Works - 648788-2021

Submission deadline has been amended by:  59994-2022
20/12/2021    S246

Hungary-Pécs: Construction work for water and sewage pipelines

2021/S 246-648788

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: 15735612202
Postal address: Széchenyi tér 1.
Town: Pécs
NUTS code: HU231 Baranya
Postal code: 7621
Country: Hungary
Contact person: Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telephone: +36 308161441
Fax: +36 72514810
Internet address(es):
Main address: http://gov.pecs.hu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001275762021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001275762021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

KEHOP-2.1.11 - Pécs kivitelezés

Reference number: EKR001275762021
II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Vállalkozási szerződés keretében "KEHOP-2.1.11 - Víziközmű hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett” tárgyban kivitelezési munka a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint. [Építési Munkák Szerződéses Feltételei - Megbízó Által Megtervezett Magas- és Mélyépítési Munkákhoz - (Piros Könyv), 2005.]

Feltételes eljárás: Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bek]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását felfüggesztő feltételként is kiköti a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez. [Kbt.135.§ (12) bek.]

Ajánlatkérő felhívja T. Gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárás eredményeként megkötni kívánt Vállalkozási szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ivóvíz-hálózat és szennyvíz rekonstrukció

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45000000 Construction work
45112000 Excavating and earthmoving work
45112100 Trench-digging work
45231110 Pipelaying construction work
45232151 Water-main refurbishment construction work
45232400 Sewer construction work
45233223 Carriageway resurfacing works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU231 Baranya
Main site or place of performance:

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szolgáltatási területe

II.2.4)Description of the procurement:

Acsády Ignác, Verseny, Őz, Dugonics, Erzsébet, Kiss Ernő, Vöröskereszt utcák szennyvízvezeték felújítás:

Műszaki megoldás nyílt árkosan végzett gerincvezeték cseréje, részben meglévő részben új nyomvonalon, bekötések cseréje nyílt árkosan, tisztítóaknák felújításával, tisztító idomok elhelyezésével, stb. (lásd kiviteli tervek és azok műszaki leírásai). Átlagos fektetési mélység 2,4 - 2,8 m.

NA 300 tömör falu (SN8) KG-PVC gerinc: 1052,15 fm

NA 250 tömör falu (SN8) KG-PVC gerinc: 1136,05 fm

NA 200 tömör falu (SN8) KG-PVC gerinc: 233,4 fm

NA 100 tömör falu (SN8) KG-PVC bekötés meglévő átkötése: 2 db

NA 150 tömör falu (SN8) KG-PVC bekötés meglévő átkötése: 23 db

NA 200 tömör falu (SN8) KG-PVC bekötés meglévő átkötése: 1 db

NA 150 tömör falu (SN8) KG-PVC bekötésre csere: 123 db

NA 200 tömör falu (SN8) KG-PVC bekötésre csere: 21 db

NA 250 tömör falu (SN8) KG-PVC bekötésre csere: 5 db

Acsády Ignác, Verseny, Őz, Dugonics, Erzsébet, Kiss Ernő, Vöröskereszt utcák szennyvízvezeték felújítás: Műszaki megoldás főként nyílt árkosan végzett gerincvezeték cseréje, részben meglévő részben új nyomvonalon, bekötések cseréje nyílt árkosan, tűzcsap telepítésekkel. (lásd kiviteli tervek és azok műszaki leírásai):

Meglévő tokos és karimás ÖV és acél vízvezeték bontása 40-499 mm k.átm között: 1354,5 fm

NA 100 PVC vízvezeték bontása: 240,8 fm

Dk 160 KPE gerincvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 6,4 fm

NA 150 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 16 fm

DN 110BLUTOP vízvezeték fektetés nyílt árkos technológiával: 764,9 fm

Dk 110 KPE gerincvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 326,8 fm

Dk 110 bevonatos KPE gerincvezeték fektetése kitakarás nélküli technológiával: 31 fm

Dk 90 KPE gerincvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 1622,8 fm

Új föld feletti tűzcsap beépítése: 12 db

Meglévő föld feletti tűzcsap átkötése: 1 db

Altalaj tűzcsap cseréje föld felettire: 3 db

Meglévő Dk 25 KPE vízbekötés átkötése az új gerincvezetékre: 77 db

Meglévő Dk 32 KPE vízbekötés átkötése az új gerincvezetékre: 8 db

Meglévő Dk 40 KPE vízbekötés átkötése az új gerincvezetékre: 34 db

Meglévő Dk 63 KPE vízbekötés átkötése az új gerincvezetékre: 3 db

Meglévő Dk 90 KPE vízbekötés átkötése az új gerincvezetékre: 4 db

Meglévő DK 110 KPE vízbekötés átkötése az új gerincvezetékre: 1 db

Részleges csatlakozó csere Dk 25 KPE: 2 db

Részleges csatlakozó csere Dk 32 KPE: 10 db

Teljes csatlakozó csere Dk 32 KPE: 49 db

Teljes csatlakozó csere Dk 40 KPE: 3 db

Teljes csatlakozó csere Dk 63 KPE: 4 db

Teljes csatlakozó csere Dk 90 KPE: 4 db

Tervezett házi főelzáró beépítések: 57 db

Egyenértékűség: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3-)-(6) bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és az anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Az M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Az M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: A jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

