Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 63712-2016

Normál nézet megjelenítése

25/02/2016    S39

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 039-063712

Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség, AK19084, Mészáros u. 58/a., Címzett: dr. Bognár Nóra, Budapest 1016, Magyarország. Telefon: +36 707771262. Fax: +36 12249163. E-mail: dr.bognar.nora@oktf-nhi.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.10.2015, 2015/S 208-378130)

Tárgy:
CPV:90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások

Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

Hulladékszállítási szolgáltatások

A következő helyett: 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye:

—.

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 7.3.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 3.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 4

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 5 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 5

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 6 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 6.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 7 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 7

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 8 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 8.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 9 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 9.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 10 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 10.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 11 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 11.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 12 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 12.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 13 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 13.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 14 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 14.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 15 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 15.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 16 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 16.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

(...)

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000-Ft/alkalom összegű kötbér megfizetésére köteles. (maximum estszám: 10 alkalom) Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a kötbérek vonatkozásban a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket kívánja alkalmazni.

(...)

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

—.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 2014. május 16-án kiadott útmutatójára, továbbá arra, hogy az igazolás körében a jelen felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok becsatolása szükséges.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

—.

—.

—.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.2. Nyilatkozata alapján

a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el az 1-4. számú részek esetében a 19 000 000,- Ft-ot,

az 5-9. számú részek esetében a 12 000 000,- Ft-ot,

a 10-16. számú részek esetében a 7 000 000,- Ft-ot,

és a közbeszerzés tárgyából (Ipari-kereskedelmi fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el az 1-4. számú részek esetében a 15 000 000,- Ft-ot,

az 5-9. számú részek esetében a 9 000 000,- Ft-ot,

a 10-16. számú részek esetében az 5 000 000,- Ft-ot,

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

A) a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el:

1-4. részben az 6 000 000,-Ft-ot,

5-9. részben a 4 000 000,- Ft-ot,

10-16. részben a 2 000 000,- Ft-ot;

B) a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el:

1-4. részben az 5 000 000,- Ft-ot,

a 5-9. részben a 3 000 000,-Ft-ot,

a 10-16. részben az 1 500 000,- Ft-ot;

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy az P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő csatolja:

M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékűnek fogadja el azon képesítéseket is, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak.

M.2. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

A telephelyek vonatkozásában valamennyi rész esetében:

— a közbeszerzési eljárás tárgyának megfelelő tevékenység végzésével érintett telephely(ek) működtetésére vonatkozó engedélyét vagy a telephelye(ke)n végzett tevékenység illetékes jegyző által kiállított nyilvántartásba vételi igazolás vagy hozzájárulás másolatát.

Valamennyi rész esetében a hitelesített mérleg vonatkozásában a hitelesítési jegyzőkönyvének másolatát.

Valamennyi rész esetében a hitelesített mérleg, targonca esetében a rendelkezési jogosultságot igazoló okiratok (eszköznyilvántartás vonatkozó része, bérleti, lízing, alvállalkozói (elő) szerződések) egyszerű másolatát.

Az ajánlattevők nyilatkozatát a telephely, továbbá az előírt mérleg, targonca szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

Az M.2. alkalmassági kritérium esetében, amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség, telephely bérleti szerződés, vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a bérbeadó vagy a lízingbeadó az ajánlattevővel azonos módon köteles az eszköz rendelkezésre állását igazolni, valamint a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal, vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

M.3. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján a hulladékok gyűjtése és kezelése alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer bemutatását, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány egyszerű másolatának csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 17. § (2) bekezdésének megfelelően.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Valamennyi, vagy bármennyi rész, vagy részekben:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

Valamennyi rész esetében:

A)legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakemberrel, aki megfelel a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben, illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek.

és

B) legalább 1 fő

OKJ 32 851 01 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő

vagy OKJ 31 851 01 Hulladékfelvásárló

vagy OKJ 33 853 01 Hulladéktelep kezelő

vagy OKJ: 31 851 01 Hulladék feldolgozógép- kezelő,

vagy OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

vagy OKJ 55 621 02 Hulladékgazdálkodási technológus,

vagy OKJ 52 547 004 Hulladékkezelő technikus,

vagy OKJ 21 851 02 Hulladékválogató és feldolgozó,

vagy OKJ 21 789 801 Települési hulladék

gyűjtő és szállító,

vagy OKJ 33 789 803 Települési hulladék kezelő,

vagy OKJ 31 543 01 Famegmunkáló,

vagy OKJ 54 543 01 Faipari technikus

végzettséggel rendelkező szakemberrel.

