Építési beruházás - 639512-2020

31/12/2020    S255

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2020/S 255-639512

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_29059283
Postai cím: Andrássy utca 37.
Város: Tiszadob
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4456
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bán György
E-mail: tiszadob4456@gmail.com
Telefon: +36 42722660
Fax: +36 42724130
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tiszadob.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tiszadob.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tiszadada Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72361137
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Tiszadada
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4455
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mizser Zsolt
E-mail: tiszadada@index.hu
Telefon: +36 42240537
Fax: +36 42240537
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tiszadada.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tiszadada.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hajdúbagos Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56218514
Postai cím: Nagy utca 101.
Város: Hajdúbagos
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4273
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Lukács
E-mail: hajdubagos@gmail.com
Telefon: +36 52567212
Fax: +36 52374018
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hajdubagos.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hajdubagos.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nyírlugos Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20207025
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Nyírlugos
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4371
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hovánszki György
E-mail: polgarmesterihivatal@nyirlugos.hu
Telefon: +36 42388800
Fax: +36 42388802
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyirlugos.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nyirlugos.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93867113
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rózsa Zsolt
E-mail: info@mnv.hu
Telefon: +36 12374400
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnvzrt.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnvzrt.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÉKMO1/B ivóvíz tervezés és kivitelezés FIDIC Sárga

Hivatkozási szám: EKR000319292020
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 339/2014. (XII. 19.) Kr. Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztításiberuházások megvalósításához szükséges közbesz.-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes éskiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Tiszadob-Tiszadada:

A vízmű telepen az előoxidálás intenzifikálásra-, a meglévő szűrőkapacitás bővítésre kerül. A tervezettvízkezelő kapacitása: 50 m3/h, továbbá külön nyomásfokozó egység telepítése történik a távvez.megtáplálására 70 m3/h.

Szükséges:

— vasiszap ülepítő műtárgy 34 m3

— meglévő medence gépészeti és építészeti felúj,

— 100 m3-es víztoronyépítése

A tervezett nyomóvez. PE100 SDR17 anyagú, hossza D160 9 883 fm, D110 1 202 fm.

Épül D160 61,4 m víztorony bekötő vezeték. Hálózatrek. keretében a településeken a legkritikusabb vezetékszakaszok kiváltásra kerülnek: D90 670 m, D110 1 524 m, D160 461 m, valamint 2 db tolózár aknaépítése gépészettel együtt és 1 db tolózár rek. Ahhoz, hogy vízmin. romlás ne következzen be, a beruházásüzembe helyezése előtt szükséges a meglévő hálózat teljes tisztítása, össz. 48 338 m.

Hajdúbagos:

Feladat 1 db 355 m3/d (18 m3/h) kapacitású, komplex ivóvízkezelő járulékos munkákkal együtt, 1 db dekantálómedence létesítése 25 m3, valamint az udvartéri vezetékek bővítése (D90 53 m, D110 32 m) és 1 db újtartalékkút létesítése. Szükséges a meglévő kút és kútakna gépészeti felújítása (kút, hálózati öblítővízszivattyúk cseréje).

Nyírlugos:

A meglévő 2 db kút gépészeti, és a kútaknák építészeti felújítása.A kutakba új, frekvenciaváltós szivattyúk telepítése szükséges.

A tervezett vízkezelő kap.: 45 m3/h. komplex vízkezelő berendezés, valamint kapcs. lét.: kezelőép, udvartéri medencék, ülepítők, udvartéri vezetékek D63 13 m, D110 78,1 m kiép.

Szükséges a hálózati és nyomásfokozó szivattyúk, a nyersvíz feladó, az öblítő, és zagyvíz szivattyúk cseréje, 1db 2 * 50 m3-es tisztavíz tároló medence, és 1 db 37 m3-es dekantáló, vasiszap ülepítő medence építése.

A hálózat rek. keretében szükséges D110 181 m, és D160 180 m ivóvízvez. átép. bekötésekkel, a településen 30 055 fm vez. tisztítása, az ehhez szükséges mosató csomópontok kiala.-val.

Tiszaeszlár:

A technológiai oldalon egy 15 m3/h kapacitású vízkezelési technológia és kapcsolódó létesítményrészek(udvartéri vezetékek: D90: 62,3 m, D160: 81,9 m, D225: 46,2 m) megvalósítása a feladat a meglévőlétesítmények szükségszerű korszerűsítésével.

