We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 643900-2021

17/12/2021    S245

Romania-Târgu Mureș: Protective gear

2021/S 245-643900

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
National registration number: 9719809
Postal address: Strada: Trebely, nr. 7
Town: Targu Mures
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540081
Country: Romania
Contact person: DUMITRU MARIUS TRIF
E-mail: seap_achizitii@dgaspcmures.ro
Telephone: +40 0265219235
Fax: +40 0265219235
Internet address(es):
Main address: www.dgaspcmures.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133521
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente si materiale de protecție împotriva COVID-19, necesare pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 – serviciile/centrele rezidențiale din subordinea DGASPC Mureș

Reference number: PAAPD1164031
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de echipamente și materiale de protecție împotriva COVID-19, necesare pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 – serviciile/centrele rezidențiale din subordinea DGASPC Mureș.

SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat deja o criză sanitară fără precedent și decesul unui număr mare de persoane la nivel global și în state din Uniunea Europeană, printre care și România. Pentru limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave pe care acesta le poate crea sănătății personalului și beneficiarilor din cadrul sistemului public de asistență socială din județul Mureș, se impune dotarea corespunzătoare a acestor centre cu echipamente și materiale de protecție pentru personal și beneficiari.

Autoritatea contractantă va stabilit atribuirea achiziției publice pentru echipamente și materiale de protecție împotriva COVID-19 pentru serviciile/centrele rezidențiale din subordinea DGASPC Mureș, pentru Antiseptice si dezinfectante, lot reluat din achizitia initiala de 6(sase) loturi.

Se va încheia un contract de achiziție publică cu un singur operator economic.

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de: 18

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități tuturor solicitărilor de clarificări cu 11 zile înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor, cu condiția transmiterii solicitării de clarificări în timp util.

Valoarea estimată totala este de 635.106,72 lei fără TVA

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 635 106.72 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
24311900 Chlorine
24455000 Disinfectants
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Sediul DGASPC Mures, Tirgu Mures, strada Trebely, nr. 7.

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de echipamente și materiale de protecție împotriva COVID-19, necesare pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 – serviciile/centrele rezidențiale din subordinea DGASPC Mureș- antiseptice si dezinfectante

Achizitia cuprinde următoarele produse, după cum urmează :

1. Alcool sanitar 1 l

2. Clor 1 l

3. Cloramina 250 tablete/cutie

4. Dezinfectant pentru suprafete 5 l

5. Dezinfectant pentru haine 1,5 l

6. Dezinfectant pentru maini 1 l

7. Dezinfectant pentru ustensile 5 l

8. Sapun lichid antibacterian 300 ml

9. Sapun lichid dezinfectant 1 l

10. Servetele umede antibacteriene 48 buc./set

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Titlu proiectului: „ Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Axa Prioritara 10:Protejarea sanatatii populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finantare din REACT-EU.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Motive de excludere a ofertantului:

A) Ofertantul nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Ca dovadă preliminară care confirmă că ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător/ subcontractantul nu se încadrează în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr.98/2016, se va completa de către ofertant/ofertant asociat/ subcontractant cerința corespunzătoare în formularul DUAE.

B) Ofertantul nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Ca dovadă preliminară care confirmă că ofertantul/ofertantul asociat/ subcontractantul nu se încadrează în situațiile prevăzute la art.165 din Legea nr.98/2016 se va completa de către ofertant/ofertant asociat/ subcontractant cerința corespunzătoare în formularul DUAE.

Potrivit art.165 alin.(2) din Legea nr.98/2016, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.

Totodată, potrivit art.166 alin.(2) din Legea nr.98/2016, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

Impozitele şi taxele, pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eşalonări, compensări, etc.) de către organele competente, nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor.

C) Ofertantul nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Ca dovadă preliminară care confirmă că ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul nu se încadrează în situațiile prevăzute la art.167 din Legea nr.98/2016, se va completa de către ofertant /ofertant asociat/ subcontractant cerința corespunzătoare în formularul DUAE.

D) Ofertantul nu trebuie să se încadreze în situațiile potențial generatoare de conflict de interese prevăzute la art.59–art.63 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Se va completa de către ofertant/ofertantul asociat/ subcontractant declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese prevăzute la art.59–art.63 din Legea 98/2016 (Formular nr.1).

Declarația respectivă (Formular nr.1) împreună cu oferta vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă și încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic.

Pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art.63 din Legea 98/2016 și pentru dovedirea neîncadrării ofertantului în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, reprezentantul legal al autorității contractante comunică în cele ce urmează lista persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum şi a persoanelor desemnate, implicate în planificarea/ pregătirea, organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, sunt:

- Miklea Hajnal Katalin- Director general;

- Deak Elida Maria- Director general adjunct;

- Căliman Janina Crina- Director general adjunct;

- Hirsan Magdun Aurelia Carmen- Director general adj. Economic;

- Farcas Nicoleta- Sef Serviciul juridic contencios;

- Botez Violeta Daniela- Sef. Serviciu financiar-contabilitate;

- Trif Dumitru Marius- Sef serviciu investitii, achizitii publice;

- Mitu Felicia- Consilier achizitii publice Serv.investitii, achizitii publice;

- Rad Diana- Consilier achizitii publice Serv.investitii, achizitii publice;

- Muresan Maria Dorina- Consilier achizitii publice Serv.investitii, achizitii publice;

- Kovacs Lajos Alpar- Consilier juridic asistent Serv. investitii, achizitii publice;

- Deleanu Doru- Consilier achizitii publice Serv.investitii, achizitii publice;

