A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 636652-2021

Submission deadline has been amended by:  648752-2021
14/12/2021    S242

Belgium-Brüsszel: UCA 21/059 – Tűzvédelmi és munkavédelmi szolgáltatások nyújtása az Európai Unió Tanácsának épületeiben.

2021/S 242-636652

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, A Tanács Főtitkársága
Postai cím: Rue de la Loi 175
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
A felhasználói oldal címe: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9391
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9391
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

UCA 21/059 – Tűzvédelmi és munkavédelmi szolgáltatások nyújtása az Európai Unió Tanácsának épületeiben.

Hivatkozási szám: UCA 21/059
II.1.2)Fő CPV-kód
75250000 Tűzoltási és mentési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tűzvédelmi és munkavédelmi szolgáltatások nyújtása az Európai Unió Tanácsának épületeiben Brüsszelben.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
75251100 Tűzoltási szolgáltatások
75251110 Tűzmegelőzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások nevezetesen a következők: elsődleges és másodlagos beavatkozási csapat, súlyos helyzetekben bevethető kisegítő evakuációs erők, valamint a tűzvédelmi berendezések műszaki kezelését végző operátorcsapat létrehozása.

A fő szolgáltatások házon belüli és házon kívüli őrjáratok végzését, esetjelentések készítését, tűz vagy baleset esetén végrehajtott gyors beavatkozást, valamint hasonló szolgáltatásokat foglalnak magukban a Titkárság által használt és/vagy később használandó és/vagy kezelt épületekben.

Ezeket a szolgáltatásokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságával kapcsolatos operatív, adminisztratív és technikai fellépéseket magában foglaló keretrendszer alapján kell teljesíteni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatkérő nem teszi közzé a szerződések becsült értékét. A szerződés becsült volumene a közbeszerzési dokumentációban szerepel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Lásd a pályázati dokumentációt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Lásd a pályázati dokumentációt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A nyertes ajánlattevőnek meg kell felelnie az őrző-védő szakma megszerzésére és gyakorlására vonatkozó, Belgiumban érvényes feltételeknek, a magánélet biztonságát szabályozó, 2017. 11. 10-én hatályba lépett, 2017. 10. 02-i belga törvénynek („Jambon-törvény”) és annak későbbi módosításainak megfelelően, és konkrétabban a törvény 3. cikkének 1., 2., 4., 5., 7. és 9. pontjában szereplő tevékenységek végzésére vonatkozó feltételeknek. A nyertes ajánlattevő által a szóban forgó szerződéshez javasolt személyzetnek rendelkeznie kell munkaszerződéssel, valamint állandó jelleggel magánál kell tartania a Belügyminisztérium által kibocsátott személyazonosító kártyát. A Tanácsnál történő munkába álláshoz minden megbízottnak rendelkeznie kell miniszteri kártyával. Emellett a nyertes ajánlattevő által a szóban forgó szerződés végrehajtásával megbízott és az épületekben tartózkodó minden személynek láthatóan viselnie kell a Tanács által az adott évre kiadott belépőkártyát.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A munkanyelv elsősorban a francia és/vagy az angol.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/01/2022
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

A Tanács főtitkárságának irodái karácsony és újév között zárva tartanak. Kérjük, hogy az eljárás 1. szakaszára (részvételi kérelmek) vonatkozó esetleges kérdések benyújtásakor vegyék figyelembe a fenti zárva tartást.

Ha az I.3) részben szereplő elektronikus kommunikációs eszközök nem vagy nem megfelelő minőségben elérhetők a IV.2.2) részben meghatározott beérkezési határidőt megelőző öt naptári nap folyamán, az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy későbbre tolja a határidőt, és az új határidőt az I.3) részben szereplő internetes címen tegye közzé, a jelen hirdetményre vonatkozó helyesbítés előzetes közzététele nélkül. A szerződés iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek jelentkezniük kell az ajánlati felhívásra az I.3) részben szereplő internetes címen, így értesíthetjük őket új információk vagy új dokumentumok közzététele esetén.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésének dátumától számított két hónapon belül, vagy értesítés hiányában a szóban forgó ügy ismertté válásának napjától számított két hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem e határidő felfüggesztését, sem új határidő kitűzését.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, Secrétariat général
Postai cím: Wetstraat/Rue de la Loi 175
Város: Bruxelles
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetcím: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/12/2021