Supplies - 63628-2021

08/02/2021    S26

România-Siret: Echipamente medicale

2021/S 026-063628

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Orașul Siret
Număr naţional de înregistrare: 4440985
Adresă: Str. 28 Noiembrie nr. 1
Localitate: Siret
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 725500
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Popoiu
E-mail: primariasiret@siretromania.ro
Telefon: +40 230280901
Fax: +40 230280624
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: WWW.SIRETROMANIA.RO
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100112737
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare produse pentru implementarea proiectului: „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orașului Siret, jud. Suceava, cod SMIS: 139818

Număr de referinţă: 3.1
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului consta in furnizare de Echipamente medicale, echipamente de protectie si biocide pentru cresterea capacitatii comunitatii locale din orasul Siret de a aigura un raspuns corespunzator in cazul epidemiilor/pandemiilor, prin dotarea Spitalului de Boli Cronice Siret. Ofertantul va asigura instalarea si punerea in functiune pentru fiecare Lot in parte, precum si instruirea personalului achizitorului care va utiliza echipamentele si va asigura service gratuit in termenul de garantie acordat fiecarui produs din cadrul lotului ofertat.

Valoarea estimata a achizitiei este de 2.159.370,27 RON fără TVA.

Lot 1- Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia unui container pretriaj-Autoritatea contractanta achizitioneaza un container destinat pretriajului pacientilor cu valoarea estimata de 40.498,18 RON fara TVA

Lot 2 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia de echipamente medicale - Autoritatea contractanta achizitioneaza echipamente medicale (EKG 12 canale, lampa UV, Nebulizator, Defibrilator, Autoclav, Cconcetrator oxigen, Pulsoximetru, Frigider, Hota flux laminar, Analizor biochimie, Teste COVID 19, Aparate hematologie, aparat coagulare D-DIMERI), stabilirea rapida a modificarilor la nivelul inimii si interventia rapida in cazul unei urgente cardiovasculare, pentru dezinfectie aer si suprafete, pentru depistarea rapida a unei infectii prezente sau trecute si limitarea /tratarea rapida a efectelor negative ale acestora, cu valoarea estimata de 1.400.773,95 RON fara TVA

Lot 3- Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia de echipamente de protectie - Autoritatea contractanta achizitioneaza echipamente de protectie (masti FFP3 si FFP2, masti chirurgicale, halate UF, manusi UF, combinezoane, botosei, capeline, viziere, ochelari protectie, cizme, sorturi, combinezoane autoclavare) pentru a fi folosite de catre personalul medical pentru a se proteja si a preveni transmiterea infectiilor in timpul ingrijirilor medicale cu valoarea estimata de 682.596,10 RON fara TVA.

Lot 4 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia de biocide- Autoritatea contractanta achizitioneaza biocide (dezinfectanti pentru maini si suprafete) pentru a fi folosite de catre personalul medical pentru a se proteja si a preveni transmiterea infectiilor in timpul ingrijirilor medicale cu valoarea estimata de 35.502,04 RON fara TVA

Durata LIVRARII: maxim 90 de zile calendaristice.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (e-licitatie.ro).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 159 370.27 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

1,2,3,4 Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia de biocide

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Orasul Siret, jud. Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia de biocide- Autoritatea contractanta achizitioneaza biocide (dezinfectanti pentru maini si suprafete) pentru a fi folosite de catre personalul medical pentru a se proteja si a preveni transmiterea infectiilor in timpul ingrijirilor medicale cu valoarea estimata de 35.502,04 RON fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 35 502.04 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret, jud. Suceava Cod SMIS: 139818

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia de echipamente de protectie

