Supplies - 652514-2021

21/12/2021    S247

România-București: Seringi

2021/S 247-652514

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
Număr naţional de înregistrare: 4284134
Adresă: Strada: Iancu de Hunedoara, nr. 30-32
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011743
Țară: România
Persoană de contact: Chirica Paula
E-mail: automated-notification@nomail.ec.europa.eu
Telefon: +40 213169372
Fax: +40 212115185
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulgrigorealexandrescu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133722
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: unitate spitaliceasca
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

acord cadru de furnizare materiale sanitare diverse de uz general – 13 loturi

Număr de referinţă: 4284134_2021_PAAPD1321728
II.1.2)Cod CPV principal
33141310 Seringi
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

acord cadru de furnizare materiale sanitare diverse de uz general – 13 loturi

1 MANUSI EXAMINARE NEPUDRATE

2 SERINGI DE 1ML CU AC

3 SERINGI DE 2ML CU AC

4 SERINGI DE 5ML CU AC

5 SERINGI DE 10ML CU AC

6 SERINGI DE 20ML CU AC

7 SERINGI DE 50ML CU AC

8 VATA MEDICINALA hidrofila bumbac 100%

9 ACE SERINGA DE UNICA FOLOSINTA STERILE G18,G21,G22

10 TRUSA DE PERFUZIE CU FILTRU SI AC PLASTIC

11 TRUSA DE TRANSFUZIE CU FILTRU SI AC PLASTIC

12 ROBINETI CU 3 CAI

13 cateter venos periferic

cu port de injectare G14,G16,G17,G18,G20,G22,G24, G26

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de

participare, termenul-limita in care autoritatea va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare -conform prevederile OUG 107/2017 este de 12 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 263 844.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 13
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 13
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SERINGI DE 5ML CU AC

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Seringa de unica folosinta de 5 ml cu ac

- seringa sterila sa fie formata din 3 componente :piston,cilindru si garnitura de etansare din varful pistonului;

- garnitura de etansare sa asigure o etanseitate perfecta si o dozare lina,uniforma a lichidului medicamentos;

- acul sa fie G 22 fabricat din otel inoxidabil,steril, inclus in ambalaj;

- partile componente sa fie fabricate din urmatoarele materiale:ambalaj unitar,capacul acului de seringa,pistonul si cilindrul seringii din polipropilena;garnitura din varful pistonului fabricata din cauciuc natural medical;

- pistonul seringii sa fie intreg,compact,nesegmentat;

- cilindrul seringii sa aiba gradatie exterioara corespunzatoare

- sa nu contina in interior urme de lubrifiant , sau orice alta subsatanta, pe capatul pistonului

- obligatoriu sa existe pe ambalaj marcajul CE

UM= bucati;

AC cantitate minim - maxim

744000 756000

Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/UM = 31000 31500

- valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 11025,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 264 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

VATA MEDICINALA hidrofila bumbac 100%

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141115 Vată medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Vata hidrofila pentru uz medicinal tip B – bumbac 100 %, livrata în pachete de 200 gr. Fabricarea si livrarea produsului se realizeaza respectând cerintele esentiale privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale si a Certificatului de înregistrare a dispozitivului medical emis de Ministerul Sanatatii.

Caracteristicile de calitate sunt : bumbac 100 % , consistenta uniforma, hidrofilia fiind sub 10 secunde.

Vata se ambaleaza în pungi de polietilena inscriptionate cu : denumirea producatorului, marca, masa neta a pachetului, numarul specificatiei tehnice, lotul, termen de valabilitate.

Ambalajele individuale se introduc într-un ambalaj comun marcat cu urmatoarele mentiuni, denumirea producatorului, masa neta nominala a pachetului, specificatia tehnica, numarul lotului, numar de bucati pe ambalaj.

Termen de valabilitate al produsului 2 ani.

