Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 656819-2022

25/11/2022    S228

Magyarország-Budapest: Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken

2022/S 228-656819

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85043905
Postai cím: Mogyoródi Út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák-Soós Zsuzsanna
E-mail: Zsuzsanna.NovakSoos@katved.gov.hu
Telefon: +36 208200418
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)

Hivatkozási szám: EKR001228012019
II.1.2)Fő CPV-kód
90670000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)

II.2.2)További CPV-kód(ok)
90670000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország teljes területén, az AK részéről a közvetlen megrendelés során történő kijelölés alapján

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A közbeszerzés tárgya: központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása a 2020-2022. évek vonatkozásában keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések alapján, az alábbiak szerint.

A keretmegállapodás keretösszege: 4 550 000 000,- Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége)

Gyérítési technológiák:

- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék kijuttatással - évente tervezetten 10 000 ha területen,

- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulátum kijuttatással - évente tervezetten 5 000 ha területen,

- földi biológiai szúnyog lárvagyérítés - évente tervezetten 15 000 ha területen,

- földi kémiai szúnyog imágógyérítés - évente tervezetten 770 000 ha területen.

Az előbbiek szerinti tervezett mennyiségek a 2013-2018. évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak. Ajánlatkérő (AK) által a légi kémiai szúnyoggyérítés kiváltásra kerül, áttér a földi kémiai és biológiai módszerekre, a biológiai lárvagyérítés megerősítésre kerül. A tényleges mennyiségek az aktuális éves felméréseken alapulnak.

Valamennyi szúnyoggyérítési tevékenységet tervezetten, területenként változóan évente 1-6 alkalommal kell elvégezni, az AK által a közvetlen megrendelésben kijelölt területeken.

A kezelést az AK által megbízott szakértő által meghatározott módon (technológiával) kell elvégezni. A szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatásának légi vagy földi járművel kell történnie. A szolgáltatás teljesítése során kizárólag a közegészségügyi hatóság által szúnyoggyérítésre engedélyezett irtószerek kerülhetnek felhasználásra, továbbá a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges számú (legalább a III.1.3) pont M2.1) pontja szerinti 2 fő és a VI.3) pont 3) alpontja szerinti további 8 fő, összesen 10 fő) egészségügyi gázmester képesítéssel rendelkező szakemberek, és mezőgazdasági légijármű vezetői engedéllyel rendelkező szakemberek közreműködését a teljesítésben.

A közvetlen megrendelések teljesítése legalább 2 darab biológiai szúnyoggyérítésre alkalmas berendezéssel és GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, a közlekedési igazgatási hatóság légiközlekedési hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi jármű és legalább a III.1.3) pont M3) alkalmassági követelménye körében előírt 10 darabon túli további 10 darab (azaz összesen 20 darab) földi kijuttatásra alkalmas (összességében 10 melegködös és 10 ULV) berendezés és ahhoz szükséges gépjármű (platós terepjáró vagy kistehergépkocsi) rendelkezésre állását feltételezi, amelyek rendelkezésre állásának igazolása a szerződéskötés feltétele, és amelyekről az ajánlatban nyilatkozni kell.

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata az engedélyezett irtószerek beszerzése a vonatkozó jogszabályok, előírások alapján, a szúnyoggyérítés végrehajtása során az előírásoknak megfelelő mennyiségű irtószer kijuttatása, illetőleg a vegyszer kijuttatásán kívül a feladatát képezi a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi engedélyek beszerzése, illetve minden, érintett lakosságra és gazdasági szereplőkre vonatkozó közzététel, illetőleg további szervezési feladat ellátása.

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a teljesítés során online nyilvántartó, tervező és igénykezelő rendszert működtetni, amellyel összefüggésben a funkcionális elvárásokat a KD tartalmazza.

