Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 656458-2021

22/12/2021    S248

Magyarország-Budapest: Diagnosztikumok

2021/S 248-656458

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 230-603229)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Uzsoki Utcai Kórház
Nemzeti azonosító szám: 15492674242
Postai cím: Uzsoki Utca 29-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ficzere Andrea
E-mail: kozbeszerzes@uzsoki.hu
Telefon: +36 14673744
Fax: +36 12506770
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uzsoki.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.uzsoki.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Izotópok és radiofarmakonok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001004852021
II.1.2)Fő CPV-kód
33694000 Diagnosztikumok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

I.

Tárgy:

Az ajánlatkérő részére a szerződéskötéstől számított 12 hónapra szükséges különféle izotópok és radiofarmakonok beszerzése 19 részben.

Valamennyi rész vonatkozásában irányadó:

Egyenértékű terméknek ajánlatkérő olyan kivitelt fogad el, melynek paraméterei megegyeznek a műszaki leírásban foglaltakkal.

Az egyenértékűség tekintetében AK a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel járt el. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az AK valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az AT-nek igazolnia kell.

Az izotópokra vonatkozó részletes előírásokat a Műszaki Leírás tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/12/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 230-603229

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 05/01/2022
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 14/01/2022
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 05/01/2022
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 14/01/2022
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításán kívül egyéb módosítást nem eszközölt.