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Orasul Siret, jud. Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia de echipamente de protectie - Autoritatea contractanta achizitioneaza echipamente de protectie (masti FFP3 si FFP2, masti chirurgicale, halate UF, manusi UF, combinezoane, botosei, capeline, viziere, ochelari protectie, cizme, sorturi, combinezoane autoclavare) pentru a fi folosite de catre personalul medical pentru a se proteja si a preveni transmiterea infectiilor in timpul ingrijirilor medicale cu valoarea estimata de 682.596,10 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 682 596.10 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret, jud. Suceava Cod SMIS: 139818

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia de echipamente medicale

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Orasul Siret, jud. Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia de echipamente medicale - Autoritatea contractanta achizitioneaza echipamente medicale (EKG 12 canale, lampa UV, Nebulizator, Defibrilator, Autoclav, Cconcetrator oxigen, Pulsoximetru, Frigider, Hota flux laminar, Analizor biochimie, Teste COVID 19, Aparate hematologie, aparat coagulare D-DIMERI), stabilirea rapida a modificarilor la nivelul inimii si interventia rapida in cazul unei urgente cardiovasculare, pentru dezinfectie aer si suprafete, pentru depistarea rapida a unei infectii prezente sau trecute si limitarea /tratarea rapida a efectelor negative ale acestora, cu valoarea estimata de 1.400.773,95 RON fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 400 773.95 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret, jud. Suceava Cod SMIS: 139818

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia unui container pretriaj

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34221000 Containere mobile cu utilizare specială
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Orasul Siret, jud. Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia unui container pretriaj-Autoritatea contractanta achizitioneaza un container destinat pretriajului pacientilor cu valoarea estimata de 40.498,18 RON fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 498.18 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret, jud. Suceava Cod SMIS: 139818

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr.1. pentru toate loturile

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2 pentru toate loturile

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertantii, terții susținători și subcontractanții vor completa o declaratie pe propria raspundere care se va prezenta odata cu DUAE.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Popoiu Adrian PRIMAR

Cîrșmar Cătălin DIRECTOR ECONOMIC

Ionita Adrian Victor SECRETAR GENERAL

Plămadă Andreea Laura SEF SERVICIU IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Butnariu Alina CONSILIER PROIECTE

Maidaniuc Florin INSPECTOR DE SPECIALITATE

Mandiuc Alina-Olivia INSPECTOR DE SPECIALITATE

Gușul Procopie Florin INSPECTOR DE SPECIALITATE

Ciobanu Emil Cristian ARHITECT SEF

Sauciuc Dan-Vasile VICEPRIMAR,

Tablan Anca-Marinela CONSILIER,

Chisilenco Alexandru CONSILIER,

Cira Ana Mihaela CONSILIER,

Moloce Stefan CONSILIER,

Harasemiuc Liliana-Elena CONSILIER,

Ihnatiuc Vasile CONSILIER,

Grosu Ioan CONSILIER,

Popovici Ion CONSILIER,

Breaban Rodica CONSILIER,

Bighei Robert-Constantin CONSILIER,

Lavric Orest CONSILIER,

Fercalo Victor Alin CONSILIER,

Mateiciuc Constantin Alin CONSILIER

Vasnischi Maria Alexandra CONSILIER

AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința nr.1.pentru toate loturile

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

[Autoritatea/entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informațiilor și documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoștință în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Obligația de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu cazurile menționate la pct. 1, se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Autoritatea/entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat.

De asemenea, Autoritatea/entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

Prin excepție, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante, este mai mic de 10.000 RON.

De asemenea, operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.

Autoritatea/entitatea contractantul exclude din procedura de atribuire a contractului de achiz... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 4 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lot 4 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia de biocide Ofertantii trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) au furnizat produse in valoare de minim 35.502,04 RON fără TVA, similare cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publica. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani au furnizat produse similare, in valoare cumulata la nivelul unui/mai multor contracte întrucât îndeplinirea acestei cerinţe de către operatorul economic atestă faptul că acesta are experienţă în furnizarea de produse de acelasi fel. Modul de calcul al perioadei (ultimii 3 ani) nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor prevazut in anuntul de participare simplificat publicat. Pentru contractele a caror valoare este exprimata în alta valuta decât în lei, data la care se va calcula echivalenta leu/alta valuta: - conform cursului B.N.R. din data publicarii anuntului de participare simplificat. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, auto...

