Árubeszerzések - 639678-2020

Submission deadline has been amended by:  66702-2021
31/12/2020    S255

Magyarország-Nyíregyháza: Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia

2020/S 255-639678

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_78487961
Postai cím: Tüzér utca 2–4.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyáriné Dr. Szabó Emese
E-mail: jogi@nyirvv.hu
Telefon: +36 42548460
Fax: +36 42548461
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyirvv.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kabai Klára
E-mail: vagyongazdalkodas@nyiregyhaza.hu
Telefon: +36 42524524
Fax: +36 42524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Móricz Zsigmond Szinház Nonprofit Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60940407
Postai cím: Bessenyei tér 13.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kirják Róbert
E-mail: szatmari@moriczszinhaz.hu
Telefon: +36 42311333
Fax: +36 42311333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.moriczszinhaz.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93855435
Postai cím: Géza utca 8–16.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőhalmi Richárd
E-mail: titkarsag@nyiregyhazisc.hu
Telefon: +36 205595334
Fax: +36 305959256
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhazisc.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási NpKft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_87022847
Postai cím: Benczúr tér 7.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Puskásné Dr. Zorgel Enikő
E-mail: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu
Telefon: +36 42594523
Fax: +36 42594531
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eakhulldek.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001362132020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001362132020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamosenergia ismételt újbóli kiírása

Hivatkozási szám: EKR001362132020
II.1.2)Fő CPV-kód
09300000 Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Villamos energia beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve az önkormányzati tulajdonú – az ajánlati felhívásban meghatározott – gazdasági társaságok részére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 355 754 576.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 6
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vill. energia NYH Közvil. NYIRVV Nonprofit Kft. r.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09300000 Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Nyíregyháza közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Villamos energia beszerzése közvilágítás ellátása NYÍRVV Nonprofit Kft. részére 6 075 081 kWh +30 %/év. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 74. § (1) bek. e) pontja alapján a villamos energia kereskedelem engedély köteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetika és Közmű - Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére. Az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/04/2021
Befejezés: 31/03/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A közbeszerzés tárgyát képező mennyiség: 6 075 081 kWh. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba + 30 %kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vill.energia NYH kijelölt közintézm., teleph.,egyé

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09300000 Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

A közbeszerzési dokumentumban meghatározott helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Villamos energia beszerzése Nyíregyháza város kijelölt közintézményei, a NYÍRVV Nonprofit Kft. székhelye, telephelyei, és egyéb vételezési helyei számára 3 173 375 kWh + 30 %/év. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 74. § (1) bek. e) pontja alapján a villamos energia kereskedelem engedély köteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetika és Közmű- Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére. Az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/04/2021
Befejezés: 31/03/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A beszerzés tárgyát képező mennyiség 3 173 375 kWh. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba + 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vill.energia NYMJV ÖNK.NLC

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09300000 Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Közbeszerzési dokumentumban foglaltak alapján.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nem lakáscélú fogyasztási helyek villamos energia ellátása 274 810 kWh + 30 %/év. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 74. § (1) bek. e) pontja alapján a villamos energia kereskedelem engedély köteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetika és Közmű-Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére. Az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék és minőségi szempontok szerint nem differenciálhat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/04/2021
Befejezés: 31/03/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A beszerzés tárgyát képező mennyiség 274 810 kWh. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba + 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vill.energia Színház részére

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09300000 Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

A közbeszerzési dokumentumban felsorolt helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Villamos energia ellátása a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. részére 468 172 kWh + 30 %/év. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 74. § (1) bek. e) pontja alapján a villamos energia kereskedelem engedély köteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetika és Közmű-Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére. Az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék és minőségi szempontok szerint nem differenciálhat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/04/2021
Befejezés: 31/03/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A beszerzés tárgyát képező mennyiség 468 172 kWh. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba + 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vill.energia Sportcentrum részére

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09300000 Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

A közbeszerzési dokumentumban felsorolt helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Villamos energia ellátása a NYH. Sportcentrum Nonprofit Kft. részére 782 687 kWh + 30 %/év. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 74. § (1) bek. e) pontja alapján a villamos energia kereskedelem engedély köteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetika és Közmű-Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére. Az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék és minőségi szempontok szerint nem differenciálhat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/04/2021
Befejezés: 31/03/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A beszerzés tárgyát képező mennyiség 782 687 kWh. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba +30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vill.energia ÉAK részére

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09300000 Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

