Supplies - 650093-2021

20/12/2021    S246

Poland-Warsaw: Protective gear

2021/S 246-650093

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 240-629959)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
National registration number: 006472651
Postal address: Wołoska 137
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-507
Country: Poland
Contact person: Michalak Kamil
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Telephone: +48 477221821
Fax: +48 477221803
Internet address(es):
Main address: http://gov.pl/cskmswia
Address of the buyer profile: http://www.cskmswia.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i sukcesywna dostawa kombinezonów ochronnych

Reference number: CSKDZP-2375/18/11/01/2021
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup i sukcesywna dostawa kombinezonów ochronnych

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 240-629959

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Lot No: Procedura
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:

Data: 12/01/2022

Czas lokalny: 12:00

Read:

Data: 20/01/2022

Czas lokalny: 12:00

Section number: IV.2.6
Lot No: Procedura
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 11/04/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 19/04/2022

Section number: IV.2.7
Lot No: Procedura
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert:
Instead of:

Data: 12/01/2022

Czas lokalny: 12:45

Miejsce:

Otwarcie nastąpi w trybie art. 222 Pzp

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej

https://cskmswia.ezamawiajacy.pl w folderze „Informacja z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp

Read:

Data: 20/01/2022

Czas lokalny: 12:45

Miejsce:

Otwarcie nastąpi w trybie art. 222 Pzp

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej

https://cskmswia.ezamawiajacy.pl w folderze „Informacja z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp

VII.2)Other additional information: