Szolgáltatások - 650877-2021

20/12/2021    S246

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások

2021/S 246-650877

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025785
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu/
A felhasználói oldal címe: https://nif.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

8. számú főút Herend és Devecser szakasz tervezése

Hivatkozási szám: EKR000653912021
II.1.2)Fő CPV-kód
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

8. számú főút Herend és Devecser közötti szakasz négynyomúsításához szükséges engedélyezési tervek korszerűségi felülvizsgálata, kiviteli tervek elkészítése, valamint Devecser nyugati elkerülő és Ajka-Bakonygyepes elkerülő utak engedélyezési és kiviteli teveinek elkészítése szükséges engedélyek megszerzése

A 8. sz. főút Herend és Devecser közötti egybefüggő hozzávetőlegesen 27,5 km hosszú szakaszának 2x2

sávos főúttá történő fejlesztésének a tervezése a szükséges különszintű csomópontokkal, pihenőkkel, az

országos közúthálózat alternatív kiegészítő elemeivel és az önkormányzati utak korrekciójával. Az új, 2x2

forgalmi sávos nyomvonal cca. 12 km hosszú, mely mellett az eredeti nyomvonal cca. 15,5 km-en kerül

négynyomúsításra és 11,5 t teherbírású burkolatmegerősítésre.

A szakasz legnagyobb műtárgyként tartalmazza a B749 Városlődi-völgyhíd (felszerkezet tervezett hossza:

91,40 m, legnagyobb tervezett támaszköze: 45,10 m) áttervezését is.

A tervkorszerűségi felülvizsgálat keretében szükséges az engedélyezési terv felülvizsgálata. A felülvizsgálat

részét képezi többek között, de nem kizárólagosan a felülvizsgálat során történő egyeztetések alapján az

indokolt és szükségszerű módosítások átvezetése, áttervezése, a korona szélesség 24,6 m-ről 20 m-re történő

csökkentése, a csomóponti kialakítások felülvizsgálata, szükséges esetben áttervezése, a környezetvédelmi

engedély és az útépítési engedély módosítása - amennyiben a Hatósággal történő egyeztetés alapján szükséges, úgy akár új engedélyezési eljárás lefolytatásával is -, valamint a kiviteli tervek teljes körűen történő

elkészítése.

A Devecser nyugati elkerülő út esetében cca. 5,7 km hosszban, míg az Ajka-Bakonygyepest nyugati irányból

elkerülő út esetében cca. 2,2 km hosszban a szükséges környezetvédelmi munkarészeket, teljeskörű

engedélyezési és teljeskörű kiviteli terveket kell elkészíteni és a szükséges engedélyeket beszerezni. A

tervezési feladat részeként az Ajka-Bakonygyepes elkerülő útnak a 7339 jelű Ajka - Devecser összekötő útig

történő meghosszabbítási lehetőségének a tanulmánytervi szintű vizsgálatát is el kell végezni cca. 1,5 km

hosszban.

A tervezési feladaton belül BIM rendszerben (3 dimenzióban) kell megtervezni a négynyomúsítással érintett

szakaszokat és a tanulmánytervi szinten kidolgozandó Ajka-Bakonygyepes elkerülő útnak a 7339 jelű Ajka -

Devecser összekötő útig történő meghosszabbítását.

Feladat az engedélyezési eljárások teljeskörű lefolytatása és az engedélyezési eljárásokban való teljeskörű

közreműködés is.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás

(műszaki leírás) tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 450 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. U1 Projektiroda, 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8. I. em.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés: "8. számú főút Herend és Devecser közötti szakasz négynyomúsításához szükséges teljeskörű engedélyezési tervek korszerűségi felülvizsgálata, a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése, valamint Devecser nyugati elkerülő és Ajka-Bakonygyepes elkerülő utak teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli terveinek elkészítése szükséges engedélyek megszerzése" tárgyában

Műszaki tartalom röviden:

A 8. sz. főút Herend és Devecser közötti egybefüggő hozzávetőlegesen 27,5 km hosszú szakaszának 2x2 sávos főúttá történő fejlesztésének a tervezése a szükséges különszintű csomópontokkal, pihenőkkel, az országos közúthálózat alternatív kiegészítő elemeivel és az önkormányzati utak korrekciójával. Az új, 2x2 forgalmi sávos nyomvonal cca. 12 km hosszú, mely mellett az eredeti nyomvonal cca. 15,5 km-en kerül négynyomúsításra és 11,5 t teherbírású burkolatmegerősítésre.