A projekt keretében szükséges a meglévő 2 db kút gépészeti, és a kútaknák építészeti felújítása.

A tervezett víztisztítási feladatok (kis mértékű gáztalanítás, vas-, és mangántalanítás, kis mértékű ammóniumeltávolítás 2 párhuzamos ágban 7,5–7,5 m3/h kapacitással) törésponti klórozással, UV fertőtlenítéssel.

Meglévő 100 m3-es AK100/30 víztorony felújítása, továbbá 1 db 30 m3, monolit vb. szerk. csapadékvízpuffertároló medence építése.

A hálózat rek. keretében 6 db mosatási csomópont kial.

Nyertes AT feladatát képezi a Közbesz. Dok.-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit.tervek elkészítése a191/2009. (IX. 15.) Kr. megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok.-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerz. telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

A szerz. teljesítése során szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti MV-É és VZ-TER jog.-galrendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára aszerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII. 11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TERjog.-gal rend. szakember(ekk)el. Részletesen: KD.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 264 170 600.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232430 Vízkezelés
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45247130 Vízvezeték építése
45262220 Ivóvízkútfúrás
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Tiszadob, Tiszadada, Hajdúbagos, Nyírlugos, Tiszaeszlár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Tiszadob-Tiszadada:

A vízműtelepen az előoxidálás intenzifikálásra-, a meglévő szűrőkapacitás bővítésre kerül. A tervezett vízkezelő kapacitása: 50 m3/h,továbbá külön nyomásfokozó egység telepítése történik a távvez. megtáplálására 70 m3/h.

Szükséges:

— vasiszap ülepítő műtárgy 34 m3

— meglévő medence gépészeti és építészeti felúj,

— 100 m3-es víztoronyépítése

A tervezett nyomóvez. PE100 SDR17anyagú, hossza D160 9 883 fm, D110 1 202 fm.

Épül D160 61,4 m víztorony bekötő vezeték. Hálózatrek. keretében a településeken a legkritikusabb vezetékszakaszok kiváltásra kerülnek: D90 670m, D110 1 524 m, D160 461 m, valamint 2 db tolózár akna építése gépészettel együtt és 1 db tolózár rek. Ahhoz,hogy vízmin. romlás ne következzen be, a beruházás üzembe helyezése előtt szükséges a meglévő̋ hálózat teljes tisztítása, össz. 48 338 m.

Hajdúbagos:

Feladat 1 db 355 m3/d(18 m3/h) kapacitású, komplex ivóvízkezelő járulékos munkákkal együtt, 1db dekantáló medence létesítése 25 m3, valamint az udvartéri vezetékek bővítése (D90 53 m, D110 32 m) és 1 db új tartalékkút létesítése. Szükséges a meglévő kút és kútakna gépészeti felújítása (kút, hálózati öblítővíz szivattyúk cseréje).

Nyírlugos:

A meglévő 2 db kút gépészeti, és a kútaknák építészeti felújítása.A kutakba új,frekvenciaváltós szivattyúk telepítése szükséges.

A tervezett vízkezelő kap.:45 m3/h. komplex vízkezelő berendezés,valamint kapcs.lét.: kezelőép, udvartéri medencék, ülepítők, udvartéri vezetékek D63 13 m, D110 78,1 m kiép.

Szükséges a hálózati és nyomásfokozó szivattyúk, a nyersvíz feladó, az öblítő, és zagyvíz szivattyúk cseréje 1db 2*50 m3-es tisztavíz tároló medence, és 1db 37 m3-es dekantáló, vasiszap ülepítő medence építése.

A hálózat rek. keretében szükséges D110 181 m, és D160 180 m ivóvízvez. átép. bekötésekkel, a településen 30 055 fm vez. tisztítása, az ehhez szükséges mosató csomópontok kiala.-val.

Tiszaeszlár:

A technológiai oldalon egy 15 m3/h kapacitású vízkezelési technológia és kapcsolódó létesítményrészek(udvartéri vezetékek: D90: 62,3 m, D160: 81,9 m, D225: 46,2 m) megvalósítása a feladat a meglévő létesítmények szükségszerű korszerűsítésével.

A projekt keretében szükséges a meglévő 2db kút gépészeti, és a kútaknák építészeti felújítása.

