The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 643314-2021

17/12/2021    S245

Belgium-Antwerp: Electrical installation work of pumping equipment

2021/S 245-643314

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 235-615398)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postal address: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Town: Antwerpen
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2018
Country: Belgium
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internet address(es):
Main address: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430361
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430361

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EMU pompstations, onderdoorgangen en fietserstunnels: Onderhoud, renovatie en nieuwbouw

Reference number: AWV A'pen-WA-INV-TNL-2021-1-F02_1
II.1.2)Main CPV code
45317100 Electrical installation work of pumping equipment
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering, plaatsing en onderhouden van de elektromechanische uitrusting in verschillende tunnels (voertuig-, voetgangers- en fietstunnels). Deze bestaat hoofdzakelijk uit:

● Pompen, leidingen en appendage

● Verlichting

● Laagspanningsbord

● Automatisatie

● het onderhoud (preventief en correctief) van de werken gedurende de waarborgperiode.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 235-615398

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 04/01/2022
Local time: 11:15
Read:
Date: 18/01/2022
Local time: 11:15
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:
Date: 04/01/2022
Local time: 11:15
Read:
Date: 18/01/2022
Local time: 11:15
VII.2)Other additional information:

Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 13/12/2021:

Er werden wijzigingen aangebracht aan de bestektekst. De wijzigingen zijn terug te vinden in het wijzigingsbericht genaamd "OF_WA-INV-TNL-2021-1_WB nr 1 dd 13-12-2021". Het uiterste tijdstip voor ontvangst van de offertes werd verdaagd naar 18/01/2022 om 11u15.