és

C) legalább 1 fő targoncavezető képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az

OKJ 31 582 06 0010 31 05 számú vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, továbbá a 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvánnyal.

Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény (A, B, C) megfelelésének igazolásához nem mutatható be.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

Valamennyi rész esetében:

A) legalább 1 db, minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vett gyűjtésre és hasznosításra egyaránt alkalmas telephellyel VAGY

minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vett 1 db gyűjtésre és 1 db hasznosításra alkalmas telephellyel;

és

B) legalább 1 db, legalább 1 tonna teherbírású hitelesített mérleggel.

és

C) legalább 1 db, a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 2. melléklet II.33. csoportba besorolt targoncával.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon telephely, hitelesített mérleg és targonca több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

M.3. Valamennyi rész esetében:

Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik a hulladékok gyűjtése és kezelése alkalmazási területére kiterjedő ISO 9001, vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel, vagy a fenti ISO szabvány előírásainak tartalmilag mindenben megfelelő minőségbiztosítási intézkedéseit nem ismerteti.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

29.2.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

29.2.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

29.2.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

3. Ajánlatkérő az írásbeli összegzést az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül küldi meg ajánlattevőknek.

6. Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az adott tevékenységre vonatkozó (EWC 15 01 03 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása), az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedély másolatát.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben nem rendelkezik:

— Az 1.-4. sz. részek esetében: részenként legalább 3 050 000 kg/év EWC 15 01 03 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

— Az 5.-9. sz. részek esetében: részenként legalább 2 180 000 kg/év EWC 15 01 03 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

— A 10.-16. sz. részek esetében: részenként legalább 1 000 000 kg/év EWC 15 01 03 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

Az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő- beleértve az ajánlattevő(k)et alvállalkozó(k)at, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)et – köteles csatolni azoknak az engedélyeknek a másolatát, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező általa elvégzett tevékenységhez szükségesek.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(eke)t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek kell csatolnia, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell vennie az ipari-kereskedelmi fa csomagolási hulladékok gyűjtésében és/vagy anyagában történő hasznosításában. Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyek másolatának benyújtását írja elő.

Amennyiben az ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, a tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt/engedélyeket kell ajánlatához értelemszerűen csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k).

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

Az 1-16. részek esetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Az ajánlati árat nettó Ft/kg formában kell megadni.

13. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (az erről szóló „nemleges” nyilatkozat csatolása is szükséges);

— az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személynek az érvényes aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát;

— a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is);

— a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot;

— a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot;

— az 1-16. részek esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

A technológia ismertetője tartalmazza a fa csomagolási hulladékok (EWC 15 01 03) gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a fa csomagolási hulladék gyűjtését, majd a válogatást követően a hasznosító üzembe történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott technológiai gépsor/berendezés műszaki paramétereit, kapacitás adatát, tervezett éves üzemóra számát. A technológiai leírás tartalmazza továbbá a telephely leírását. A telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a kezelést végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva).

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

15. Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon részajánlatonként kell megadnia nettó értékben két tizedesjegyre kerekítve. Az ajánlati árnak az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás megjelenésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.

16. Közös ajánlat (konzorcium) esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza:

— az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladat-megosztás bemutatását,

— az ajánlattevők által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés százalékos arányát, és ezen százalékos arány szerinti mennyiségnek megfelelő engedélyek másolatát, az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát,

— a konzorcium megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt.25. § (4) bekezdés],

— a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal,

— azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet.

VI.3) További információk:

—.

—.

Helyesen: 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye:

A teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területe.

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 1.6.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 3.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 4

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 5 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 5

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 6 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 6.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 7 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 7

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 8 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 8.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 9 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 9.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 10 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 10.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 11 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 11.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 12 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 12.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 13 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 13.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 14 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 14.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 15 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 15.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 16 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 16.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

(...)

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti, esetenként 100 000 HUF/alkalom (maximum estszám: 10 alkalom) összegű kötbér megfizetésére köteles. A 10 alkalmat meghaladó kötelezettség sértés esetén ajánlatkérő felmondással megszüntetheti a szerződést. Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a kötbérek vonatkozásban a Ptk. 6:186.–6:189. §-ai szerinti rendelkezéseket kívánja alkalmazni.

(...)

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

A tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek nem teljesítésének következményéről részletezést a Szerződéstervezet tartalmaz.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 16.5.2014-án (2014. évi 57. szám) kiadott útmutatójára, továbbá arra, hogy az igazolás körében a jelen felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok becsatolása szükséges.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában pedig a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.

