Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 6470-2018

09/01/2018    S5

Magyarország-Budapest: Sportcsarnok építése

2018/S 005-006470

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK10772
Postai cím: Ludovika tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
E-mail: endredi.gabor@uni-nke.hu
Telefon: +36 14329000
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.uni-nke.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sportcsarnok és kapcsolódó létesítmények megvalósítása vállalkozási szerződés keretén belül

II.1.2)Fő CPV-kód
45212225 Sportcsarnok építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sportcsarnok és kapcsolódó létesítmények megvalósítása vállalkozási szerződés keretén belül

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45000000 Építési munkák
45262300 Betonozás
45262522 Kőművesmunka
45430000 Padló- és falburkolás
45450000 Egyéb épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest VIII. Orczy Park hrsz. 36030.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A közbeszerzési eljárás tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új sportcsarnokának és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása.

A létesítmény az alábbi részekből áll:

— Sportközpont – uszoda, multifunkcionális csarnok, bemelegítő csarnok,

— Lőtér,

— Hallgatói Központ,

— Szabadtéri sportpályák és akadálypálya.

Sportcsarnok és kapcsolódó létesítmények műszaki adatai:

Bruttó szintterület: 17 588 m2.

Nettó alapterület: 10 603 m2.

A legnagyobb alátámasztás nélküli terület nagysága:48,0 m x 48,0 m azaz az alapterülete: 2 304 m2.

Közbenső alátámasztás nélküli tartószerkezet nagysága: 48,0 m fesztáv.

Világítás: 1 500+ lux fényerő.

Zöldfelület: 19 030 m2.

Burkolt felület (épületeken kívül): 22 071 m2.

Kültéri Sportpályák területe: 11 348 m2.

Út, parkoló és gyalogos burkolat területe: 10 439 m2.

Kerítés és kerti létesítmények: 284 m2.

Sportközpont.

Új építésű közhasználatú építmény.

Nettó alapterület 10 603 m2.

Sporttechnológia plusz mászófal.

Uszodatechnológia.

Felvonók (2 db személy, 1 db személy-teher).

Lőtér.

Új építés.

Kétszintes épület.

Nettó alapterület 2 337 m2.

Lőtér sporttechnológia.

1 db Személyfelvonó

Hallgatói Központ.

Meglévő épület átalakítása.

Nettó alapterület 1623 m2.

Pince, földszint + 1 emelet.

Konyhatechnológia- 600 adagos melegítő konyha étteremmel.

1 db Személyfelvonó

A munkaterület – a megelőző terület előkészítések üteme szerint – két ütemben kerül munkavégzésre átadásra.

A munkaterületen belül több létesítmény kerül megvalósításra (Sportközpont, Hallgatói központ, Lövészklub, kültéri pályák), ezek műszaki átadás-átvétele és használatbavételi engedélyeztetése ütemezetten, a megvalósítási ütemének megfelelően történhet.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása, illetve a tervek és engedélyek tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 26/01/2016
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014/S 192-338285

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Generálkivitelezői szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/09/2014
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 289 598 184.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/01/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212225 Sportcsarnok építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45000000 Építési munkák
45262300 Betonozás
45262522 Kőművesmunka
45430000 Padló- és falburkolás
45450000 Egyéb épületbefejezési munka
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest VIII. Orczy Park hrsz. 36030.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés tárgyát a módosítást követően a II.2.4) valamint a VII.2.1) pontokban foglaltak képezik.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 26/01/2016
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 289 598 184.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

4. sz. módosítás: A Szerződésmódosításban meghatározott Kiegészítő Munkákra tekintettel a Vállalkozási Díj nettó 684 475 520 Ft összeggel növekszik a közhasználatban lévő sport- és szabadidőpark fejlesztése érdekében. A kiegészítő munkákra tekintettel módosításra kerül a megrendelői és műszaki ütemterv.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései megalapozzák a Kiegészítő Munkákra vonatkozó szerződésmódosítást új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül.A VII.2.1. pontban hivatkozott 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pontjában kitűzött céloknak megfelelően a lakosság számára is használható szabadidős és sportterületet kialakítása. Az Orczy-kert rekonstrukciójának folytatásaként megújul és modern sporteszközökkel bővül az Orczy-kerthez kapcsolódó, közhasználatban lévő, a felújítást követően is ingyenesen használható szabadidős terület.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 612 726 185.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6 297 201 705.00 HUF