There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 656518-2021

22/12/2021    S248

Netherlands-Heerhugowaard: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2021/S 248-656518

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 233-613132)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
National registration number: 58668320
Postal address: Stationsplein 136
Town: Heerhugowaard
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1703 WC
Country: Netherlands
Contact person: René Jupijn
E-mail: info@hhnk.nl
Telephone: +31 725828282
Fax: +31 725827010
Internet address(es):
Main address: http://www.hhnk.nl
Address of the buyer profile: https://www.hhnk.nl/portaal/zakendoen-met-hhnk_3616/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Levering van voor CO2 gecompenseerd aardgas voor haar GXX aansluiting en groen gas voor KV aansluitingen

Reference number: 21.0962350
II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Deze aanbesteding heeft tot doel 1 Overeenkomst voor de Aanbestedende Dienst te sluiten met Leve-rancier voor de Levering van voor CO2 gecompenseerd aardgas aan de aardgasaansluitingen GV en groengas aan de aardgasaansluitingen KV van de Aanbestedende Dienst.

De te sluiten Overeenkomst(en) moet(en) het mogelijk maken om maximaal te profiteren van de geza-menlijke volumes van alle Aansluitingen van de Aanbestedende Dienst.

HHNK heeft op basis van haar aandeelhouderschap met NV HVC de mogelijkheid om de energie behoefte te kunnen inbesteden bij de NV HVC. HHNK wil echter de markt in de gelegenheid stellen om parallel op eenzelfde wijze en dezelfde tijdlijen in te kunnen schrijven en zal hiervoor een Europese openbare aan-bestedingsprocedure starten. Omdat NV HVC niet kan inschrijven op het openbare aanbestedingstraject zal deze zogenaamde quasi-inbesteed mogelijkheid door HHNK parallel worden uitgevraagd gedurende het Europese openbare aanbestedingstraject. Voor deze uitvraag worden de

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 233-613132

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 04/02/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 22/02/2022
Local time: 10:30
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:

Datum: 04-02-2022

Plaatselijke tijd: 10:35

Read:

Datum: 22-02-2022

Plaatselijke tijd: 10:35

VII.2)Other additional information:

Planning 1e Nvi naar 10 januari 2022