Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 637639-2020

28/12/2020    S252

Magyarország-Sopron: Vasútépítés

2020/S 252-637639

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vas Erzsébet
E-mail: projektkozbeszerzes@gysev.hu
Telefon: +36 12245813
Fax: +36 12245878
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése

Hivatkozási szám: EKR000019152020
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Szombathely - Kőszeg vasútvonal korszerűsítés kivitelezése

A Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a fentiekhez kapcsolódóan:

— sk+55 magasperon építése 8 helyszínen (Kőszeg állomás 100 m + 7 megállóhely 90-90 m),

— Esőbeálló építése peronon 8 helyszínen,

— P+R parkoló létesítése 1 helyszínen (Kőszeg állomáson),

— Meglévő használaton kívüli épületek/építmények bontása 7 helyszínen,

— B+R kerékpár tároló létesítése 8 helyszínen,

— Vizuális utastájékoztató létesítése 8 helyszínen,

— Kőszeg állomáson vágányhálózat átépítése, felépítményi szivárgó létesítése, 6 csoport kitérő bontása, 1 csoport kitérő beépítése, biztosítóberendezés átalakítása kiviteli tervezéssel, állomási távközlési hálózat építése, berendezések telepítése,

— Kőszeg állomáson betonburkolatos autóbuszforduló létesítése 200 m hosszon,

— Különféle vasúti kábelek (közte fényvezetőszálas hírközlési kábel) és berendezések telepítése az egybefüggő 17,5 km vonalhosszon,

— Útátjáró építése/átépítése 16 db,

— Kőszeg állomáson 2 db műtárgy átépítése,

— Kivitelezéshez szükséges ideiglenes létesítmények mérnöki tervezése,

— Megvalósulási tervek elkészítése,

— Kivitelezéssel összefüggően független tanúsító szervezet végleges tanúsításának megszerzése,

— Vasúti vágány felépítményének átépítése egyvágányú pálya nyíltvonali egybefüggő 10 000 (Tízezer) vm vonalhosszon,

— Vasúti ágyazat rostálása egyvágányú pálya egybefüggő 10 000 (Tízezer) vm vonalhosszon.

A pontos mennyiséget és a feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 2 858 674 874.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45223320 „Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
45233292 Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése
45234100 Vasútépítés
45234116 Pályaépítés
45314000 Távközlési berendezések szerelése
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311230 Vasútmérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Vas megye, 18.sz. vasútvonal

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szombathely - Kőszeg vasútvonal korszerűsítés kivitelezése

A Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a fentiekhez kapcsolódóan:

— sk+55 magasperon építése 8 helyszínen (Kőszeg állomás 100 m + 7 megállóhely 90-90 m),

— Esőbeálló építése peronon 8 helyszínen,

— P+R parkoló létesítése 1 helyszínen (Kőszeg állomáson),

— Meglévő használaton kívüli épületek/építmények bontása 7 helyszínen,

— B+R kerékpár tároló létesítése 8 helyszínen,

— Vizuális utastájékoztató létesítése 8 helyszínen,

— Kőszeg állomáson vágányhálózat átépítése, felépítményi szivárgó létesítése, 6 csoport kitérő bontása.

1 csoport kitérő beépítése, biztosítóberendezés átalakítása kiviteli tervezéssel, állomási távközlési hálózat építése, berendezések telepítése;

— Kőszeg állomáson betonburkolatos autóbuszforduló létesítése 200 m hosszon,

— Különféle vasúti kábelek (közte fényvezetőszálas hírközlési kábel) és berendezések telepítése az egybefüggő 17,5 km vonalhosszon,

— Útátjáró építése/átépítése 16 db,

— Kőszeg állomáson 2 db műtárgy átépítése,

— Kivitelezéshez szükséges ideiglenes létesítmények mérnöki tervezése,

— Megvalósulási tervek elkészítése,

— Kivitelezéssel összefüggően független tanúsító szervezet végleges tanúsításának megszerzése,

— Vasúti vágány felépítményének átépítése egyvágányú pálya nyíltvonali egybefüggő 10 000 (Tízezer) vm vonalhosszon,

— Vasúti ágyazat rostálása egyvágányú pálya egybefüggő 10 000 (Tízezer) vm vonalhosszon.

A pontos mennyiséget és a feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3)M2)A pontjában meghatározott szakember 36 hónapon felüli vasútépítés irányítási szakmai többlettapasztalata projektvezetőként, v. projektvezető-helyettes.(hónapban megadva) (min.0 max.24hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3)M2)B meghat. szakember vasútépítés irányítási szakmai többlettapasztalata építésvezetőként, v.-már megszerzett jogosultság esetén-felelős műszaki vezetőként (hónapban megadva)(min.0 max.24) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1fő környezetvédelmi szakértő megajánlása,aki rendelk.297/2009(XII.21)Kr.SZKV(1.1)(v.egyenértékű) szak. jogosítvány megszerz. szüks. szakképzetts.és szakm. gyakorlattal(Igen /Nem) min.Nem max.Igen / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.2.0-15-2016-00006

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint. Pontszám: 0-100 pont, 0 a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték; az értékelés módszere az ár esetében fordított arányosítás, az 1. és 2. minőségi szempont esetében egyenes arányosítás, a 3. minőségi szempont esetében abszolút értékelés

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 039-093281
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Sze.000704/2020
Elnevezés:

Szombathely - Kőszeg vasútvonal korszerűsítés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33274252
Postai cím: Arany János utca 23.
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@homlokzrt.hu
Telefon: +36 94790995
Fax: +36 94782251
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 074 339 155.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 858 674 874.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MKT-Defense Kft. (asz: 25117725251) AF II.2.5.) 3. pontjában szereplő értékelési feltétel szerint megajánlott szakember.

INFRASTRUKTURNO STROITELSTVO AD (BG203676249) AF III.1.3. M.1. a);b); c)

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015.(XI.2) MvM rendelet 18. § szerinti információk

Nyertes ajánlattevő: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25811058-2-18

(Alvállalkozók adószáma: MKT-Defense Kft. 25117725251,INFRASTRUKTURNO STROITELSTVO AD adószáma: BG203676249)

A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes Utca 20. adószám: 24857538244)

DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság-S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság-Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánalttevő (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.-9024 Győr, Rómer Flóris Utca 5-1117 Bp. Budafoki út 187-189 adószámok: 10229105211-24824040208-24657998243)

Mükiszolg Műanyagipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. (2120 Dunakeszi, Alagi Major 12. adószám: 10224258213)

STRABAG Rail Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark Dép.) Utca 2.adószám:11084244443)

Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (9500 Celldömölk, Nagy Sándor Tér 14. adószám:14564477218)

V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, KARIKÁS FRIGYES UTCA 20. adószám: 25302990244)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2020