Külföldön letelepedett Ajánlattevő ajánlatához nyilatkozatot szükséges csatolni, arra vonatkozóan, hogy mely kizáró okot, mely hatóság/szervezet jogosult igazolni, illetve mely esetekben nem áll rendelkezésre az adott kizáró ok tekintetében hatósági igazolás, vagy adott szervezettől származó nyilatkozat.

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetén az alábbi igazolási mód alapján kell igazolni a kizáró okok szerinti megfelelést:

a) a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–d), f), h) és i) pontja és 57. § (1) bekezdés b)–c) pontja esetén az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást;

b) a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja esetén a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi, amennyiben az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani;

c) amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a) vagy a b) pont szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot;

d) a Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:

fa) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást;

fb) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nem magyarországi adóilletőségű gazdasági szereplő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot;

fc) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

g) a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn Kbt. 57. § (1) bekezdés Kbt. 57. § (1) d) pontja esetén a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek árubeszerzés esetében a IX/B. mellékletében, építési beruházás esetében a IX/A. mellékletében, szolgáltatásmegrendelés esetében a IX/C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot;

i) a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja esetén az engedély vagy a jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésre is.

P1. Ajánlatkérő az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF közös álláspontjának VII. pontjára tekintettel felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy a P.1. alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott alkalmassági követelmény személyhez kötötten értelmezhetőek.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.2. Nyilatkozata alapján:

— a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el az 1–4. számú részek esetében a 19 000 000 HUF-ot,

— az 5–9. számú részek esetében a 12 000 000 HUF-ot,

— a 10–16. számú részek esetében a 7 000 000 HUF-ot,

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

— a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el:

— 1–4. részben az 10 000 000 HUF-ot,

— 5–9. részben a 6 000 000 HUF-ot,

— 10–16. részben a 4 000 000 HUF-ot;

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy az P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő csatolja:

M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és közreműködnek a szerződés teljesítésében és nincs olyan kötelezettségük a jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzést bármely szempontból akadályozná.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékűnek fogadja el azon képesítéseket is, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak.

M.2. A Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

Valamennyi rész esetében a hitelesített mérleg vonatkozásában a hitelesítési jegyzőkönyvének másolatát.

A csatolt dokumentumoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása) vonatkozásában az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

Az ajánlattevők nyilatkozatát az előírt mérleg, targonca szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

Az M.2. alkalmassági kritérium esetében, amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés, vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a szükséges, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal, vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Valamennyi, vagy bármennyi rész, vagy részekben:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

Valamennyi rész esetében:

A) legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakemberrel, aki megfelel a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben, illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek.

és

B) legalább 1 fő

OKJ 32 851 01 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő

vagy OKJ 31 851 01 Hulladékfelvásárló

vagy OKJ 33 853 01 Hulladéktelep kezelő

vagy OKJ: 31 851 01 Hulladék feldolgozógép- kezelő,

vagy OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

vagy OKJ 55 621 02 Hulladékgazdálkodási technológus,

vagy OKJ 52 547 004 Hulladékkezelő technikus,

vagy OKJ 21 851 02 Hulladékválogató és feldolgozó,

vagy OKJ 21 789 801 Települési hulladék

gyűjtő és szállító,

vagy OKJ 33 789 803 Települési hulladék kezelő,

vagy OKJ 31 543 01 Famegmunkáló,

vagy OKJ 54 543 01 Faipari technikus

végzettséggel rendelkező szakemberrel.

és

C) legalább 1 fő targoncavezető képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az

OKJ 31 582 06 0010 31 05 számú vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, továbbá a 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvánnyal.

Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény (A, B, C) megfelelésének igazolásához nem mutatható be.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

Valamennyi rész esetében:

A) legalább 1 db, legalább 1 tonna teherbírású hitelesített mérleggel, és

B) legalább 1 db, a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 2. melléklet II.33. csoportba besorolt targoncával.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon hitelesített mérleg és targonca több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

17.3.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

17.3.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

17.3.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

3. Ajánlatkérő az írásbeli összegzést az ajánlatok felbontásától számított 60 napon belül küldi meg ajánlattevőknek.

6. Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az adott tevékenységre vonatkozó (EWC 15 01 03 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtése/anyagában történő hasznosítása), az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek iktatószámait tartalmazó nyilatkozatát.

Amennyiben az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységét nem magyarországi telephelyen végzi, abban az esetben csatolni kell a teljes engedély másolatát.