Loturile: 4 Proportia de subcontractare Se vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul. Asocierea: In conditiile art. 53 si 54 din Legea 98/2016, operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintei privind experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a experientei similare a tuturor membrilor grupului. Ofertantii vor prezenta in DUAE informatiile cu privire la folosirea altor capacitati decat cele proprii. Acordul de asociere se prezinta odata cu depunerea DUAE, impreuna cu documentele anexa din care sa rezulte concret modul in care se materializeaza aportul asociatilor. Asociatii completeaza in cadrul DUAE-ului individual informatiile solicitate cu privire la aceasta cerinta. Ulterior, la solicitarea autoritatii contractante, asocierea clasata pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate in acord (acorduri). Formulare: - Formular (Sectiunea Formulare) - acord de asociere in vederea participarii la procedura de...

Loturile: 2 Proportia de subcontractare Se vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul. Asocierea: In conditiile art. 53 si 54 din Legea 98/2016, operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintei privind experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a experientei similare a tuturor membrilor grupului. Ofertantii vor prezenta in DUAE informatiile cu privire la folosirea altor capacitati decat cele proprii. Acordul de asociere se prezinta odata cu depunerea DUAE, impreuna cu documentele anexa din care sa rezulte concret modul in care se materializeaza aportul asociatilor. Asociatii completeaza in cadrul DUAE-ului individual informatiile solicitate cu privire la aceasta cerinta. Ulterior, la solicitarea autoritatii contractante, asocierea clasata pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate in acord (acorduri). Formulare: - Formular (Sectiunea Formulare) - acord de asociere in vederea participarii la procedura de ...

Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lot 3- Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia de echipamente de protectie Ofertantii trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) au furnizat produse in valoare de minim 682.596,10 RON fără TVA, similare cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publica. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani au furnizat produse similare, in valoare cumulata la nivelul unui/mai multor contracte întrucât îndeplinirea acestei cerinţe de către operatorul economic atestă faptul că acesta are experienţă în furnizarea de produse de acelasi fel. Modul de calcul al perioadei (ultimii 3 ani) nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor prevazut in anuntul de participare simplificat publicat. Pentru contractele a caror valoare este exprimata în alta valuta decât în lei, data la care se va calcula echivalenta leu/alta valuta: - conform cursului B.N.R. din data publicarii anuntului de participare simplificat. Potrivit prevederilor art.193 din Le...

Loturile: 3 Proportia de subcontractare Se vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul. Asocierea: In conditiile art. 53 si 54 din Legea 98/2016, operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintei privind experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a experientei similare a tuturor membrilor grupului. Ofertantii vor prezenta in DUAE informatiile cu privire la folosirea altor capacitati decat cele proprii. Acordul de asociere se prezinta odata cu depunerea DUAE, impreuna cu documentele anexa din care sa rezulte concret modul in care se materializeaza aportul asociatilor. Asociatii completeaza in cadrul DUAE-ului individual informatiile solicitate cu privire la aceasta cerinta. Ulterior, la solicitarea autoritatii contractante, asocierea clasata pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate in acord (acorduri). Formulare: - Formular (Sectiunea Formulare) - acord de asociere in vederea participarii la procedura de ...

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lot 2 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia de echipamente medicale Ofertantii trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) au furnizat produse in valoare de minim 1.400.773,95 RON fără TVA, similare cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publica. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani au furnizat produse similare, in valoare cumulata la nivelul unui/mai multor contracte întrucât îndeplinirea acestei cerinţe de către operatorul economic atestă faptul că acesta are experienţă în furnizarea de produse de acelasi fel. Modul de calcul al perioadei (ultimii 3 ani) nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor prevazut in anuntul de participare simplificat publicat. Pentru contractele a caror valoare este exprimata în alta valuta decât în lei, data la care se va calcula echivalenta leu/alta valuta: - conform cursului B.N.R. din data publicarii anuntului de participare simplificat. Potrivit prevederilor art.193 din L...