KEHOP-2.1.11

II.2.14)Additional information

ATnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt SZE-k szakmai önéletrajzát,végz-et ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni kell a MK 1-2. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a D.339/15/2017 valamint a D.358/9/2017. sz. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat alapján a bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kútgyűjtő hálózat rekonstrukció

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45000000 Construction work
45112000 Excavating and earthmoving work
45112100 Trench-digging work
45231110 Pipelaying construction work
45232151 Water-main refurbishment construction work
45233223 Carriageway resurfacing works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU231 Baranya
Main site or place of performance:

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szolgáltatási területe

II.2.4)Description of the procurement:

P területi kútgyűjtő hálózat II.-III.-IV.-V. ütem: Műszaki megoldás nyílt árkosan végzett gerincvezeték cseréje (lásd kiviteli tervek és azok műszaki leírásai):

PVC vezetékek bontása (különböző méretek): 5068,1 m

Vasbeton akna födém bontása: 10 db

Meglévő akna elbontása, eltömedékelése: 1 db

NA 400 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 715 m

NA 400 FUCHS acélcső (patak feletti átvezetés) építése: 36 m

Dk 450 KPE cső befűzése védőcsőbe út alatti átvezetéshez: 50 m

NA 300 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 621,1 fm

NA 250 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 1740 m

NA 250 GÖV vezeték fektetése kitakarás nélküli technológiával: 12 m

NA 200 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 1450 fm

NA 500 acél védőcső beépítése: 10 m

Meglévő NA 150 PVC vízvezeték átkötése az új gerincvezetékre: 2 db

Dk 110 KPE cső (ürítő vezeték) fektetése nyílt árkos technológiával: 20 m

Vasbeton aknafödém építése: 9 db

Karimás tolózár (rövid) beépítése NA 200: 12 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 80: 4 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 100: 1 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 150: 3 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 200: 5 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 250: 7 db

Karimás tolózár (rövid) beépítése NA 400: 1 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 400: 2 db

Föld alatti tűzcsap csapszekrénnyel NA 80: 2 db

Légtelenítő szelep (PN 0,1-6 bar) 2": 1 db

Vasbeton aknafödém építése: 3 db

Meglévő NA 150 PVC vízvezeték átkötése az új gerincvezetékre: 2 db

Egyenértékűség: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3)-(6) bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és az anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Az M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Az M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: A jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

KEHOP-2.1.11

II.2.14)Additional information

ATnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt SZE-k szakmai önéletrajzát,végz-et ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni kell a MK 1-2. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a D.339/15/2017 valamint a D.358/9/2017. sz. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat alapján a bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Szennyvízvezeték felújítás

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45000000 Construction work
45112000 Excavating and earthmoving work
45112100 Trench-digging work
45231110 Pipelaying construction work
45232400 Sewer construction work
45233223 Carriageway resurfacing works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU231 Baranya
Main site or place of performance:

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szolgáltatási területe

II.2.4)Description of the procurement:

Postavölgy-Nagyárpád szennyvízvezeték felújítás:

Műszaki megoldás nyílt árkosan NA700, NA600, NA500 átmérőben ÜPE üvegszál erősítésű poliészter vezeték fektetése a Csikor Kálmán utca szennyvizeit elvezető csatornahálózat felújítása NA300 KG-PVC vezetékkel, valamint a bekötés cseréje. Gerincvezeték átlagmélysége 3,20 m:

NA 700 ÜPE SN 10000 gerincvezeték fektetése a szükséges idomok figyelembe vételével: 87,2 fm

NA 600 ÜPE SN 10000 gerincvezeték fektetése a szükséges idomok figyelembe vételével: 2234,5 fm

NA 500 ÜPE SN 10000 gerincvezeték fektetése a szükséges idomok figyelembe vételével: 361,7 fm

NA 300 tömör falu (SN8) KG-PVC gerinc: 156,2 fm

NA 150 tömör falu (SN8) KG-PVC bekötésre csere: 22,2 fm

Petőfi utca szennyvízvezeték felújítás:

Műszaki megoldás gerincvezeték rekonstrukciója NO DIG szorosan illeszkedő csőbéleléssel 250 mm átmérővel, a leágazó gerincvezeték és bekötések cseréje nyílt árkosan, tisztítóaknák felújításával (lásd kiviteli terv műszaki leírása). Nyíltárkos kivitelezésnél az átlagos fektetési mélység 3,20 méter:

