Supplies - 656428-2021

22/12/2021    S248

Česko-Olomouc: Výrobky z plastů

2021/S 248-656428

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 220-576851)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
Národní identifikační číslo: 61989592
Poštovní adresa: Křížkovského 511/8
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 77147
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vopálková
E-mail: petra.vopalkova@upol.cz
Tel.: +420 585631118
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.upol.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

CATRIN/CRH - Laboratorní plasty

II.1.2)Hlavní kód CPV
19520000 Výrobky z plastů
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na čtyři samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/12/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 220-576851

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 06/01/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 28/01/2022
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 06/01/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 28/01/2022
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Na profilu zadavatele uveřejněna změna zadávací dokumentace.