Árubeszerzések - 639915-2020

Submission deadline has been amended by:  64199-2021
31/12/2020    S255

Magyarország-Budapest: Sportcikkek és felszerelések

2020/S 255-639915

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_27806346
Postai cím: Váci út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greksa Szlávna
E-mail: Szlavna.Greksa@erzsebettaborok.hu
Telefon: +36 14450215
Fax: +36 17004555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.erzsebettaborok.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.erzsebettaborok.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001165692020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001165692020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: egyéb közösségi/társadalmi tev.gyermektáboroztatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sporteszközök beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001165692020
II.1.2)Fő CPV-kód
37400000 Sportcikkek és felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Sporteszközök beszerzése:

A megajánlott eszközök valamennyi rész tekintetében csak új és korábban semmilyen formában nem használt eszközök lehetnek.

I. rész: Gokart:

30 darab, lábbal hajtható, pedálos gokart

II. rész: Vízi sporteszközök és sportkiegészítők

— vízibicikli:10 darab

— vízimentő katamarán:7 darab

— pályaelválasztó bója:25 darab

— versenybója:20 darab

— mentőmellény:200 darab

— vízi kalandpark használatához szükséges vízi mentőmellény:50 darab

III. rész: Élőcsocsó:

2 darab

Klasszikus, felfújható oldalfallal rendelkező csocsó pálya, amelyen a játékosok helyettesítik a bábukat vízmentes játékkörnyezetben.

IV. rész: Felfújható szárazföldi akadálypálya

2 darab

Darabonként 5 pályaelem

A felfújható szárazföldi akadálypálya vidám, élénk színű, amely színes akadályelemeket tartalmaz.

V. rész: Vízi kalandpark

28 db.pályaelem

Vízi kalandpark - Fonyód

A vízi kalandpark minimum 30 fő, 6–18 éves korú gyermek egyidejű használatára alkalmas, ennek megfelelő teherbíróképességű elemekből álló kalandpark.

VI. rész: Ügyességi eszközök

— Bordásfal: 3 darab

— Fészekhinta:2 darab

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza valamennyi rész tekintetében.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: - az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit, - a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; - a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot,esetleges üzembehelyezés költségeit is.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Gokart beszerzés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
37500000 Játékok és játékszerek; vásári szórakoztató eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország:

Zánkai Erzsébet-tábor (cím: 8251 Zánka, Külterület, hrsz: 030/15.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gokart

30 darab

Lábbal hajtható, pedálos gokart, amely 6 éves kor felett biztonsággal használható.

Vastag gumiabronccsal rendelkezik, amely alkalmas beton, illetve egyéb keményített területen állandó használatra.

Elő- és hátramenetet tesz lehetővé, fékrendszerrel van felszerelve.

Az ülést minimum 6 pozícióban lehet beállítani a versenyző magasságának megfelelően. A gokartok stabil pedállal rendelkeznek, amelyek biztonsági fékkel vannak felszerelve, továbbá a pedálok lenyomásával kiváltható az előre, hátra menetel és fékezés.

A vezető jobb oldalán található egy kézifék is.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)–(6) bekezdései az irányadóak.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: – az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit, – a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; – a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot,esetleges üzembehelyezés költségeit is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet garancia vállalása hónapban megjelölve (a jogszabályokban foglalt, de minimum garancia 24 hónap, az ezen felüli garancia vállalás feltüntetendő 0- 36hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt.75.§(2)bekezdés e) pontját.

A II.2.7) pontban rögzített időpont megjelölése az EKR funkció miatt került sor, a teljesítés ideje: A szerződés hatálybalépésétől számított 180 nap.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vízi sporteszközök és sportkiegészítők

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34522700 Vízibiciklik
39525300 Mentőmellény
34515100 Jelzőbóják
34521000 Különleges célú csónakok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország:

Teljesítés helye: Zánkai Erzsébet-tábor 8251 Zánka, Külterület 030/15 hrsz. Kikötő

8640 Fonyódliget, Virág utca 77. Főépület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

II. rész: Vízi sporteszközök és sportkiegészítők

— vízibicikli:10 darab

— vízimentő katamarán:7 darab

— pályaelválasztó bója:25 darab

— versenybója:20 darab

— mentőmellény:200 darab

— vízi kalandpark használatához szükséges vízi mentőmellény:50 darab

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)–(6) bekezdései az irányadóak.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: – az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit, – a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; - a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot,esetleges üzembehelyezés költségeit is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet garancia vállalása hónapban megjelölve (a jogszabályokban foglalt, de minimum garancia 24 hónap, az ezen felüli garancia vállalás feltüntetendő 0- 36hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt.75.§(2)bekezdés e) pontját.

A II.2.7) pontban rögzített időpont megjelölése az EKR funkció miatt került sor, a teljesítés ideje: A szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Élőcsocsó beszerzése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
37529100 Felfújható játékok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

Teljesítés helye:

Zánkai Erzsébet-tábor 8251 Zánka, Külterület 030/15 hrsz.

