Supplies - 639921-2021

Submission deadline has been amended by:  57623-2022
15/12/2021    S243

România-Lupeni: Echipamente de protecţie

2021/S 243-639921

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL MUNICIPAL LUPENI
Număr naţional de înregistrare: 4375054
Adresă: Strada: Padurarilor, nr. 2
Localitate: Lupeni
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 335600
Țară: România
Persoană de contact: Lazar Dan Cristian
E-mail: achizitii@spital-lupeni.ro
Telefon: +40 0254560650
Fax: +40 0254560307
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spital-lupeni.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133333
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZARE MATERIALE SANITARE SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE ANTI COVID

Număr de referinţă: 4375054_2021_PAAPD1320820
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

FURNIZARE MATERIALE SANITARE SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE ANTI COVID

ATENTIE: SOLICITARI DE CLARIFICARI:

1. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

2. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, TUTUROR solicitărilor de clarificări/ informatiilor suplimentare în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

3. Solicitarile de clarificari vor fi transmise NUMAI prin intermediul SICAP-ului;

4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise NUMAI prin intermediul SICAP-ului Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale acordului cadru, dupa cum urmeaza:

Acordul cadru si Contractele subsecvente vor putea sa fie modificate prin acte aditionale in urmatoarele situatii:

Cantitatile maxime ce pot fi suplimentate pana la maxim 10% din cantitatile aferente acordului cadru, pentru fiecare lot in parte, in conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 6 din Instructiunea 3/2017, fiind considerate o modificare nesubstantiala – prag valoric.

Orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai Părților, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile Drepturile și obligațiile furnizorului, stabilite prin acest Acordul Cadru sunt preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege.

Identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele Achizitorului, precizate in prezenta Documentatie de atribuire Identificarea necesității oricărei diminuări/majorări/modificări a Acordului Cadru sau a unei părți a acestuia (exemplu: asigurarea depozitării produselor pentru o anumită perioadă sau pentru o perioadă mai mare de timp, emiterea de comenzi cu cantitati partiale, emiterea de comenzi in termene mai lungi sau mai scurte de timp

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 266 750.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 13
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 13
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BOTOSEI

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

STR PADURARILIR NR 2 LUPENI HUNEDOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

BOTOSEI CANTITATE MINIMA 1000, CANTITATE MAXIMA 200000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SPIRT (ALCOOL SANITAR)

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

STR PADURARILIR NR 2 LUPENI HUNEDOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SPIRT (ALCOOL SANITAR) CANTITATE MINIMA 250, CANTITATE MAXIMA 9000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 31 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MANUSI CHIRURGICALE

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

STR PADURARILIR NR 2 LUPENI HUNEDOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MANUSI CHIRURGICALE CANTITATE MINIMA 1500 , CANTITATE MAXIMA 60000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 90 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MASTI FACIALE DE UZ MEDICAL -TIP II

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

STR PADURARILIR NR 2 LUPENI HUNEDOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MASTI FACIALE DE UZ MEDICAL -TIP II CANTITATE MINIMA 5000 CANTITATE MAXIMA 27000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MANUSI CHIRURGICALE NEPUDRATE

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

STR PADURARILIR NR 2 LUPENI HUNEDOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MANUSI CHIRURGICALE NEPUDRATE CANTITATE MINIMA 300 CANTITATE MAXIMA 12000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 24 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MANUSI EXAMINARE

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

STR PADURARILIR NR 2 LUPENI HUNEDOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MANUSI EXAMINARE CANTITATE MINIMA 20000, CANTITATE MAXIMA 720000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 144 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

HALATE CHIRURGICAL RANFORSAT

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

STR PADURARILIR NR 2 LUPENI HUNEDOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

HALATE CHIRURGICAL RANFORSAT CANTITATE MINIMA 1100, CANTITATE MAXIMA 7500

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 41 250.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

HALATE UF

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

STR PADURARILIR NR 2 LUPENI HUNEDOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

HALATE UF CANTITATE MINIMA 2000, CANTITATE MAXIMA 100000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MASTI FFP3

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

STR PADURARILIR NR 2 LUPENI HUNEDOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MASTI FFP3 CANTITATE MINIMA 200, CANTITATE MAXIMA 12000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COMBINEZOANE

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

STR PADURARILIR NR 2 LUPENI HUNEDOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

COMBINEZOANECANTITATE MINIMA 500 CANTITATE MAXIMA 20000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MANUSI EXAMINARE NITRIL

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

STR PADURARILIR NR 2 LUPENI HUNEDOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MANUSI EXAMINARE NITRIL CANTITATE MINIMA 2000, CANTITATE MAXIMA 360000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 126 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MANUSI EXAMINARE NITRIL NEPUDRATE

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

STR PADURARILIR NR 2 LUPENI HUNEDOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MANUSI EXAMINARE NITRIL NEPUDRATE CANTITATE MINIMA 1000 , CANTITATE MAXIMA 23750

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 85 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CAPELINE

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

STR PADURARILIR NR 2 LUPENI HUNEDOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CAPELINE CANTITATE MINIMA 3000, CANTITATE MAXIMA 100000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Situatia personala a candidatului

Cerinta nr. 1 Neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice – completare formular DUAE. Doar la solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta pentru neincadrarea in prevederile art.164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice ,cazier judiciar pentru operatorul economic si persoana care face parte din organul de administrare de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic(art.164 aliniatul 2).