A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetén csatolni kell az általa végzett közbeszerzés tárgyát képező tevékenységhez szükséges valamennyi érvényes engedély másolatát.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben a teljesítésben részt vevő gazdasági szereplők – beleértve ajánlattevő(ke)t, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt – (együttesen) nem rendelkezik(nek):

— Az 1–4. sz. részek esetében: részenként legalább 3 050 000 kg/év EWC 15 01 03 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

— Az 5–9. sz. részek esetében: részenként legalább 2 180 000 kg/év EWC 15 01 03 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

— A 10–16. sz. részek esetében: részenként legalább 1 000 000 kg/év EWC 15 01 03 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

Amennyiben egy ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, az adott tevékenység végzésére vonatkozó engedély(eke)t kell értelemszerűen felsorolnia a nyilatkozatában és/vagy csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k). Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedély(eke)t/határozat(oka)t kéri feltüntetni és/vagy csatolni.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(eke)t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek kell csatolnia, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell vennie az ipari-kereskedelmi fa csomagolási hulladékok gyűjtésében és/vagy anyagában történő hasznosításában.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

Az 1-16. részek esetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Az ajánlati árat nettó HUF/kg formában kell megadni.

13. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (az erről szóló „nemleges” nyilatkozat csatolása is szükséges),

— az ajánlatot (ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet részéről) aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát,

— a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is),

— a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot,

— a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot,

— az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő – beleértve az ajánlattevő(ke)t alvállalkozó(ka)t, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t – vonatkozásában az általa végzett, a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység(ek) technológiai leírásá(ai)t az alábbiak szerint:

Valamennyi rész esetében a technológia ismertetője tartalmazza a fa csomagolási hulladékok (EWC 15 01 03) gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a fa csomagolási hulladék gyűjtését, majd a válogatást követően a hasznosító üzembe történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott technológiai gépsor/berendezés műszaki paramétereit, kapacitás adatát, tervezett éves üzemóra számát. Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit. A technológiai leírás tartalmazza továbbá a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység végzésével érintett telephely(ek) leírását és a telephely(ek)re vonatkozóan be kell mutatni a telephelye(ke)t ahol a gyűjtést, hasznosítást végzik vázrajzzal és fotóval illusztrálva.

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást.

15. Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon részajánlatonként kell megadnia nettó értékben, forintban egy tizedesjegyre kerekítve. Ajánlatkérő az egy tizedesjegy kerekítés alatt az alábbiakat érti:

— az ajánlati árat legfeljebb egy tizedesjegyre kerekítve kell megadni,

— amennyiben ajánlattevő kettő vagy több tizedesjegyre kerekített értéket ad meg ajánlati árként, úgy az ajánlata érvénytelen,

— a tizedes jegyek esetében csak a nullától eltérő számjegyeket kell feltüntetni,

— amennyiben egész forint érték kerül megadásra azt ajánlatkérő elfogadja a tizedesjegy feltüntetése nélkül is az ajánlati árat (pl.: 10 HUF/kg = 10,0 HUF/kg).

Az ajánlati árnak az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás megjelenésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.

16. Közös ajánlat (konzorcium) esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza:

— az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladat-megosztás bemutatását,

— az ajánlattevők és alvállalkozóik által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés mennyiségét tonnában és ezen százalékos arány szerinti mennyiségnek megfelelő engedélyek másolatát, az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát,

— a közös ajánlattevők együttes (konzorciumi) megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt. 25. § (4) bekezdés],

— a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal,

— azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet.

VI.3) További információk:

25. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén, ugyanazon dokumentumokat nem kell a részek számának megfelelő példányban (többszörösen) benyújtani, amennyiben a dokumentum önmagában megfelel az előírt követelményeknek valamennyi érintett rész tekintetében. Ilyen esetben kérjük a benyújtott dokumentumon feltüntetni azon rész(ek) számát, amely esetében azt ajánlatkérő fel kívánja használni.

26. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során fokozott figyelmet fordít az értékelés során figyelembe vett kötelezettségek teljesítésére.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Az Ajánlati Dokumentáció módosított elemei:

— I.1.11.,

— I.3.2.,

— I.4.1.,

— I.4.2.,

— II. Szerződéstervezet,

— III. Nyilatkozatminták,

— IV. Műszaki leírás.

A módosított Ajánlati Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Az Ajánlati Dokumentációt korábban kiváltott gazdasági szereplők részére Ajánlatkérő a módosított Ajánlati Dokumentációt térítés nélkül, közvetlenül, elektronikus úton küldi meg. Az Ajánlati Dokumentációt korábban ki nem váltott gazdasági szereplők részére Ajánlatkérő a módosított Ajánlati Dokumentációt az ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában meghatározottak szerint bocsátja rendelkezésre.