A szakasz legnagyobb műtárgyként tartalmazza a B749 Városlődi-völgyhíd (felszerkezet tervezett hossza: 91,40 m, legnagyobb tervezett támaszköze: 45,10 m) áttervezését is.

A tervkorszerűségi felülvizsgálat keretében szükséges az engedélyezési terv felülvizsgálata. A felülvizsgálat részét képezi többek között, de nem kizárólagosan a felülvizsgálat során történő egyeztetések alapján az indokolt és szükségszerű módosítások átvezetése, áttervezése, a korona szélesség 24,6 m-ről 20 m-re történő csökkentése, a csomóponti kialakítások felülvizsgálata, szükséges esetben áttervezése, a környezetvédelmi engedély és az útépítési engedély módosítása - amennyiben a Hatósággal történő egyeztetés alapján szükséges, úgy akár új engedélyezési eljárás lefolytatásával is -, valamint a kiviteli tervek teljes körűen történő elkészítése.

A Devecser nyugati elkerülő út esetében cca. 5,7 km hosszban, míg az Ajka-Bakonygyepest nyugati irányból elkerülő út esetében cca. 2,2 km hosszban a szükséges környezetvédelmi munkarészeket, teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli terveket kell elkészíteni és a szükséges engedélyeket beszerezni. A tervezési feladat részeként az Ajka-Bakonygyepes elkerülő útnak a 7339 jelű Ajka - Devecser összekötő útig történő meghosszabbítási lehetőségének a tanulmánytervi szintű vizsgálatát is el kell végezni cca. 1,5 km hosszban.

A tervezési feladaton belül BIM rendszerben (3 dimenzióban) kell megtervezni a négynyomúsítással érintett szakaszokat és a tanulmánytervi szinten kidolgozandó Ajka-Bakonygyepes elkerülő útnak a 7339 jelű Ajka - Devecser összekötő útig történő meghosszabbítását.

Feladat az engedélyezési eljárások teljeskörű lefolytatása és az engedélyezési eljárásokban való teljeskörű közreműködés is.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. Műszaki szakmai alk. M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként olyan projekt(ek)ben, amely(ek) új nyomvonalú országos főút és/vagy gyorsforgalmi útszakasz létesítésére és/vagy országos főút és/vagy gyorsforgalmi útszakasz négynyomúsítására vonatkozó teljeskörű engedélyezési és/vagy kiviteli tervek elkészítésére vonatkozott (vonatkoztak) (min. 0 db, max. 8 db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. Műszaki szakmai alk. M/2. M/2.2. szerinti alk. köv. ig. bemutatott úttervező d) pontban előírt 36 hónap gyakorlata feletti szakmai többlettapasztalata egész hónapban megadva (min.0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. Műszaki szakmai alk. M/2. M/2.3. szerinti alk. köv. ig. bemutatott hídépítési tervező c) pontban előírt 36 hónap gyakorlata feletti szakmai többlettapasztalata egész hónapban megadva (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. Műszaki szakmai alk. M/2. M/2.4. szerinti alk. köv. ig. bemutatott környezetvédelmi tervező b) pontban előírt 36 hónap gyakorlata feletti szakmai többlettapasztalata egész hónapban megadva (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam naptári napokban értendő, a szerződés hatálybalépésétől számítandó, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.

Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, AK a 7-Zip programmal darabolta fel a KD-t max. 25 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása. 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 127-337126
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

8. számú főút Herend és Devecser szakasz tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10867156243
Postai cím: Dombóvári Út 17-19. B. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Fax: +36 12063914
Internetcím: http://www.uvaterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12108129243
Postai cím: Bornemissza Tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330
Fax: +36 12056325
Internetcím: http://www.unitef.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosító szám: 10554885243
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Fax: +36 12037607
Internetcím: http://www.utiber.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 450 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. közös ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1117 Budapest Dombóvári Út 17-19. B. épület

Adószám: 10867156-2-43

Ajánlattevő neve: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (közös ajánlattevő)

Székhelye: 1119 Budapest Bornemissza Tér 12.

Adószám: 12108129-2-43

Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft (közös ajánlattevő)

Székhelye: 1115 Budapest Csóka Utca 7-13

Adószám: 10554885-2-43

Nyertes ajánlattevő:

közös ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1117 Budapest Dombóvári Út 17-19. B. épület

Adószám: 10867156-2-43

Ajánlattevő neve: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (közös ajánlattevő)

Székhelye: 1119 Budapest Bornemissza Tér 12.

Adószám: 12108129-2-43

Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft (közös ajánlattevő)

Székhelye: 1115 Budapest Csóka Utca 7-13

Adószám: 10554885-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/12/2021