, jótállási biztosíték: 5 %, késedelmi kötbér: 0,1 %; 0,5 %; 2 %, hibás teljesítési kötbér: 15 % és 0,1 % szerződés szerint, meghiúsulási: 20 %. Vetítési alap a nettó vállalkozási díj.

Jótállási idő az 1. rész tekintetében 60 hónap, 2. rész tekintetében 36 hónap.

Szavatosság idő: 60 hónap (valamennyi rész tekintetében).

Valamennyi rész tekintetében irányadó rendelkezések:

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése utófinanszírozással a Kbt.135.§ (1)-(3), (5)-(6) bek. szerint,322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130.§(1)-(2) bek.,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.-32/B.§ alapján. Az Obecný úrad Ipel’ské Predmostie részére benyújtott számlák ellenértékének kiegyenlítésére irányadóak a szlovák 222/2004. sz. ÁFA törvények rendelkezései is.

A finanszírozás forrása: SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program projektazonosító: SKHU/1802/3.1/009 Támogatási Szerződés

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján 5 % előleg, max. 75 000 .000 Ft-nak megfelelő - a kifizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számított - euro.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: EUR

Az eljárás 2. részében a tartalékkeret mértéke 2 %, az 1. részben AK nem biztosít tartalékkeretet.

A részletek a KD-ban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/02/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/02/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Feltételes közbeszerzés (Kbt. 53. § (6) bekezdése): amennyiben a beérkező ajánlatokban foglalt ajánlati ár(ak) alapján ez az eljárás eredményessége érdekében szükséges, az Ajánlatkérő a tárgyi eljárás pénzügyi fedezetének biztosítására kiegészítő támogatása iránti igényt nyújthat be a bontási jegyzőkönyv birtokában, amely igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Amennyiben az eljárás lebonyolítására nyitva álló törvényes határidőben kiegészítő támogatás nyújtása nem történik meg, úgy Ajánlatkérőnek lehetősége van az eljárást eredményessé nyilvánítani azzal a feltétellel, hogy a szerződéskötéstől vagy a szerződéskötést követően a szerződéstől elállhat a kiegészítő támogatási igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében. Utóbbi feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

2. A szlovák GT-ről szóló 513/1991 törvény 21. § 1. bekezdése értelmében külföldi gazdasági szereplő ugyanazon feltételekkel és azonos mértékben fejthet ki vállalkozói tevékenységet, mint a szlovák gazdasági szereplők, és a törvényből nem következik valami más. A GT 21. § 4. bekezdése értelmében a külföldi gazdasági szereplő a Szlovák Köztársaság területén a gazdasági szereplő, illetve fióktelepének a Szlovák Köztársaság Cégjegyzékbe történő bejegyzése napjával szerez vállalkozói jogosultságot az adott cégjegyzékben feltüntetett tevékenységi körök mértékében. A bejegyzési kérelmet a külföldi gazdasági szereplő nyújtja be.

Nyertes ajánlattevőnek meg kell felelnie a szlovák, és magyar jogszabályok támasztotta követelményeknek egyaránt. Ehhez, és a szlovák jogszabályok támasztotta követelmények teljesítéséhez - a nyertes ajánlattevőnek fióktelepet kell létrehoznia Szlovákiában, hogy vállalkozói tevékenységet folytathasson a Szlovák Köztársaság területén, és eleget kell tennie adózási kötelezettségeinek is. Az általános forgalmi adóról szóló 595/2003 törvény 16. § 2. bekezdése értelmében adózási szempontból egyszeri tevékenység végzéséhez, vagy amennyiben a munkavégzés időtartama hat hónapnál hosszabb, vagy 12 egymást követő hónapon keresztül végzi, állandó fióktelepet kell létrehoznia.

Fentiekre tekintettel AK szerződéskötési feltételeként írja elő az eljárás 1. része tekintetében, hogy nyertes ajánlattevőnek szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a Szlovák Köztársaság területén fiókteleppel.

3. AK

3.1) a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért

3.2) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja

3.3) konzultációt, helyszíni bejárást nem tart

3.4) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg

3.5) alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját valamennyi rész tekintetében

3.6) nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság) létrehozását sem közös ATk, sem önálló ATk vonatkozásában.

4. Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével: a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így a felolvasólapot, valamint a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, valamint az árazott költségvetést is. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a KD részletesen tartalmazza.

5. Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szempont. esetében a fordított arányosítás; 1-2. Minőségi ért. szempont esetében az egyenes arányosítás. Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.

6. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész esetén 24 586 EUR; 2. rész esetén 1 676 EUR

Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

Amennyiben a biztosíték pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel kerül teljesítésre, úgy az eljárás 1. részében AT-nek mindkét AK-t meg kell jelölnie mint kedvezményezettet; 2. részben elegendő a NIF Zrt. megjelölése,

7. Nyertes AT köteles a szerz.kötés időpontjára, a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a Szerz.szerinti kivitelezési munkákra.

1. rész Mértéke: 363 700 EUR/káresemény, 757 600 EUR/év

2. rész Mértéke: 303 100 EUR/káresemény, 454 600 EUR/év;

8. FAKSZ: dr. Andresz-Bódi Zita (00106)

9. Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD (egységes európai közbeszerzési dokumentum), KD (közbeszerzési dokumentumok)

10. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor.

11. Jelen közbeszerzési eljárás 1. és 2. része vonatkozásában 1-1 db vállalkozási szerződés került megkötésre. A 2. részre vonatkozó szerződés tekintetében egyedüli megrendelő a NIF Zrt.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2020