CP250 PE80 SDR32 KPE csővel (vagy azzal egyenértékű NO-DIG Subline, CF-LINER technológiával) gerincvezeték befűzése szorosan illeszkedő, kitakarás nélküli technológiával: 926,8 fm

NA 250 tömör falu (SN8) KG-PVC leágazó gerinc: 16 fm

NA 150 tömör falu (SN8) KG-PVC bekötés meglévő átkötése: 4 db

NA 100 tömör falu (SN8) KG-PVC bekötésre csere: 1 db

NA 150 tömör falu (SN8) KG-PVC bekötésre csere: 36 db

NA 200 tömör falu (SN8) KG-PVC bekötésre csere: 7 db

Tisztítóidom építés: 29 db

Egyenértékűség: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3-)-(6) bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és az anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Az M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Az M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: A jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

KEHOP-2.1.11

II.2.14)Additional information

ATnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt SZE-k szakmai önéletrajzát,végz-et ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni kell a MK 1-2. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a D.339/15/2017 valamint a D.358/9/2017. sz. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat alapján a bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok(KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalk.,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll.Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót,alk. igazolásában résztvevő GSZt,aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT,az alk. igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) KR (KR) 4.§(1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum(ESPD)benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt.62.§ szerinti kizáró okok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt.65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának igazolására.ESPDban GSZ köteles nyilatkozni arról,hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn,és köteles megadni az AK által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat.A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyilatkozatban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,amelyek ellenőrzését a KOk igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is,hogy a III. és IV.Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZnek a KR 8, 10, 12-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia.A GSZnek nyilatkoznia kell a KR 6.§(1)-(2)bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az eljárásban a Kbt.64.§(1)-(2)bek és a KR 4.§ (1), (3)-(4). bek, 5.§-8.§;10.§ 12.-14 § és 16.§ rendelkezései alkalmazandók.

AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPDba foglalt nyilatkozatot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, i gazolások benyújtása KR 1.§(7)bek és 7.§ alapján is lehetséges. A szakm. tev. végzésére való alkalmasság: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba,valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt,továbbá amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges −a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Igazolási mód: előzetesen ESPDben a IV. rész „α”(alfa) szakasz kitöltésével. Utólagos igazolás:A Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, a nem Mo-n letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. [321/2015. (X.30.) Kr.26. § (2) bekezdés]

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

ATknek a műszaki,illetv e szakmai alkalmasságot-ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését-az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk figyelmét,hogy a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.Kbt.69.§(4) adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:

P.1/Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából (mélyépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P.1/: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen

P.1.1./a 1. rész tekintetében 600 000 000,- HUF összeget.

P.1.2./ a 2. rész tekintetében 350 000 000,- HUF összeget.

P.1.3./ a 3. rész tekintetében 600 000 000,- HUF összeget.

Több részre történő ajánlattétel esetén az előírt árbevételi adatok nem adódnak össze.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (5) bekezdésében írtaknak megfelelően, ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

ATknek a műszaki,illetv e szakmai alkalmasságot-ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését-az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk figyelmét,hogy a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelményekelőzetes igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.Kbt.69.§(4) adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:

M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített vízgazdálkodási építmények építési- szerelési munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bek szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást amelynek tartalmaznia kell legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét; d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek alkalmazandó.Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2./ nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b ) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, melyben a szakmai tapasztalat időtartamát év/hónap pontossággal kell feltüntetni, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. AK a szakember szakmai tapasztalata vonatkozásában a párhuzamos tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben a szakember az adott jogosultsággal már rendelkezik, úgy a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének első időpontját is szükséges feltüntetni. AK a KR 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (11)bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.A Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A Kbt. 69.§ (11a) bek rendelkezései alkalmazandóak.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:

1. rész tekintetében:

M.1.1/ szennyvíz csatorna építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek során minimum 1500 fm minimum NA 250 átmérőjű KG-PVC vezeték fektetése valósult meg.

M.1.2/ ivóvízvezeték építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amely során min. 150 fm 110-es Blutop ivóvízvezeték vagy azzal egyenértékű GÖV ivóvízvezeték és min. 1100 fm min. DK-90 KPE ivóvízvezeték kivitelezése valósult meg.

2. rész tekintetében:

M.1.1/ ivóvízvezeték építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amely során min. 2400 fm min. NA 200 GÖV ivóvízvezeték kivitelezése valósult meg.

3. rész tekintetében:

M.1.1/ min. NA 300 gravitációs szennyvízcsatorna építésére és / vagy rekonstrukciójára és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min 1950 fm.

M.1.2/ min. NA 225 szennyvízcsatorna kitakarás nélküli technológiával megvalósult építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 600 fm.

