A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 652184-2021

21/12/2021    S247

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 247-652184

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei Út 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Végh Judit
E-mail: judit.vegh@mnsk.hu
Telefon: +36 14714100
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Siófok utánpótlásnevelési-, edző közp. kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000313452020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Siófok utánpótlásnevelési-, edző közp. kivitelezés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
09331000 Napelemek
39715300 Épületgépészeti berendezések
45111100 Bontási munka
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
71314000 Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 4. sz. 7459/1 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Nemzeti Sportközpontok Balatoni utánpótlás edző- és képző- központot kíván létrehozni a Magyar Állam tulajdonában lévő 7459/1 HRSZ-ú ingatlanon található épület felújításával. Az épület rekonstrukciója után a központ lehetővé teszi a sportolók fogadását, utánpótlás nevelését, képzését, közösségi programok szervezését, rendezését, hozzájárul az üdülő övezet sportrégióvá fejlesztéséhez.

A projekt a 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 4. sz. 7459/1 hrsz épületet érinti. Az érintett épület kapcsán elmondható, hogy épületenergetikai minősége nem megfelelő, jelenlegi energiafelhasználása túlzott, pazarló. Ebből kifolyólag a projekt célja az épület épületenergetikai fejlesztése, melynek hatására a felújítás után a létesítmény megfelel a 7/2006 TNM rendeletben megfogalmazott követelményeknek. Cél továbbá, hogy az épület energetikai működése hatékony és takarékos legyen, csökkenjen a primer energiafelhasználás és az ÜHG kibocsátás.

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A közbeszerzés mennyisége:

Az épület hasznos alapterülete átalakítás után: 1859,12 m²

A fejlesztéshez kapcsolódóan a létesítmény főépülete és földszintes kiszolgáló épületrésze kerül felújításra, mely a sportolók számára, szállás-, étkezési és képzési lehetőséget biztosít.

A felújítás nem építési engedély köteles munka.

Az épület felújítása során:

- 1480 m2 betonaljzat bontása,

- 517,0 m2 válaszfal bontása,

- 360,1 m2 faragott kő, és téglaburkolat bontása,

- 440,0 m2 fémlemez fedés bontása,

- 913,0 m2 fa és műanyag nyílászárók bontása készül szálló épületrészben.

A földszinti kiszolgáló épületrésznél:

- 610 m2 betonaljzat bontása,

- 416,9 m2 válaszfal bontása,

- 160,0 m2 faragott kő bontása,

- 676,0 m2 szigetelés bontása,

- 248,1 m2 fa és műanyag nyílászárók bontása készül.

Felújítás során:

- 1372,6 m2 könnyű homlokzati állvány,

- 573 m3 nehéz homlokzati állvány

- 818,0 m2 aljzatbeton (monolit vasbeton),

- 563,0 m2 válaszfalazás,

- 2978,0 m2 vakolási munka,

- 708,0 m2 szerelt, és

- 316,0 m2 látszóbordás gipszkarton álmennyezet,

- 830,0 m2 kerámia falburkolat,

- 864,0 m2 textil padlóburkolat,

- 366,4 m2 szerelt kő homlokzatburkolat,

- 414,0 m2 fémlemez fedés,

- 3650,0 m2 falfestés készül szálló épületrészben.

- 366,0 m2 Faragott kő építése

- 380,0 m2 faburkolat

Munkálatok részét képezik a gépészeti munkák is:

- a víz- és szennyvízvezeték,

- a hőszivattyús fűtés, melegvíz ellátás és a szellőzés kiépítését tartalmazza.

Az elektromos munkák tartalmazzák:

- a kábelezéseket,

- energiahatékonysági automatika kiépítése,

- napelem rendszer megvalósítása,

- 1 db jakuzzi

- 1 db szauna építése

- konyhatechnológia kiépítése, melegítőkonyha

- szerelvényezéseket és

- a lámpatestek elhelyezését.

Tetőtérben új gépészeti tér kerül kialakításra. Az épület energia ellátását részben napenergia hasznosítással kerül megoldásra.

A részletes műszaki leírást/ kiviteli tervdokumentációt és a tételes, mennyiségi árazatlan költségvetést a K.D. tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 540
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 035-084400

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Siófok utánpótlásnevelési-, edző közp. kivitelezés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
11/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17144067
Postai cím: Palotai Utca 4. manzárd
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: preiltamas@peszter.hu
Telefon: +36 309659938
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 725 582 167.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

szerződésmódosítás dátuma: 2021.12.10.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlátozás miatt a VI.3) további információ pont itt folytatódik:

20) A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a szerződés tárgyát egy épületen végzendő munkák képezik, amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. A részajánlattételi lehetőség továbbá annak okán is kizárható, hogy a beruházást megalapozó pályázatban rögzített célok és vállalt indikátorok csak a tárgyi műszaki tartalomban foglalt feladatok teljeskörű elvégzésével valósulhatnak meg. Amennyiben Ajánlatkérő több rész tekintetében biztosítana részajánlattételi lehetőséget, úgy a pályázatban tett vállalások, indikátorok teljesülése akár egy rész eredménytelensége esetén sem lenne biztosított.

