Szolgáltatások - 642860-2020

31/12/2020    S255

Magyarország-Budapest: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2020/S 255-642860

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés a Budapest, Galvani utca–Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány és építési engedélyezési terveinek elkészítésére

II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés a Budapest, Galvani utca– Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány és építési engedélyezési terveinek elkészítésére

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Tervezési feladat a Budapest, Galvani utca–Illatos út vonalában építendő útra – amely tartalmazza a Galvani és Soroksári Duna hidakat – vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány, Natura 2000 hatásbecslés elkészítése és környezetvédelmi engedély megszerzése. Építési engedélyezési tervek elkészítése a Budapest, Galvani utca–Illatos út vonalában építendő útra.

A Galvani híd esetében a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatandó egy változat. A Soroksári híd esetében több változat mutatandó be, amelyből a tervzsűri által kiválasztott szerkezetre el kell készíteni az engedélyezési tervet is.

A tervezendő útszakasz a Fehérvári úttól kezdődően a Galvani utca meglévő szakaszának átépítésével kapcsolódik a Galvani Duna hídhoz, majd Csepel szigetcsúcson keresztül új nyomvonalon haladva folytatódik a Soroksári Duna-ági hídon keresztül a meglévő Illatos út átépítésével az Üllői úti csomópontig.

Összesen 7,45 km egybefüggő 2x2 sáv közút részletes elemei:

— 2x2 sávos keresztmetszettel, 2,35 km útátépítés + 1,5 km új út a Fehérvári út - Szerémi út (6. sz. út) valamint a Soroksári út–Üllői út közötti szakaszokon irányhelyes kerékpáros és gyalogos infrastruktúrával,

— 2x3 sávos keresztmetszettel 0,4 km útátépítés + 3,2 km új út a Szerémi út (6. sz. út)- Csepel sziget - Soroksári út közötti szakaszon irányhelyes kerékpáros és gyalogos infrastruktúrával,

— 7 db csomópont,

— 2x3 sávos 2 db új közúti Duna híd (Galvani híd, Soroksári híd) irányhelyes kerékpáros és gyalogos infrastruktúrával. A hidak legnagyobb nyílásának mérete 110 m-nél várhatóan nagyobb lesz a folyószakaszra vonatkozó hajózási előírások miatt.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 121-245538

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500011642
Elnevezés:

Tervezési szerződés a Budapest, Galvani utca - Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány és építési engedélyezési terveinek elkészítésére

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
07/06/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Postai cím: Csóka u. 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 186 900 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Tervezési szerződés 3. számú módosításának aláírása 2020. december 21., amely a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja és (6) bekezdés alapján került módosításra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési feladat a Budapest, Galvani utca–Illatos út vonalában építendő útra - amely tartalmazza a Galvani és Soroksári Duna hidakat – vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány, Natura2000 hatásbecslés elkészítése és környezetvédelmi engedély megszerzése. Építési engedélyezési tervek elkészítése a Budapest, Galvani utca–Illatos út vonalában építendő útra.

A Galvani híd esetében a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatandó egy változat. A Soroksári hídesetében több változat mutatandó be, amelyből a tervzsűri által kiválasztott szerkezetre el kell készíteni az engedélyezési tervet is.

A tervezendő útszakasz a Fehérvári úttól kezdődően a Galvani utca meglévő szakaszának átépítésével kapcsolódik a Galvani Duna hídhoz, majd Csepel szigetcsúcson keresztül új nyomvonalon haladva folytatódik a Soroksári Duna-ági hídon keresztül a meglévő Illatos út átépítésével az Üllői úti csomópontig.

Összesen 7,45 km egybefüggő 2x2 sáv közút részletes elemei:

— 2x2 sávos keresztmetszettel, 2,35 km útátépítés + 1,5 km új út a Fehérvári út - Szerémi út (6. sz. út)valamint a Soroksári út - Üllői út közötti szakaszokon irányhelyes kerékpáros és gyalogos infrastruktúrával,

— 2x3 sávos keresztmetszettel 0,4 km útátépítés + 3,2 km új út a Szerémi út (6. sz. út)–Csepel sziget–Soroksári út közötti szakaszon irányhelyes kerékpáros és gyalogos infrastruktúrával,

— 7 db csomópont,

— 2x3 sávos 2 db új közúti Duna híd (Galvani híd, Soroksári híd) irányhelyes kerékpáros és gyalogosinfrastruktúrával. A hidak legnagyobb nyílásának mérete 110 m-nél várhatóan nagyobb lesz a folyószakaszra vonatkozó hajózási előírások miatt.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 07/06/2017
Befejezés: 30/06/2022
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 663 219 829.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UNITEF'83 Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Postai cím: Csóka utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Megrendelői oldalon a számlavezető pénzügyi intézmény és bankszámlaszám az alábbiak szerint módosul:

Számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár

Számlaszáma: 10023002-00337380-00000093

Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A szerződés tárgya

Miután Megrendelő elfogadta a Tervező ajánlatát, a Tervező elvállalja a Budapest, Galvani utca - Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány és építési engedélyezési terveinek, továbbá döntéselőkészítő tanulmány elkészítését. A tervezési feladat részletes leírását a Szerződés 2. sz. mellékletét képező Tervezési feladat tartalmazza. Szerződő Felek a szolgáltatás oszthatatlanságában állapodnak meg. A projekt azonosítószáma (PST): K000.01”

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2. sz. mellékletét képező Tervezési feladat „Az Új Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat II. szakasz (Gubacsi út - Üllői út közötti szakasz) döntéselőkészítő tanulmány” tervezési feladatleírással egészül ki.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1. pontja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A Tervezőt a 2. pont szerinti Tervezési feladat elvégzéséért az alábbi nettó Tervezői díj illeti meg: 1 663 219 829 HUF, azaz Egymilliárd-hatszázhatvanhárommillió-kétszáztizenkilencezer-nyolcszázhuszonkilenc forint.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5. pontja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel az alábbiak szerint módosul:

„5. Határidő

Szerződő Felek a Tervezési feladatot a teljesítési határidők tekintetében két szakaszra osztják az alábbiak szerint:

Módosított I. szakasz: a Fehérvári út-Galvani út csomópont és az Illatos út irányába vezető, Ráckevei-Soroksári Duna-hídhoz kapcsolódó közúti csomópontrendszer (Gubacsi úti csomópontrendszer) közötti szakasz,

Módosított II. szakasz: Illatos út irányába vezető, Ráckevei-Soroksári Duna-hídhoz kapcsolódó közúti csomópontrendszertől (Gubacsi úti csomópontrendszertől) az Üllői útig tartó szakasz.

Tervező a Tervezési feladatot

— a módosított I. tervezési szakasz tekintetében a bírálat céljából leszállított engedélyezési terv alapján hozott továbbtervezésre vonatkozó döntést követő 200. nap teljesítési határidőig (2021. május 8.),

— a módosított II. tervezési szakasz tekintetében pedig a módosított II. szakasz továbbtervezésére vonatkozó döntést követő 200. nap teljesítési határidőig („Határidő”) az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni:

5. számú A módosított I. szakasz tekintetében elvégzett, valamint az I/2. szakasz tekintetében időarányosan elvégzett, komplett engedélyezési tervek leszállítása tervbírálat céljából, a kisajátítási terveket is beleértve. A Tanulmányterv és az urbanisztikai koncepció elfogadásától számított 194. nap (2020.8.17.)

6. számú A módosított I. szakasz tekintetében bírálat céljából leszállított engedélyezési terv alapján hozott továbbtervezésre vonatkozó döntést követő 30. nap (2020.11.19.)

7. számú A módosított I. szakasz tekintetében bírálat céljából leszállított engedélyezési terv alapján hozott továbbtervezésre vonatkozó döntést követő 50. nap (2020.12.9.)

8. számú A módosított I. szakasz tekintetében bírálat céljából leszállított engedélyezési terv alapján hozott továbbtervezésre vonatkozó döntést követő 200. nap (2021.5.8.)

9. számú Módosított II. szakasz tekintetében Döntéselőkészítő Tanulmány (DET) leszállítása társadalmi egyeztetés céljából 2020. augusztus 31.

10. számú Módosított II. szakasz tekintetében végleges Döntéselőkészítő Tanulmány (DET) leszállítása. 2020. november 30.

A határidők módosításából adódóan a Szerződés 5.3. pontja szerinti számlázási ütemterv is módosul.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek által a Szerződés megkötése során nem volt előre látható,hogy Budapest és a Fővárosi Aggl.Fejleszt. Felelős Államtitkárának 2020.3.3én kelt BFAF/1/8/2020 iktatószámon kiadott FKT Elrendelőben rendelkezik a Szerződés szerinti szakaszhatárok ismételt -módosításáról, továbbá a módosított II. szakasz tekintetében elvégzendő új tervezési feladatokról.FKT Elrendelőből eredően,továbbá a Harmadik felekkel történt egyezetetések alapján olyan előre nem látható tervezési feladatok elvégzése szükséges,amelyek többlet időráfordítást igényeltek,ezért a Szerződés szerinti határidők és részfeladatok, valamint a számlázási ütemterv módosítása szükséges.Emellett a Szerződés megkötésekor előre nem ismert további költségterhek és elmaradó költségtételek is felmerültek, melyek miatt a Tervezői díj módosítása is szükségessé vált.A módosítással érintett változásokat a Felek kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.Módosítás Kbt. 141. § (4) c) pontja alapján és Megrendelő adatváltozás 141.§ (6) alapján.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 518 445 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 663 219 829.00 HUF