Fonyódligeti Erzsébet tábor 8640 Fonyódliget, Virág utca 77.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

III. rész: Élőcsocsó

2 darab

Klasszikus, felfújható oldalfallal rendelkező csocsó pálya, amelyen a játékosok helyettesítik a bábukat vízmentes játékkörnyezetben.

Összesen hat darab, köteles kiállás, amelyre a játékosok rögzíteni tudják magukat, oda-vissza mozgásuk ezalatt is biztosított vagy csuklójuk anyagpánttal való rögzítésével vagy pedig deréköv segítségével. Amennyiben az eszköz nem önfelfújó, a felfújásához eszközt biztosítani szükséges.

Az előírásoknak megfelelő rögzítést biztosító tartozékok (lásd: kötél, rögzítőcölöpök); légbefúvó motor, javító készlet, szállító táska.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)–(6) bekezdései az irányadóak.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: - az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit, - a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; - a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot,esetleges üzembehelyezés költségeit is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet garancia vállalása hónapban megjelölve (a jogszabályokban foglalt, de minimum garancia 24 hónap, az ezen felüli garancia vállalás feltüntetendő 0- 36hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.

A II.2.7) pontban rögzített időpont megjelölése az EKR funkció miatt került sor, a teljesítés ideje:A szerződés hatálybalépésétől számított 180 nap.

Teljesítés helye:

1 db esetében

— Teljesítés helye: Zánkai Erzsébet-tábor (cím: 8251 Zánka, Külterület, hrsz: 030/15.)

1 db esetében:

— Teljesítés helye: Fonyódligeti Erzsébet-tábor (cím: 8640 Fonyód, Virág u. 77.)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Felfújható szárazföldi akadálypálya

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
37530000 Vidámparki felszerelés, asztali vagy társasjátékok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

Teljesítés helye:

Zánkai Erzsébet-tábor 8251 Zánka, Külterület 030/15 hrsz.

Fonyódligeti Erzsébet tábor 8640 Fonyódliget, Virág utca 77.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

IV. rész: Felfújható szárazföldi akadálypálya

2 darab

Darabonként 5 pályaelem

A felfújható szárazföldi akadálypálya vidám, élénk színű, amely színes akadályelemeket tartalmaz.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)–(6) bekezdései az irányadóak.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: – az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit, – a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; – a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot,esetleges üzembehelyezés költségeit is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet garancia vállalása hónapban megjelölve (a jogszabályokban foglalt, de minimum garancia 24 hónap, az ezen felüli garancia vállalás feltüntetendő 0- 36hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75 .§ (2) bekezdés e) pontját.

A II.2.7) pontban rögzített időpont megjelölése az EKR funkció miatt került sor, a teljesítés ideje: A szerződés hatálybalépésétől számított 180 nap.

Teljesítés helye:

1 db

— Teljesítés helye: Zánkai Erzsébet-tábor (cím: 8251 Zánka, Külterület, hrsz: 030/15.)

1 db:

— Teljesítés helye: Fonyódligeti Erzsébet-tábor (cím: 8640 Fonyód, Virág u. 77.)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vízi kalandpark

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
37530000 Vidámparki felszerelés, asztali vagy társasjátékok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

8640 Fonyódliget, Virág utca 77.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

V. rész: Vízi kalandpark

Vízi kalandpark - Fonyód

28 db.pályaelem

A vízi kalandpark minimum 30 fő, 6–18 éves korú gyermek egyidejű használatára alkalmas, ennek megfelelő teherbíró képességű elemek alkossák. Ajánlatkérő az üzemeltetést megfelelő időjárási körülmények esetén, napi 8 órában, óránként 30 fő gyermek részvételével tervezi.

Az Ajánlatadó feladata a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, az eszközök összeszerelése és első üzembe helyezése, hogy a szállított rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. Továbbá az első üzembe helyezéskor, valamint a szezon végén, záráskor az Ajánlatadó a szakértelmével, tanácsaival hozzájárul a vízi kalandpark megfelelő üzemeltetéséhez és a megfelelő raktározás előkészítéshez is.

Az elemeknek strapabíró, UV stabil PVC-ből készült, légkamrás rendszerrel felfújhatónak kell lenniük.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)–(6) bekezdései az irányadóak.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: – az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit, – a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; – a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot,esetleges üzembe helyezés költségeit is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet garancia vállalása hónapban megjelölve (a jogszabályokban foglalt, de minimum garancia 24 hónap, az ezen felüli garancia vállalás feltüntetendő 0- 36hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

A II.2.7) pontban rögzített időpont megjelölése az EKR funkció miatt került sor, a teljesítés ideje:A szerződés hatálybalépésétől számított 180 nap.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ügyességi eszközök

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
37420000 Tornatermi felszerelés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

Zánkai Erzsébet-tábor 8251 Zánka, Külterület 030/15 hrsz. Főépület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

VI. rész: Ügyességi eszközök

— Bordásfal: 3 darab

— Fészekhinta:2 darab

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)–(6) bekezdései az irányadóak.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket: – az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit, – a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; – a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot,esetleges üzembehelyezés költségeit is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet garancia vállalása hónapban megjelölve (a jogszabályokban foglalt, de minimum garancia 24 hónap, az ezen felüli garancia vállalás feltüntetendő 0- 36hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

A II.2.7) pontban rögzített időpont megjelölése az EKR funkció miatt került sor, a teljesítés ideje:A szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.