- Tatar Claudia Florentina- Inspector I principal Serv. Monitorizare servicii sociale, Strategii, Proiecte, Calitatea serviciilor sociale, Control intern si relatii cu publicul;

- Pataki Jozsef-Tibor- Inspector de specialitate I Serviciul Tehnic si Administrarea patrimoniului;

- Fodor Valerica-Stela - Sef Serviciu interimar- Serviciul intervenţie în regim de urgenţă, abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului -SIRU;

- Apoltan Valentiu Florin- Administrator Serviciul intervenţie în regim de urgenţă, abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului –SIRU;

- Podar Georgeta- Sef Centrul maternal Materna;

- Manoilă Lenuța- Administrator Centrul maternal Materna;

- Vamos Ligia Corina- Sef Serviciul Social Pentru Copii cu Dizabilități;

- Nadasan Angelica- Administrator Serviciul Social Pentru Copii cu Dizabilități;

- Serban Lucia Diana- Sef serviciu Complexul de case de tip familial Sancraiu de Mures, Santana de Mures;

- Cătană Florin- Administrator Complexul de case de tip familial Sâncraiu de Mures, Sântana de Mures;

- Negrescu Marin- Sef serviciul de coordonare şi administrare a caselor de tip familial;

- Vaida Ioan Stefan- Administrator Serv. de coordonare şi administrare a caselor de tip familial;

- Harapescu Claudia Ramona- Sef serviciu CTF Reghin, Petelea;

- Baghiu Ovidiu Tanasie- Sef Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică CRRN Ludus;

- Raica Ioan- Administrator Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică CRRN Ludus;

- Anghel Nicoleta Margareta- Sef Complexul de servicii pentru copilul cu deficienţe neuropsihiatrice CSCDN Sighisoara;

- Chirila Virgil Mircea- Administrator Complexul de servicii pentru copilul cu deficienţe neuropsihiatrice CSCDN Sighisoara;

- Cîmpean Simion Ioan- Administrator CTF Reghin, Petelea;

- Urcan Domnica Sabina- Sef Serviciul de Incluziune Socială a Persoanelor Adulte;

- Tarnavean Laura- Sef serviciu administrativ, PSI si protectia muncii;

- Jakab Gabriela Lucretia- Director centru UM Ceuasu de Campie;

- Gherasim Pavel Gheorghe- Administrator UM Ceuasu de Campie.

Persoanele cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare de achiziţie implicat în procedura de atribuire, sunt: NU ESTE CAZUL.

Potrivit art.196 alin.(2) din Legea 98/2016, înainte de atribuirea contractului autoritatea contractantă va solicita, numai ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze neîncadrarea în prevederile art.164; art.165 şi art.167 din Legea 98/2016 în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

Aceste documente sunt:

-Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

-Certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat, eliberat de organul fiscal competent, pe raza căruia își are sediul social operatorul economic, VALABIL LA DATA PREZENTĂRII, iar pentru sediile secundare/puncte de lucru declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate;

- Certificatul privind plata taxelor și impozitelor locale, eliberat de organul fiscal competent. Certificatele emise de autoritățile locale, privind îndeplinirea obligațiilor de plată a taxelor și impozitelor locale, trebuie să fie VALABILE LA DATA PREZENTĂRII;

-Documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.165 alin. (2), art.167 alin.(2) și art.171 din legea 98/2016, dupa caz;

-Alte documente edificatoare, după caz.

În conformitate cu art.168 alin. (1) din Legea 98/ 2016, autoritatea contractantă acceptă ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art.164, 165 şi 167 din Legea 98 2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizează toate situaţiile prevăzute în DUAE, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Atenționări speciale:

1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente :

-acordul de subcontractare, după caz;

-acordul de asociere, după caz;

-declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese prevăzute la art.59–63 din Legea 98/2016 (Formular nr.1)

Documente relevante care să dovedească forma de înregistrare :

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedea... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractareInformații privind partea / părțile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze. Se va prezenta o Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializările acestora (după caz). Partea/părțile subcontractate vor fi însușite și contrasemnate de către subcontractanți. Se vor prezenta datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.La semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta contractul/ contractele încheiate între contractant şi subcontractantul/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE care va include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată și ponderea de subcontractare.Odată cu depunerea formularului DUAE ofertantul va prezenta și acordul de subcontractare (Formularul nr.6).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/01/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/01/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcată în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică) .

2. Toate răspunsurile la solicitările de clarificări aferente documentației de atribuire vor fi publicate în SEAP atașat anunțului de participare, la secțiunea „Listă clarificări, notificări și decizii" la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta, în cadrul ofertelor, DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în locul documentelor solicitate în vederea demonstrării cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca dovadă preliminara.

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant).

Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

4. Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade, iar ofertantul are obligaţia de a comunica entităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta.

5. Toate certificatele și documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba romana.

6. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic va preciza în oferta depusă acele informații cuprinse în propunerea tehnică și în propunerea financiară considerate a fi confidențiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

7. Contractul de achiziție publică se va încheia cu un singur operator economic.

8. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă, potrivit art.125 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

9.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent".

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prevederilor Legii nr.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures- Serviciul juridic contencios
Postal address: str. Trebely nr.7
Town: Targu Mures
Postal code: 540081
Country: Romania
E-mail: juridic@dgaspcmures.ro
Telephone: +40 0265211428
Fax: +40 0265211428
Internet address: www.dgaspcmures.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/12/2021