The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 656523-2021

22/12/2021    S248

Romania-Târgoviște: X-ray devices

2021/S 248-656523

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 245-644026)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE
National registration number: 4206845
Postal address: Strada: Vladimirescu Tudor, nr. 48
Town: Targoviste
NUTS code: RO313 Dâmboviţa
Postal code: 130095
Country: Romania
Contact person: Ciocea Magda
E-mail: spt_tgv@yahoo.com
Telephone: +40 0245631582
Fax: +40 0245210509
Internet address(es):
Main address: https://spitaldb.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract de furnizare ECHIPAMENTE MEDICALE în cadrul proiectului Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, cod MySMIS 140881

Reference number: 4206845_2021_PAAPD1321573
II.1.2)Main CPV code
33111000 X-ray devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Contract de furnizare aparatura medicala conform fisei de date si a caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari. In conformitate cu prevederile art.160 coroborat cu art. 161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare va fi in a 11- a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor . Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 245-644026

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1)
Instead of:

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, Documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta.Se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016Documentul trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii.DOCUMENTUL SE VA SEMNA CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA SI SE VOR POSTA IN SEAP !!!

Read:

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, Documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta.Se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016Documentul trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii.2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina : a) Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii- Agenţia Naţionala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, emis in baza art. 4 din Anexa Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1008/2016 şi a prevederilor Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata, cu modificările si completările ulterioare, emisa de Parlamentul Romaniei-titlu XX- Dispozitive medicale, Cap. I-Dispozitii generale-Art. 926, Alin. (3) si art. 927- Alin. (1) pentru activitatea de comercializare, distributie, punere in functiune/instalare şi intretinere a aparaturii medicale, valabil la data prezentării documentelor.Modalitate de indeplinire: completare DUAEDocumentul justificativ, respectiv Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii- Agenţia Naţionala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.b) Autorizatie de manipulare - instalare, montare, intretinere, verificare şi reparare a instalatiilor radiologice, emisa de C.N.C.A.N. pentru ofertant unde se vor regasi aparatele de radiologie ce vor fi ofertate in conformitate cu Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare (doar pentru cele două tipuri de aparate radiologice din cadrul lotului NR.9), valabila la momentul prezentariiModalitate de indeplinire: completare DUAEDocumentul justificativ, respectiv Autorizatie de manipulare (instalare, montare, intretinere, verificare şi reparare) a instalatiilor radiologice, emisa de C.N.C.A.N. pentru ofertant unde se vor regasi aparatele de radiologie ce vor fi ofertate in conformitate cu Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare (doar pentru cele două tipuri de aparate radiologice din cadrul lotului NR.9), sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, va fi prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice.c)Autorizatie de furnizare emisa de C.N.C.A.N. pentru ofertant sau Autorizația de securitate radiologică pentru produs emise de CNCAN unde se vor regasi aparatele de radiologie ce vor fi ofertate in conformitate cu Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare (doar pentru cele două tipuri de aparate radiologice din cadrul lotului NR.9), valabila la momentul prezentarii.Modalitate de indeplinire: completare DUAEDocumentul justificativ, respectiv Autorizatie de furnizare emisa de C.N.C.A.N. pentru ofertant sau Autorizația de securitate radiologică pentru produs emise de CNCAN unde se vor regasi aparatele de radiologie ce vor fi ofertate in conformitate cu Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare (doar pentru cele două tipuri de aparate radiologice din cadrul lotului NR.9), sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, va fi prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice.Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. DOCUMENTELE SE VOR SEMNA CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA SI SE VOR POSTA IN SEAP !!!

Section number: II.2.4
Lot No: 8
Instead of:

Autoclav sterilizare -1 buc; Aparat lipit pungi sterilizare cu data - 2 buc

Read:

Paturi ATI - 30 buc; Targa hidraulica transport pacienti - 3 buc

Section number: III.1.1)
Instead of:

1.Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat- lipsa datoriilor se va dovedi la momentul prezentarii;

Read:

1.Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, valabil la momentul prezentarii;

Section number: III.1.1)
Instead of:

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:- dr. CLAUDIU DUMITRESCU - Manager,- dr. TOMESCU GHEORGHE ANDREI- Director medical- ec. PIRVU MIHAELA - Director financiar-contabil,- as. med. NICOLAE RODICA- Director ingrijiri- ec.CIOCEA MAGDA-FLORENTINA - Sef Birou Achizitii- ec.OPREA FLORIN – Sef Birou Avizare si Urmarire Contracte- ec. FLORICESCU NARCIS LUCIAN- Birou Achizitii- ec.DUMITRACHE LAURENTIU-OCTAVIAN – Birou Achizitii- ref. MANICA ANA-EMANUELA – Birou Achizitii- ec.ILEANA MIHAI-CATALIN - Birou Avizare si Urmarire Contracte- ec. VLAD IONUT- Birou Avizare si Urmarire Contracte- cons.jr. POPA ANDREEA EUGENIA - Birou Avizare si Urmarire Contracte

Read:

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:- dr. CLAUDIU DUMITRESCU - Manager, - dr. TOMESCU GHEORGHE ANDREI- Director medical - ec. PIRVU MIHAELA - Director financiar-contabil, - as. med. NICOLAE RODICA- Director ingrijiri- dr. Șerban NICOLESCU – Medic Șef Laborator- dr. ION ALDEA - Şef Secţia A.T.I.- dr. CRISTIAN-IONUȚ ROTARU - Şef Secţia Pneumologie - dr. ROXANA-NICOLETA WOOD – Coordonator Compartiment Chirurgie Plastică - Dr.Anca GEORGESCU - Sef Secția Neonatologie-dr. ION GÎTLAN – Șef Serviciu Radiologie și Imagistică Medicală - ec.CIOCEA MAGDA-FLORENTINA - Sef Birou Achizitii - ec.OPREA FLORIN – Sef Birou Avizare si Urmarire Contracte- ec. FLORICESCU NARCIS LUCIAN- Birou Achizitii - ec.DUMITRACHE LAURENTIU-OCTAVIAN – Birou Achizitii - ref. MANICA ANA-EMANUELA – Birou Achizitii - ec.ILEANA MIHAI-CATALIN - Birou Avizare si Urmarire Contracte - ec. VLAD IONUT- Birou Avizare si Urmarire Contracte - cons.jr. POPA ANDREEA EUGENIA - Serviciu Juridic Recuperare Debite si Arhiva

VII.2)Other additional information:

Erata a fost generata pentru a corela informatiile din anuntul de participare cu cele din documentatia de atribuire.