Több részre történő ajánlattétel esetén a részek tekintetében az M.1./ pontban rögzített előírások teljesíthetők ugyanazon referenciával, amennyiben az előírt műszaki tartalomnak megfelel.

Az M.1.1-M.1.2/ pontban rögzített előírások külön-külön, referenciaelőírásonként maximum 3 db szerződésből is teljesíthetőek.

Valamennyi rész esetén:

M.2./ legalább az alábbi végzettségekkel, képzettségekkel rendelkező szakemberrel:

M.2.1/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma, felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott (MV-VZ -vízgazdálkodási építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.2./ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.melléklet VI. Szakma, felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott (MV-KÉ - közlekedési építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.3./ legalább 1 fő vízellátás - csatornázás szakmérnök - vagy azzal egyenértékű - felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki ivóvízvezeték és/vagy szennyvízcsatorna építése és/vagy rekonstrukciója során legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Egy szakember több pozícióban is bemutatható. Több részre történő ajánlattételnél az elfogadott ugyanazon szakember megjelölése az AF III. 1.3) pont M.2.1-M.2.2-M.2.3/ alk-i min.követelményre.

A szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a minőségi kritérium 1-2. értékelési részszempontként értékeli. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Előleg Kbt.135.§(7)bek alapján elszámolása végszámlában történik, melynek mértéke a Szerződéses Ár 5%-a, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint. A szerz finanszírozása a KEHOP-2.1.11. projekt keretén belül utófinansz keretében az EU forrásaiból valósul meg. A tám mértéke 70,000000 %. A tám-ból nem finansz. projektelemek fedezetét AK önerőből bizt. A kifiz-re a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek,alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ irányadó. ÁFA finansz-a a hatályos jogsz-ok előírásai (2007.évi CXXVII. tv,142 §) AK 7 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét bizt-ja a nettó szerz-es érték 15%-25%-40%-50%-60%-70%-80% és 100%át elérő megvalósult teljesítés esetén. AK tartalékkeretet nem bizt.Kötbér a Ptk 6:186§ (1)bek szerint:késedelmi kötbér 0,5%/naptári nap,max 10%; meghiúsulási kötbér 20%.Teljes körű jótállás min 36 hónap a MK 3. ért. résszempont alapján.Szavatosság a jogsz-ok szerint.

Hibás telj. (jólteljesítési) biztosíték: a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető; sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától a jótállási időszak végéig; mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 2 %-a. Részletesen a szerződéstervezetben.

A 322/2015. KR 26.§ alapján a közbeszerzés tárgya szerinti építési- szerelési munkára irányuló fel.biztosítás, valamennyi rész tekintetében: mértéke min. 300 000 000,- HUF/év és min. 100 000 000,- HUF/kár összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítás.

Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme forint.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/01/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/01/2022
Local time: 12:00
Place:

EKR

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.KD rendelkezésre bocsátása: AK a Kbt. 57.§ (1) bek szerint KDt készít jelen közbesz-hez kapcsolódóan. AK a KDt az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.

2.Kiegtáj: Kiegtáj nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(5) és (7) bekben, valamint a KBban foglaltak az irányadók A GSZk kiegtájt az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Ha a kiegtáj iránti kérelmet az at-i határidőt megelőző megelőző 10. napnál később nyújtották be, és AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő at-hez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (4)-(5) bekvel összhangban módosíthatja

3.Helyszíni bejárás: AK helyszíni bejárást nem tart. Ak a megalapozott ajánlattétel biztosítása érdekében javasolja a helyszínek egyéni megtekintését.

4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az at-i határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.

5.Ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. ATnek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell!

6.Közös at: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KDban meghatározott tartalommal. Közös ATknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

AK kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).

7.AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:

a)Felolvasólap

b)Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyil

c)Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyil

d)Nyil a folyamatban levő vált.bej-i elj-ról

e)EEKD

f)Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyil

g)Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pont szerinti nyil;

h)Kbt. 65.§ (7) bek szerinti nyil (AT vagy közös AT számára - amennyiben alv. vagy alkalm ig-ában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor - a Kbt. 66.§ (6) bek a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65.§ (7) bek tekintetében nemleges tartalmú nyil benyújtása kötelező.)

i)nyil.-ot üzleti titokról (adott esetben);

j) nyil-ot a bemutatott szakemberekről.

13. Minősített AT-k: Kr.30. § (3)-(4) bek-e alapján III.1.3) M.1-M.2./ pont.

19. AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81.§ (5) bek-ét alkalm. AK a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónap ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért [Kbt. 81.§ (11) bek.]

24. Ért. ponthatár 0-10; ért. módszere: Ár: fordított arányosítás; SZE: egyenes arányosítás,jótállás: arányosítás. A további pontok a karakterkorl-ra figyelemmel a KD-ban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.

FAKSZ: dr Tóth Levente lajstrsz:00234

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/12/2021