A tervezett víztisztítási feladatok(kismértékű gáztalanítás,vas,és mangántalanítás,kismértékű ammónium eltávolítás 2 párhuzamos ágban 7,5–7,5 m3/h kapacitással)törésponti klórozással,UV fertőtlenítéssel.

Meglévő 100 m3-es AK100/30 víztorony felújítása, továbbá 1db 30 m3, monolit vb. szerk. csapadékvíz puffertároló medence építése.

A hálózat rek. keretében 6 db mosatási csomópont kial.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz. dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a 191/2009.(IX.15.) Kr. megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok.-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók.

A szerz. teljesítése során szükséges a 266/2013.(VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog.-gal rend.szakember(ekk)el. Részletesen: KD.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1. AF III.1.3) M.2.1) pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III.1.3) M.2.2) pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AF III.1.3) M.2.3) pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. AF III.1.3) M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min:0) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 68
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.1.1-15-2015-00007; KEHOP-2.1.1-15-2016-00021; KEHOP-2.1.3-15-2016-00005; KEHOP-2.1.3-15-2017-00075

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 066-156491
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

ÉKMO1/B ivóvíz tervezés és kivitelezés FIDIC Sárga

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_77103330
Postai cím: Belterület hrsz. 3753
Város: Üllő
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: lnagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 304446561
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Betonutépitő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54916384
Postai cím: Jász u. 156–158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@betonutepito.hu
Telefon: +36 14511758
Fax: +36 14511691
Internetcím: http://www.betonutepito.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 264 170 600.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Azok a területek amelyek tekintetében nyertes közös ajánlattevők alvállalkozót kívánnak igénybe venni:

Euroaszfalt Kft.:

Tervezési feladatok

Tervezői művezetés

Szükséges szakfelügyeletek

Geodéziai munkák

Bontási munkák

Mélyépítési és víztelenítési munkák

Műtárgyépítési munkák

Szerkezetépítési munkák

Szakipari munkák

Elektromos és irányítástechnikai munkák

Közmű vezeték építési munkák

Nyomóvezeték építési munkák

Út és burkolatépítési munkák

Rekultivációs munkák

Parkosítás, növénytelepítés

Kerítésépítés

Forgalomtechnikai munkák

Üzemeltetői közreműködé

Minőségvizsgálatok

Próbaüzem

Munka- és környezetvédelem

Hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése

Régészeti munkák (szakfelügyelet és esetleges leletmentés)

Tűzszerészeti vizsgálatok, lőszermentesítés

Őrzés és vagyonvédelem

Szaktanácsadás, műszaki szakértői feladatok

Iroda, telephely, konténer, mobil illemhely bérlés

Információs anyagok beszerzése

Betonútépítő Zrt.:

Tervezési feladatok

Tervezői művezetés

Szükséges szakfelügyeletek

Geodéziai munkák

Bontási munkák

Mélyépítési és víztelenítési munkák

Műtárgyépítési munkák

Szerkezetépítési munkák

Szakipari munkák

Elektromos és irányítástechnikai munkák

Közmű vezeték építési munkák

Nyomóvezeték építési munkák

Út és burkolatépítési munkák

Rekultivációs munkák

Parkosítás, növénytelepítés

Kerítésépítés

Forgalomtechnikai munkák

Üzemeltetői közreműködés

Minőségvizsgálatok

Próbaüzem

Munka- és környezetvédelem

Hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése

Régészeti munkák (szakfelügyelet és esetleges leletmentés)

Tűzszerészeti vizsgálatok, lőszermentesítés

Őrzés és vagyonvédelem

Szaktanácsadás, műszaki szakértői feladatok

Iroda, telephely, konténer, mobil illemhely bérlése

Információs anyagok beszerzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők Kktv. szerinti minősítése:

Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. Középvállalkozás

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: Nem tartozik a törvény hatálya alá (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint)

EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: Nem tartozik a törvény hatálya alá (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint)

Betonutépitő Zrt.: Nem tartozik a törvény hatálya alá (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint)

Az eljárásban megfelelő ajánlatot nyújtott be:

Ajánlattevő neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8086 Felcsút 0311/5. hrsz.

Adószáma: 12671003-2-07

Ajánlattevő neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Székhelye: 8749 Zalakaros Jegenye sor 3.

Adószáma: 13748429-2-20

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/12/2020