UM= bucati

AC cantitate minim - maxim

2400 3600

Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/UM = 100 150

- valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 600,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SERINGI DE 1ML CU AC

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Seringa de unica folosinta de 1 ml cu ac

- seringa sterila sa fie formata din 3 componente :piston,cilindru si garnitura de etansare din varful pistonului;

- garnitura de etansare sa asigure o etanseitate perfecta si o dozare lina,uniforma a lichidului medicamentos;

- acul sa fie G 26 fabricat din otel inoxidabil,steril, inclus in ambalaj;

- partile componente sa fie fabricate din urmatoarele materiale:ambalaj unitar,capacul acului de seringa,pistonul si cilindrul seringii din polipropilena;garnitura din varful pistonului fabricata din cauciuc natural medical;

- pistonul seringii sa fie intreg,compact,nesegmentat;

- cilindrul seringii sa aiba gradatie exterioara corespunzatoare

- sa nu contina in interior urme de lubrifiant , sau orice alta subsatanta, pe capatul pistonului

- obligatoriu sa existe pe ambalaj marcajul CE

UM= bucati;

AC cantitate min. -maxim

48000 61200

Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/UM = 2000 2550

- valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 892,50 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 420.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SERINGI DE 50ML CU AC

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Seringa de unica folosinta de 50 ml cu ac

- seringa sterila sa fie formata din 3 componente :piston,cilindru si garnitura de etansare din varful pistonului;

- garnitura de etansare sa asigure o etanseitate perfecta si o dozare lina,uniforma a lichidului medicamentos;

- acul sa fie G 18 fabricat din otel inoxidabil,steril, inclus in ambalaj;

- partile componente sa fie fabricate din urmatoarele materiale:ambalaj unitar,capacul acului de seringa,pistonul si cilindrul seringii din polipropilena;garnitura din varful pistonului fabricata din cauciuc natural medical;

- pistonul seringii sa fie intreg,compact,nesegmentat;

- cilindrul seringii sa aiba amboul centrat, cu filet, cu gradatie exterioara corespunzatoare

- sa nu contina in interior urme de lubrifiant , sau orice alta subsatanta, pe capatul pistonului

- obligatoriu sa existe pe ambalaj marcajul CE

UM= bucati;

AC cantitate minim - maxim

216000 228000

Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/UM = 9000 9500

- valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 21850,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 524 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SERINGI DE 20ML CU AC

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Seringa 20ml cu ac G21(0,70x40mm), de unica folosinta, sterile, alcatuita din 3 parti: corp, piston cu garnitura (doua fronturi de etansare) si ac , ambalate 1 buc/blister, 100 buc /cutSeringa de unica folosinta de 20 ml cu ac

- seringa sterila sa fie formata din 3 componente :piston,cilindru si garnitura de etansare din varful pistonului;

- garnitura de etansare sa asigure o etanseitate perfecta si o dozare lina,uniforma a lichidului medicamentos;

- acul sa fie G 21 fabricat din otel inoxidabil,steril, inclus in ambalaj;

- partile componente sa fie fabricate din urmatoarele materiale:ambalaj unitar,capacul acului de seringa,pistonul si cilindrul seringii din polipropilena;garnitura din varful pistonului fabricata din cauciuc natural medical;

- pistonul seringii sa fie intreg,compact,nesegmentat;

- cilindrul seringii sa aiba gradatie exterioara corespunzatoare

- sa nu contina in interior urme de lubrifiant , sau orice alta subsatanta, pe capatul pistonului

- obligatoriu sa existe pe ambalaj marcajul CE

UM= bucati;

AC cantitate minim - maxim

312000 326400

Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/UM = 13000 13600

- valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 8024,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 192 576.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ACE SERINGA DE UNICA FOLOSINTA STERILE G18,G21,G22

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141320 Ace medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ACE SERINGA DE UNICA FOLOSINTA STERILE G18,G21,G22– conform caiet de sarcini

1. Dimensiuni:

- G18 x1 ½ roz (1,20x40mm)

- G21 x 1 ½ verzi (0,80x40mm)

- G22 x 1 ½ negre (0,70x30mm/40mm)

2. Partile componente :

- Ace de seriga pentru utilizare intradermica, subcutanata, intramusculara, intravenoasa

- Acul metalic tubular .