21) AK számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

22) AK a Kbt.75.§(6)bek alapján alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/12/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
09331000 Napelemek
39715300 Épületgépészeti berendezések
45111100 Bontási munka
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
71314000 Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 4. sz. 7459/1 hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Nemzeti Sportközpontok Balatoni utánpótlás edző- és képző- központot kíván létrehozni a Magyar Állam tulajdonában lévő 7459/1 HRSZ-ú ingatlanon található épület felújításával. Az épület rekonstrukciója után a központ lehetővé teszi a sportolók fogadását, utánpótlás nevelését, képzését, közösségi programok szervezését, rendezését, hozzájárul az üdülő övezet sportrégióvá fejlesztéséhez.

A projekt a 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 4. sz. 7459/1 hrsz épületet érinti. Az érintett épület kapcsán elmondható, hogy épületenergetikai minősége nem megfelelő, jelenlegi energiafelhasználása túlzott, pazarló. Ebből kifolyólag a projekt célja az épület épületenergetikai fejlesztése, melynek hatására a felújítás után a létesítmény megfelel a 7/2006 TNM rendeletben megfogalmazott követelményeknek. Cél továbbá, hogy az épület energetikai működése hatékony és takarékos legyen, csökkenjen a primer energiafelhasználás és az ÜHG kibocsátás.

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A közbeszerzés mennyisége:

Az épület hasznos alapterülete átalakítás után: 1859,12 m²

A fejlesztéshez kapcsolódóan a létesítmény főépülete és földszintes kiszolgáló épületrésze kerül felújításra, mely a sportolók számára, szállás-, étkezési és képzési lehetőséget biztosít.

A felújítás nem építési engedély köteles munka.

Az épület felújítása során:

- 1480 m2 betonaljzat bontása,

- 517,0 m2 válaszfal bontása,

- 360,1 m2 faragott kő, és téglaburkolat bontása,

- 440,0 m2 fémlemez fedés bontása,

- 913,0 m2 fa és műanyag nyílászárók bontása készül szálló épületrészben.

A földszinti kiszolgáló épületrésznél:

- 610 m2 betonaljzat bontása,

- 416,9 m2 válaszfal bontása,

- 160,0 m2 faragott kő bontása,

- 676,0 m2 szigetelés bontása,

- 248,1 m2 fa és műanyag nyílászárók bontása készül.

Felújítás során:

- 1372,6 m2 könnyű homlokzati állvány,

- 573 m3 nehéz homlokzati állvány

- 818,0 m2 aljzatbeton (monolit vasbeton),

- 563,0 m2 válaszfalazás,

- 2978,0 m2 vakolási munka,

- 708,0 m2 szerelt, és

- 316,0 m2 látszóbordás gipszkarton álmennyezet,

- 830,0 m2 kerámia falburkolat,

- 864,0 m2 textil padlóburkolat,

- 366,4 m2 szerelt kő homlokzatburkolat,

- 414,0 m2 fémlemez fedés,

- 3650,0 m2 falfestés készül szálló épületrészben.

- 366,0 m2 Faragott kő építése

- 380,0 m2 faburkolat

Munkálatok részét képezik a gépészeti munkák is:

- a víz- és szennyvízvezeték,

- a hőszivattyús fűtés, melegvíz ellátás és a szellőzés kiépítését tartalmazza.

Az elektromos munkák tartalmazzák:

- a kábelezéseket,

- energiahatékonysági automatika kiépítése,

- napelem rendszer megvalósítása,

- 1 db jakuzzi

- 1 db szauna építése

- konyhatechnológia kiépítése, melegítőkonyha

- szerelvényezéseket és

- a lámpatestek elhelyezését.

Tetőtérben új gépészeti tér kerül kialakításra. Az épület energia ellátását részben napenergia hasznosítással kerül megoldásra.

A részletes műszaki leírást/ kiviteli tervdokumentációt és a tételes, mennyiségi árazatlan költségvetést a K.D. tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 798
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 585 246 386.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17144067
Postai cím: Palotai Utca 4. manzárd
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: preiltamas@peszter.hu
Telefon: +36 309659938
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a jelen 2. számú szerződés-módosítást illetően

„ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.”

Felek egyezően rögzítik, hogy a fenti ca-cc) alpontok szerinti feltételek a jelen szerződés-módosítást illetően teljesülnek, a szerződés-módosítás alapján az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át.

A Vállalkozási Szerződés 9.1.2. pontjának új szövege a következő:

„9.1.2. Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától számított 798 nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele.

Kötbérterhes részhatáridő: az Ötödik Fizetési Mérföldkő elérésének a határideje, amely a munkaterület átadásától számított 528 nap.”

A Vállalkozási Szerződés 10.1.1. pontjának új szövege a következő:

„10.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 2 585 246 386,- Ft (azaz kétmilliárd-ötszáznyolcvanötmillió-kétszáznegyvenhatezerháromszáznyolcvanhat forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás alap szerződésének pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a (rész)számlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Vállalkozási Szerződés teljesítése során az ismételt szerződés-módosítás szükségessége merült fel: az épület bontása során feltárt állékonysági, szigetelési és egyéb problémák megoldása érdekében, a Megrendelő részéről szakvélemény beszerzésére és a tervek módosítására került sor. Ezzel összefüggésben szükséges a Vállalkozási Szerződés módosítása.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 725 582 167.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 585 246 386.00 HUF