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lot 1- Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orasului Siret prin achizitia unui container pretriaj Ofertantii trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) au furnizat produse in valoare de minim 40.498,18 RON fără TVA, similare cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publica. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani au furnizat produse similare, in valoare cumulata la nivelul unui/mai multor contracte întrucât îndeplinirea acestei cerinţe de către operatorul economic atestă faptul că acesta are experienţă în furnizarea de produse de acelasi fel. Modul de calcul al perioadei (ultimii 3 ani) nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor prevazut in anuntul de participare simplificat publicat. Pentru contractele a caror valoare este exprimata în alta valuta decât în lei, data la care se va calcula echivalenta leu/alta valuta: - conform cursului B.N.R. din data publicarii anuntului de participare simplificat. Potrivit prevederilor art.193 din Legea ...

Loturile: 1 Proportia de subcontractare Se vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul. Asocierea: In conditiile art. 53 si 54 din Legea 98/2016, operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintei privind experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a experientei similare a tuturor membrilor grupului. Ofertantii vor prezenta in DUAE informatiile cu privire la folosirea altor capacitati decat cele proprii. Acordul de asociere se prezinta odata cu depunerea DUAE, impreuna cu documentele anexa din care sa rezulte concret modul in care se materializeaza aportul asociatilor. Asociatii completeaza in cadrul DUAE-ului individual informatiile solicitate cu privire la aceasta cerinta. Ulterior, la solicitarea autoritatii contractante, asocierea clasata pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate in acord (acorduri). Formulare: - Formular (Sectiunea Formulare) - acord de asociere in vederea participarii la procedura de ...

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul/ primele _ x _ locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procese verbale de receptie/ documente constatatoare/ recomandari, alte documente edificatoare. - Documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) si vor indica cel putin urmatoarele: tipul produselor furnizate pentru verificarea indeplinirii cerintei, beneficiarii, intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a e...

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Lg nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. AC poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de c...

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Lg. nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. AC poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de...

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul/ primele _ x _ locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procese verbale de receptie/ documente constatatoare/ recomandari, alte documente edificatoare. - Documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) si vor indica cel putin urmatoarele: tipul produselor furnizate pentru verificarea indeplinirii cerintei, beneficiarii, intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a e...

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu în...

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul/ primele _ x _ locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procese verbale de receptie/ documente constatatoare/ recomandari, alte documente edificatoare. - Documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) si vor indica cel putin urmatoarele: tipul produselor furnizate pentru verificarea indeplinirii cerintei, beneficiarii, intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a ex...

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul/ primele _ x _ locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procese verbale de receptie/ documente constatatoare/ recomandari, alte documente edificatoare. - Documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) si vor indica cel putin urmatoarele: tipul produselor furnizate pentru verificarea indeplinirii cerintei, beneficiarii, intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a e...

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. AC poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele d...

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/07/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

CLAUZA SUSPENSIVĂ

Procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive,în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de încheierea contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.

Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 și HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu se va semna, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării din partea Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă și/sau Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă și/sau Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Asocierea: Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016. Ofertantul va depune acordul de asociere. După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă și acordul de asociere. Avand in vedere Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016, toti operatorii economici ofertanti vor depune odata cu DUAE acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri se vor prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică). Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale auto... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Orașul Siret
Adresă: Str. 28 Noiembrie nr. 1
Localitate: Siret
Cod poștal: 725500
Țară: România
E-mail: primariasiret@siretromania.ro
Telefon: +40 230280901
Fax: +40 230280624
Adresă internet: www.siretromania.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/02/2021