-Canula din otel inoxidabil de inalta calitate, triplu fatetata la varf

- Suprafata acului este neteda si siliconata;

- Varful acului cu taietura precisa in 3 planuri

- Codul de culoare care marcheaza dimensiunea acului, culoarea amboului este in concordanta cu codul international de culori

- Conectare optima intre ac si seringa, suporta o forta de tragere mare; acele sunt compatibile cu orice tip de seringa

- sterile de unica folosinta.

- sterilizare EO.

- ambalaj individual – tip blister

- marcaj CE

UM= bucati;

3. Ambalare:

- Ambalarea este unitara ( 1 buc/ambalaj steril), in cutii de 100 buc. care asigura sterilitatea produsului, si apoi in cutii exterioare ( baxuri ) care faciliteaza transportul si depozitarea in conditii optime.

4. Sterilizare:

- Sterilizare EO, durata totala a sterilizarii este de 5 ani.

CERINTE OBLIGATORII:

- Produsele au marca CE, ambalaj steril.

- Produsul nu este toxic sau pirogenic.

- Importatorul are aiba imputernicire de la producator pentru distribuirea produselor si sa furnizeze certificatele de calitate si conformitate de la producator.

- Au inscrise pe ambalaj toate informatiile necesare, conform normelor si standardelor europene ( denumire produs, descriere, dimensiune, producator, tara de provenienta, reprezentant UE, lot, valabilitate, marcaj CE, etc. );

- Data de valabilitate a sterilizarii sa fie inscrisa in clar pe ambalaj.

AC cantitate minim - maxim

528000 540000

Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/UM = 22000 22500

- valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 4500,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 108 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SERINGI DE 2ML CU AC

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Seringa de unica folosinta de 2 ml cu ac

- seringa sterila sa fie formata din 3 componente :piston,cilindru si garnitura de etansare din varful pistonului;

- garnitura de etansare sa asigure o etanseitate perfecta si o dozare lina,uniforma a lichidului medicamentos;

- acul sa fie G 23 fabricat din otel inoxidabil,inclus in ambalaj;

- partile componente sa fie fabricate din urmatoarele materiale:ambalajul unitar,capacul acului de seringa,pistonul si cilindrul seringii din polipropilena;garnitura din varful pistonului fabricata din cauciuc natural medical;

- pistonul seringii sa fie intreg,compact,nesegmentat;

- cilindrul seringii sa aiba gradatie exterioara corespunzatoare

- sa nu contina in interior urme de lubrifiant , sau orice alta subsatanta, pe capatul pistonului

- obligatoriu sa existe pe ambalaj marcajul CE

UM= bucati;

AC cantitate minim - maxim

480000 552000

Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/UM = 20000 23000

- valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 7360,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 176 640.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TRUSA DE TRANSFUZIE CU FILTRU SI AC PLASTIC

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33194200 Aparate şi instrumente pentru transfuzie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1. Partile componente ale Trusei de transfuzie :

- camera transparenta de picurare a sangelui.

- filtrul din camera de picurare; filtru de 15 micrometri ce nu permite trecerea aerului dupa golirea flaconului.

- dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian si capacel de protectie.

-posibilitate de stabilire rapida si exacta a ritmului de picurare printr-un dispozitiv tip roller care sa permita formarea picaturilor.

- tubul de perfuzie de lungime 150cm, tubulatura rezistenta la presiuni mari, steril, sistem de prindere Luer Lock.

- ac hipodermic G18 ( 1,20x40mm ) cu sistem de prindere Luer Lock.

- ac / canula din plastic ventilata pentru introducerea in recipientul cu solutie perfuzabila.

- regulator de debit al sangelui 1ml = 20 picaturi.

- sterilizare cu Oxid de Etilena ( EO ),

- ambalajul unitar steril.

- ne-toxic / ne-pirogenic.

UM= bucati;

2. Ambalare:

- Ambalarea este unitara, in ambalaje care asigura sterilitatea produsului, si apoi in cutii exterioare ( baxuri ) care faciliteaza transportul si depozitarea in conditii optime.

- Informatii obligatorii pe ambalaj in limba romana: denumire produs, producator, tara de provenienta, reprezentant UE, data de fabricatie, data de expirare, instructiuni de utilizare si depozitare, marcaj CE.

3. Sterilizare:

- durata sterilizarii este de minim 3 ani in momentul livrarii marfii, durata totala a sterilizarii este recomandabil sa fie de 5 ani.