Cerinta nr. 2 Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - completare formular DUAE. Doar la solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta pentru neincadrarea in prevederile art.165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice certificate fiscale privind plata impozitelor, taxelor si a altor contributii la bugetul general consolidat si va evidentia lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. Certificatele de atestare fiscala se vor prezenta prin intermediul SEAP. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Operatorul economic nerezident va prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acesta este rezident, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute DUAE, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati adminstrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens de natura celor mai sus mentionate, din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în ţara în care este stabilit. Dacă este cazul, declaraţia va fi însoţită de traducere realizată de un traducător autorizat. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.

Cerinta nr. 3 Neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Pentru completarea formularului DUAE de catre operatorul economic privind neincadrarea acestuia in prevederile art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, persoanele ce deţin funcţii de decizie in organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. Misarosi Ioana Carmen – Manager,

2. Patalita Simona Andreea – Director Financiar Contabil,

3. Burdan Mihai – Director Medical Interimar

4. Coman Adina – Consilier juridic,

5. Caila Alexandru – Responsabil CFPP,

6. Lazar Dan Cristian- Biroul ATA,

7. Baiceanu Violeta – Biroul ATA,

Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorul economic declarat castigator - Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar operatorul economic declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente:

- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

- certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta.

Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata.

Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, II, III în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Autorizare de comercializare din partea furnizorului legal al producatorului in Romania sau dealerului autorizat. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

Cerinţa nr. 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.

Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita operatorului economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant daca este cazul) declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Cerinta nr2. - PENTRU LOTUL 1

Operatorii economici( importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de functionare (insotit de anexe)emis in temeiul Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1009/2016 de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDR) din Romania , valabil la momentul prezentarii, din care sa reiasa producatorul /prodacatorii mastilor pe care sa le include in propunerea tehnica –cerinta este aplicabila pentru - Masti faciale de uz medical –tip II.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul insotit de anexe, urmează să fie prezentat, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul/ofertantii clasat pe primul loc/clasati pe primele 3 locuri (in cazul acordului-cadru ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExecutarea de livrari de produse similare in ultimii 3 ani de produse de tipul celor specificat in documentatia de atribuire.

Loturile: 1Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta 1Executarea de livrari de produse similare in ultimii 3 ani de produse de tipul celor specificat in documentatia de atribuire.Cerinta 2Operatorii economici( importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de functionare (insotit de anexe)emis in temeiul Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1009/2016 de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDR) din Romania , valabil la momentul prezentarii, din care sa reiasa producatorul /prodacatorii mastilor pe care sa le include in propunerea tehnica –cerinta este aplicabila pentru - Masti faciale de uz medical –tip II.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I,II.III în clasamentul intermediar întocmit

Cerinta 1: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I,II.III în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Aceste documente pot fi certificate /alte documente prin care se poate demonstra experinte similara.Cerinta 2:Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul insotit de anexe, urmează să fie prezentat, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul/ofertantii clasat pe primul loc/clasati pe primele 3 locuri (in cazul acordului-cadru semnat cu mai multi operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 31/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 31/05/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 31/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Prin DUAE se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se

vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: -ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele

edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare,atunci când primeste din partea autoritatii contractante o

solicitare în acest sens,în termenul prevazut în respectiva solicitare.Acest termen nu va mai mic de 3 zile lucratoare. -Autoritatea

contractanta se va asigura ca ofertantul a carei oferta este declarata câstigatoare a prezentat,nu mai târziu de încheierea raportului

procedurii de atribuire,certificatele/documentele solicitate. 2.Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc:

in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul

SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi propuneri financiare imbunatatite. In

cazul in care doua oferte prezinta acelasi pret pe un anumit lot, reofertarea va fi facuta in SEAP in vederea departajarii ofertelor – oferta

castigatoare fiind cea cu “pretul cel mai scazut” cu maxim 2 zecimale. Reofertarea se va putea repeta de maxim 2 ori, in cazul in care dupa

a doua reofertare exista din nou preturi egale cu maxim 2 zecimale, procedura se anuleaza pentru lotul respectiv . 3.Raspunsurile la

clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/instiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in SEAP, atasate

invitatiei de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa site-ul

www.elicitatie.ro, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri. 4.Modalitatea de comunicare: fiind o procedura de achizitie

desfasurata integral prin mijloace electronice prin intermediul platformei electronice administrata de SEAP, operatorii economici pot

solicita clarificari privind doc de atribuire si pot transmite raspunsuri la solicitarile de clarificari ale autoritatii contractante, doar prin

intermediul SEAP.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Cf L.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de

lucrari si concesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/12/2021