A közbeszerzési dokumentumban felsorolt helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Villamos energia ellátása az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 1 090 858 kWh + 30 %/év. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 74. § (1) bek. e) pontja alapján a villamos energia kereskedelem engedély köteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetika és Közmű - Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére. Az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék és minőségi szempontok szerint nem differenciálhat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/04/2021
Befejezés: 31/03/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A beszerzés tárgyát képező mennyiség 1 090 858 kWh. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba + 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt.74. § (1) bekezdés b) pont. Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá. Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rndelet 1-3. §, 4. § (1) és (3)-(4) bekezdése és a 6–8 §-ok, valamint 10., 12., 14., 15., 16. §-ai szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b)pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban fogl. tény, adat tart. valós. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint jár el. A Korm. rendelet 1–16 §-a is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónap tekintetében csatolnia kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozó nyilatkozatot legalább a következő tartalommal: számlaszám feltüntetése, mióta vezeti a pénzügyi intézmény a bankszámlát, illetve 30 napon túli sorba állítás volt-e az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban, ha igen, hány alkalommal volt, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetőleg mikor kezdte meg a tevékenységét.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban egy alkalomnál többször 30 napon túli sorba állítás előfordult.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (villamos energia értékesítése) szerinti szállításait, legalább a következő adatokkal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződéseknek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja irányadó az igazolás módjára: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képeset egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65 § (6) - (7) bekezdéseiben foglaltak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bekezdése is irányadó. A Kormányrendelet 21 §. (1a) a) pontja is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év során befejezett 01. rész vonatkozásában összesen legalább 4 500 000 kWh., a 02. rész vonatkozásában összesen legalább 2 300 000 kWh., a 03. rész vonatkozásában összesen legalább 200 000 kWh., a 04. rész vonatkozásában összesen legalább 350 000 kWh., a 05. rész vonatkozásában összesen legalább 580 000 kWh., a 06. rész vonatkozásában összesen legalább 800 000 kWh mennyiségű villamos energia szállításáról szóló referenciával. A többi részre történő ajánlattétel esetén a magasabb értékű alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyben az alacsonyabb értékű alkalmassági követelményt is. igazolja. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésére irányadó a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 §. (1)-(2) bekezdés. Az Ajánlattevő teljesítés kés. esetén kés.köt.köt. fizetni. A késedelmi kötbér minden egyes rész esetén a teljesítmény mennyiség bruttó összegben (HUF) megh. ellenértékének 0,25 % naponta, max. 10 %-a. Az Ajánlattevő érdekkör. eső ok miatt meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke minden rész esetén a telj. mennyiség bruttó összeg meghat. ellenért. a 20 %-a. Teljesítési bizt. (mért. egységes. az 01 -06. közbeszerzési rész vonatk. az adott részajánlat alapján megkötött szerződés szerinti nettó villamos energia díj 3 %-a. A nyertes ajánlattevő teljes. biztosítékot kell nyújtania az ajánlattevő vál. szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt bizt. form. valam. telj. Részl. a közbeszerzés dokumentum ajánlatkérő a szerződés menny.túli vételezése esetén a közbeszerzési dokumentum részét kép.szerződés tervezet szerinti emelt díjat köteles megfizetni a többlet energia mennyiség után. A szerződés menny. el nem érő vét.esetén a AK a tényl. felh.en. mennyiség után a szerződésben rögzített díjat köteles megfizetni egyéb fizetési kötelezettség nem terheli. Az ajánlatkérő a Kbt. 27/A §. alapján elfogadja az elektronikus számlákat is, amelyek megfelelnek a Kbt. 27/A §-ban foglalt követelményeknek.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/02/2021
Helyi idő: 08:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/02/2021
Helyi idő: 10:00
Hely:

A bontás az elektronikus közbeszerzési rendszerben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV.2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Az elektronikusan küldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje a visszaigazolásban szereplő időpont. AK. hiv. a Kbt. 68. §-ra és a 424/2017. (XII.19.) kormányrendelet 15. §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az AK. táj.az AT.h.Nyháza Nyháza MJV. Önkormányzatával, ill.a Nyháza MJV Önkormányzatának tulajd. képező gazd.társaság. jelen besz.érd.konzorciumi szerz. kötött, jelen közbesz.eljárást a nevükben folytatja le. 1. NYÍRVV Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2.-4. képv.:Petró Árpád ügyvezető, konzorciumvezető 2. Nyíregyháza MJV Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. képv: Dr. Kovács Ferenc Polgármester konzorciumi tag, 3. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft., Nyíregyháza, Bessenyei tér 13., képv: Kirják Róbert ügyvezető, konzorciumi tag, 4. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7., képv: Éberhardt Gábor ügyvezető, konzorcimi tag 7., 5. Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16., képv: Kőhalmi Richárd ügyvezető, konzorciumi tag. Az eljárásban résztvevő FAKSZ: Dr. Nyáriné Dr. Szabó Emese (00837). Az ajánlat részlet. formai és tartalmi feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Az Ajánlattevőnek csatolni kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum a Kbt. 67.§ szerint. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatot aláíró(k) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult AT., közös ajánlat eset. AT-(k) ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változás bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X.30.) Korm.r. 13.§) Nemleges nyilatkozat is csatolandó. Amennyiben AT. kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az AT., illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet ált. kiállított Egys. Európai Közb. Dok.-ot figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdés. A Kbt. 66. § (6) bekezdés vonatk. nyilatkozat: – a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek telj. az AT. (részvételre jel.) alvállal. kíván igénybe venni. – az ezen részek tek. igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az egyéb csatolandó dokumentum listáját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljrásába a min. AT. hiv. jegyz. tört. felvétel.feltétel. kép. minős. szemp. képv. jelen felhív. III.1.2), és III.1.3) pontj. szig. állapít. meg az AT. pénz. és gazd., val. műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását. A becsült érték meghatározása a +30 % mennyiségi eltérés figyelembe vételével történt. Értékelési szempont: legalacsonyabb ár valamennyi rész esetén. Ajánlatkérő egyik rész esetén sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2020