CERINTE OBLIGATORII:

- Produsele au marca CE, ambalaj steril.

- Produsul nu este toxic sau pirogenic.

- Importatorul are imputernicire de la producator si sa furnizeze certificatele de calitate si conformitate de la producator.

- Au inscrise pe ambalaj toate informatiile necesare, conform normelor si standardelor europene ( producator, tara de provenienta, reprezentant UE, etc. )

- Data de valabilitate a sterilizarii este inscrisa in clar pe ambalaj.

AC cantitate minim - maxim

3600 4800

Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/UM = 150 200

- valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 492,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 808.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SERINGI DE 10ML CU AC

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Seringa de unica folosinta de 10 ml cu ac

- seringa sterila sa fie formata din 3 componente :piston,cilindru si garnitura de etansare din varful pistonului;

- garnitura de etansare sa asigure o etanseitate perfecta si o dozare lina,uniforma a lichidului medicamentos;

- acul sa fie G 21 fabricat din otel inoxidabil,steril, inclus in ambalaj;

- partile componente sa fie fabricate din urmatoarele materiale:ambalaj unitar,capacul acului de seringa,pistonul si cilindrul seringii din polipropilena;garnitura din varful pistonului fabricata din cauciuc natural medical;

- pistonul seringii sa fie intreg,compact,nesegmentat;

- cilindrul seringii sa aiba gradatie exterioara corespunzatoare

- sa nu contina in interior urme de lubrifiant , sau orice alta subsatanta, pe capatul pistonului

- obligatoriu sa existe pe ambalaj marcajul CE

UM= bucati;

AC cantitate minim - maxim

912000 936000

Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/UM = 38000 39000

- valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 18330,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 439 920.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ROBINETI CU 3 CAI

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33194120 Articole pentru perfuzii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1. Caracteristici ale produsului :

- robineti cu 3 cai, sterili, pentru administrarea simultana a mai multor lichide.

- adaptabili intre perfuzie si cateterul I.V.

- conector de tip Luer-Lock cu posibilitate de rotire 360 grade

- confectionati din material plastic rezistent la actiunea chimica de antibiotice, anestezice, etc

- robinetii au posibilitatea de pozitie “deschis” simultan in trei directii

- permite vizualizarea lichidelor infuzate

- capacele de protectie la cele 3 capete

- sistem de inchidere etans cu posibilitate de rotire

- ambalaj unitar

UM= bucati;

2.Ambalare:

Ambalarea este unitara in blistere sterile.

3. Sterilizare:

- durata sterilizarii este de minim 3 ani in momentul livrarii marfii.

CERINTE OBLIGATORII:

- Produsele au marca CE, ambalaj steril.

- Produsul nu este toxic sau pirogenic.

- Importatorul are imputernicire de la producator si sa furnizeze certificatele de calitate si conformitate de la producator.

- Au inscrise pe ambalaj toate informatiile necesare, conform normelor si standardelor europene ( denumire produs, producator, tara de provenienta, reprezentant UE, lot, data fabricatie, data expirare, instructiuni de utilizare, etc. )

- Data de valabilitate a sterilizarii este inscrisa in clar pe ambalaj.

AC cantitate minim - maxim

3600 4800

Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/UM = 150 200

- valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 220,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 280.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

cateter venos periferic cu port de injectare G14,G16,G17,G18,G20,G22,G24, G26

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141300 Dispozitive de puncţie venoasă şi de prelevare de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

cateter venos periferic cu port de injectare G14,G16,G17,G18,G20,G22,G24, G26 - conform caiet de sarcini

AC cantitate minim - maxim

252000 288000

Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/UM = 10500 12000

- valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 31200,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 748 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TRUSA DE PERFUZIE CU FILTRU SI AC PLASTIC

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33194120 Articole pentru perfuzii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1.. Partile componente ale Trusei de perfuzie :

- camera transparenta de picurare a solutiei .

-filtrul din camera de picurare; filtru de 15 micrometri ce nu permite trecerea aerului dupa golirea flaconului.

- dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian si capacel de protectie.