Öntisztázás: a Kbt. 64.§ (1)–(2) bekezdés alapján. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1)bekezdése alapján az ajánlattevőnek - illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek - az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A

Magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (3)-ra figyelemmel ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot

Vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást/vagy nemleges nyilatkozat.csatolandó. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3.§10.pontja, a 65.§(6)-(7) bekezdései, valamint a 321/2015.(X.30.)Korm rendelet 1.§ (1), illetve a 22. § (1)–(2). Az igazolás vagy nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.

Előzetes igazolás: AT-nek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek (Kr. 1. § (1) bek.). AK előzetes igazolásként elfogadja ajánlattevő, adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő/kapacitás szervezet EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.), a formanyomtatvány IV.része „α” szakaszának kitöltésével kell megtennie.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (Felhívás adott részében megjelölt termékek) szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1–-(2) bekezdései szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontjára, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő

Adatokat megjelölve kell tartalmaznia: – a szerződést kötő másik fél megnevezését, – a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva), – a szállítás tárgyát, – a szállítás mennyiségét, – nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy mennyiségben).

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban):

Az I. rész tekintetében:

Legalább összesen 10 db a műszaki leírásban megnevezett gokart szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával

II. rész tekintetében:

Legalább összesen 5 db a műszaki leírásban megnevezett vízibicikli és/vagy vízimentő katamarán és 50 db bármelyik pályaelválasztó bója és/vagy versenybója és/vagy mentőmellény és/ vagy vízi mentőmellény eszközök szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával

A III. rész tekintetében:

Legalább 1db a műszaki leírásban megnevezett "Élőcsocsó" pálya szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával

A IV. rész tekintetében:

Legalább összesen 5 db a műszaki leírásban megnevezett bármelyik pályaelem és/vagy pályaelemek szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával

Az V. rész tekintetében:

Legalább összesen 7 db a műszaki leírásban megnevezett bármelyik pályaelem és/vagy pályaelemek szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával

A VI. rész tekintetében:

Legalább összesen 2 db a műszaki leírásban megnevezett bordásfal és/vagy fészekhinta szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával

Ajánlatkérő több szerződésből történő teljesítést is elfogad. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámla benyújtása szállításonként biztosított.

A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.

Kötbérek, biztosítékok:

Ajánlatkérő késedelmi(nettó ár 5%/nap), meghiúsulási (nettó ár 30 %)és hibás teljesítési(nettó ár 5%/nap) kötbért alkalmaz.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/02/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/02/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)–(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az elektronikus közbesz. részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (EKR rendelet)11.§(5) bek. alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte.Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl.e-mailben) jelezték, az AK. mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.

2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint az EKR rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbesz.dok. az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKRben.

3. A Felolvasólap benyújtása kötelező. AK a dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.

4. AK 321/2015.(X.30.) Korm. r.30. §(4)bekezdés alapján felhívja az AT figyelmét a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

5. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

6. AK hivatkozik a Kbt. 47. §(2)bekezdésére.

7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bekezdés e) pontját.

8. AT-nek az az EEKD II.D. szakaszának kitöltésével és külön is nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt.66.§(6)bekezdés a)és b) pontja szerint.

9. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró,az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő

Gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd,vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a

Meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása.

10. AT nyújtsa be a Kbt. 66.§(2)bekezdése szerinti nyilatkozatot.

11. A nyertes ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.)41.§(6)bek. foglaltakra- átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

12. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4)bekezdése szerint eljárva.

13. AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.(Kbt. 81.§(4)),AK a Kbt. 81. § (5) bek. alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. AK az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

14. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.

15. Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár érték szempont alapján Kbt. 76.§(2)bek.c)pont alapján történik.Értékelés módszere az ár tekintetében fordított arányosítás a 2. részszempont tekintetében az egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–100. A további részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.(KÉ 2020. évi 60. szám,2020. március 25.)

16. Ajánlat részeként csatolandó:

1. Felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint - EKR űrlap szerint

2a. Ártáblázat – aláírt pdf. és excel formátumban!

2b. Megajánlott termék/termékek adatlapja, melyből megállapítható, az ajánlatkérő által kiküldött műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelőség.

17)FAKSZ:Dr.Kuczora Gergely(01071)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/12/2020