-posibilitate de stabilire rapida si exacta a ritmului de picurare printr-un dispozitiv tip roller care sa permita formarea picaturilor.

- tubul de perfuzie de lungime 150cm, tubulatura rezistenta la presiuni mari, steril, sistem de prindere Luer Lock.

- ac hipodermic G21 ( 0,80x40mm ) cu sistem de prindere Luer Lock.

- ac / canula din plastic ventilata pentru introducerea in recipientul cu solutie perfuzabila.

- regulator de debit al solutiei 1ml = 20 picaturi.

- sterilizare cu Oxid de Etilena ( EO ),

- ambalajul unitar steril.

- ne-toxic / ne-pirogenic.

UM= bucati;

2. Ambalare:

- Ambalarea este unitara, in ambalaje care asigura sterilitatea produsului, si apoi in cutii exterioare ( baxuri ) care faciliteaza transportul si depozitarea in conditii optime.

- Informatii obligatorii pe ambalaj in limba romana: denumire produs, producator, tara de provenienta, reprezentant UE, data de fabricatie, data de expirare, instructiuni de utilizare si depozitare, marcaj CE.

3. Sterilizare:

- Durata sterilizarii este de minim 3 ani in momentul livrarii marfii, durata totala a sterilizarii este recomandabil sa fie 5 ani.

CERINTE OBLIGATORII:

- Produsele au marca CE, ambalaj steril.

- Produsul nu este toxic sau pirogenic.

- Importatorul are imputernicire de la producator si sa furnizeze certificatele de calitate si conformitate de la producator.

- Au inscrise pe ambalaj toate informatiile necesare, conform normelor si standardelor europene ( producator, tara de provenienta, reprezentant UE, etc. )

- Data de valabilitate a sterilizarii este inscrisa in clar pe ambalaj.

AC cantitate minim - maxim

96000 120000

Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/UM = 4000 5000

- valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 11500,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 276 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MANUSI EXAMINARE NEPUDRATE

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18424300 Mănuşi de unică folosinţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu –Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32,sector 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MANUSI EXAMINARE NEPUDRATE– conform caiet de sarcini

Marimi: S, M, L;

Compozitie: latex natural de calitate superioara;

Unica folosinta

Nesterile, nepudrate

Design: degete drepte ambidextre, design anatomic;

Suprafata externa: microrugoasa;

Flexibile,rezistente la imbracare, solicitari mecanice si chimice;

Margini ingrosate pentru a preveni rularea lor pe mana in timpul utilizarii;

Ambalate in cutie de 100 de bucati;

Pe ambalaj sunt specificate numarul lotului, data fabricatiei si a expirarii, producatorul, importatorul;

Termen de valabilitate: 5 ani;

Marcaj CE UM = BUC

AC cantitate minim - maxim

480000 600000

Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/UM = 20000 25000

- valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 20000.00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 480 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165 din Legea 98/2016.

2. Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea 98/2016 Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.

3. Declaratia privind neancadrarea la prev. art. 167 din Legea 98/2016. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator.

4. Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art.58-63 din Legea nr.98/2016

Informatiile solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea nr.98/2016 sunt solicitate si subcontractantului si tertului

sustinator, daca este cazul.

Conf. art 63, alin 1) din LG 98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016 ,persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager Conf.Dr.Alexandru Ulici, Director financiar contabil ec. Victoria Gusianu, Avocat Popescu Elena, sef serv. Achizitii ref.spec. Chirica Paula, asist.med.coord.unitate Enache Valentina, asist.med.coord. Chirurgie I Vanatoru Olimpia, asist.med.coord. Chirurgie Plastica si Reparatorie Petre Monica Adriana , asist.med coord. Neurochirurgie Ionescu Jenita Ionica, asistent medical coord. Pediatrie 2 Alina Geanta ref spec. Pitulice Alina, ec. Radulescu Andreea Carmen.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP.

(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Documentele justificative pot fi : 1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 4.• alte documente edificatoare, după caz.

DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente

echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

5.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara care sa stipuleze ca Ofertantul/candidatul nu are datorii la bugetul consolidat de stat restante la momentul prezentarii. Asadar, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente - doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar.

6. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL – eliberat de PRIMARIE care sa stipuleze ca Ofertantul/candidatul nu are datorii restante la momentul prezentarii. Asadar, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente - doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar

NOTA: OFERTANTII STRAINI vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca

îndeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.. NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul ”.

1.Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C..Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire,ofertantilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar se va solicita sa prezinte ptr. conformitate documentul in orginal/ copie legalizata in situatia in care a fost prezentat in forma copie conform cu originalul sau in format electronic. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP. ( instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant.

2. Pentru persoane juridice/fizice straine documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional , in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident - original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

3. Aviz de functionare si anexele acestuia emis de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, conform art.3 din Norme metodologice din 6 septembrie 2016 de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii -conform Art. 927, referitoare la avizarea activitatilor în domeniul dispozitivelor medicale pentru operatorul economic care depune oferta si care justifica ca operatorul economic este autorizat/certificat sa importe, sa comercializeze si sa depoziteze dispozitivele medicale care fac obiectul prezentului contract valabil la momentul prezentarii.

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Modalitate de îndeplinire: In vederea demonstrării îndeplinirii criteriului privind capacitatea de exercitare a

activității profesionale ofertantul/subcontractant va completa DUAE – „Criteriile de selecție” - Secțiunea A „Capacitatea de a

corespunde cerințelor” .

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitatePentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateOperatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte „esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza afi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante” conf. art 179, lit l) din Legea 98/2016(se vaavea in vedere fiecare lot ofertat ).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorii economici vor indeplini cerinta – respectiv vor prezenta „esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeazaa fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante”in perioada de ofertare prin completareaformularului DUAE din documentatia de atribuire. Aceste documente trebuie prezentate DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATIICONTRACTANTE LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 21/05/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP.

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul cadru doar cu ofertantii clasati pe locul I,II,III,dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel :

Modul de departajare al ofertelor clasate pe acelasi loc: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret (pret egal), autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza reofertare, printr-o clarificare transmisa prin SEAP la sectiunea "INTREBARI",iar ofertantii vor depune un nou document/pret IN SEAP ca urmare a solicitarii de clarificari formulate de autoritatea contractanta . Reofertarea se face doar pentru loturile la care va exista aceasta situatie. ELEMENTUL DE DEPARTAJARE VA FI PRETUL MAI SCAZUT .Daca in urma reofertarii, preturile raman egale si nu se poate face departajarea, lotul va fi anulat.Toate documentele sa se depuna sub forma scanata in SEAP-SE SEMNEAZA CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA.

Explicatii detaliate privind modul de departajare a ofertelor cu preturi egale:

Pentru fiecare lot in parte:

a) In cazul ofertelor de pret egale (doua sau mai multe oferte) si clasate pe acelasi loc, modul de departajare intre oferte se va face prin reofertarea preturilor in SEAP. Pretul reofertat nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Ofertantul clasat pe locul anterior sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul anterior.

b) In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi unitare egale la ofertantii clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara in SEAP. Clasamentul se va stabili in urma reofertarii preturilor. In cazul mentinerii egalitatii de preturi: a) In cazul in care se mentine egalitatea de preturi pe primul loc, atunci intreg lotul se anuleaza; b) In cazul in care se mentine egalitatea de preturi pe locurile 2 sau 3, atunci se anuleaza numai acele locuri si urmatoarele.

Orice solicitare de clarificari ale ofertantilor vor fi transmise numai prin intermediul SEAP-ului. Dupa caz: Acordul-cadru se va încheia cu MAXIMUM 3 operatori economici.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru inainte de termen, in cazul in care Ministerul Sanatatii – in calitate de unitate centralizata de achizitii - va incheia in baza OUG 71/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, acorduri cadru/contracte avand ca obiect produsele din prezenta procedura.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform preved. Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr

de concesiune de lucrari siconcesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul juridic al autoritatii contractante
Adresă: Bd. Iancu de Hunedoara nr.30-32, Sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 011743
Țară: România
E-mail: alexandrescugrigore@yahoo.com
Telefon: +40 212115185
Fax: +40 212115185
Adresă internet: www.spitaluldecopii.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/12/2021