További részletes elvárások a KD-ban találhatók.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 017-037462

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69726990
Postai cím: Etele Út 57. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: corax-bioner@t-online.hu
Telefon: +36 12090853
Internetcím: http://www.corax-bioner.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SZEMP Air Légiszolgáltató Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28350295
Postai cím: Kossuth L Sgt 43
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@szempair.hu
Telefon: +36 703630351
Internetcím: http://www.szempair.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ROVÉRT ROVÉRT- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÓ KFT
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84478605
Postai cím: VERSENY UTCA 4.
Város: BÉKÉS
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: rovert@globonet.hu
Telefon: +36 202532537
Fax: +36 66510761
Internetcím: http://www.rovertkft.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 550 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A VII.2) „Információ a módosításokról” folytatása:

Összhangban a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdéseiről szóló útmutatójában (2022. szeptember 29., a továbbiakban: Útmutató) foglaltakkal az előbbiekre is figyelemmel a Felek olyan mértékű módosításban egyeztek meg, ami csak a rendes és a Vállalkozóktól elvárható üzleti kockázat mértékét meghaladó változást kezeli és a Megrendelő nem indokolatlanul vállal át kockázatot a Vállalkozóktól, hanem az előre nem látható mértékű kockázatok viselését a Felek arányos módon megosztják, és a Vállalkozók az általuk tervezett üzleti haszon terhére is további kockázatot vállalnak.

A Megrendelő és a Vállalkozók számára az új koronavírus humánjárvány és az orosz-ukrán katonai konfliktus gazdasági hatásai kellő gondossággal eljárva sem voltak előre láthatók.

Figyelemmel arra is, hogy a Megrendelő a Keretmegállapodást - annak II.6. pontjában foglaltakra figyelemmel - 2022. november 11. napján további 12 hónappal, de legfeljebb az azonos tárgyban (központi szúnyoggyérítési feladatok) kötendő keretmegállapodás megkötésének napjáig meghosszabbította, annak érdekében, hogy az előbbiek szerinti előre nem látható mértékű kockázatok viselését a Felek arányos módon megosszák egymás között, a Felek élni kívánnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási lehetőséggel, és jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel módosítják a Keretmegállapodás szerinti egységárakat, összhangban az Útmutatóban foglaltakkal, amely szerint lehetséges olyan eset is, hogy - keretösszeg alkalmazása esetén - a felek úgy emelik az egész keretmegállapodásra, keretszerződésre kiterjedő hatállyal az egységárat, hogy emellett a keretösszeget változatlanul hagyják.

A fenti módosítás kizárólag a szolgáltatások egységáraira terjed ki, a Keretmegállapodás nettó keretösszegét nem érinti.

A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2022.11.16.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/11/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
90670000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
90670000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország teljes területén, az AK részéről a közvetlen megrendelés során történő kijelölés alapján

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása a 2020-2022. évek vonatkozásában keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések alapján, az alábbiak szerint.

A keretmegállapodás keretösszege: 4 550 000 000,- Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége)

Gyérítési technológiák:

- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék kijuttatással - évente tervezetten 10 000 ha területen,

- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulátum kijuttatással - évente tervezetten 5 000 ha területen,

- földi biológiai szúnyog lárvagyérítés - évente tervezetten 15 000 ha területen,

- földi kémiai szúnyog imágógyérítés - évente tervezetten 770 000 ha területen.

Az előbbiek szerinti tervezett mennyiségek a 2013-2018. évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak. Ajánlatkérő (AK) által a légi kémiai szúnyoggyérítés kiváltásra kerül, áttér a földi kémiai és biológiai módszerekre, a biológiai lárvagyérítés megerősítésre kerül. A tényleges mennyiségek az aktuális éves felméréseken alapulnak.

Valamennyi szúnyoggyérítési tevékenységet tervezetten, területenként változóan évente 1-6 alkalommal kell elvégezni, az AK által a közvetlen megrendelésben kijelölt területeken.

A kezelést az AK által megbízott szakértő által meghatározott módon (technológiával) kell elvégezni. A szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatásának légi vagy földi járművel kell történnie. A szolgáltatás teljesítése során kizárólag a közegészségügyi hatóság által szúnyoggyérítésre engedélyezett irtószerek kerülhetnek felhasználásra, továbbá a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges számú (legalább a III.1.3) pont M2.1) pontja szerinti 2 fő és a VI.3) pont 3) alpontja szerinti további 8 fő, összesen 10 fő) egészségügyi gázmester képesítéssel rendelkező szakemberek, és mezőgazdasági légijármű vezetői engedéllyel rendelkező szakemberek közreműködését a teljesítésben.

A közvetlen megrendelések teljesítése legalább 2 darab biológiai szúnyoggyérítésre alkalmas berendezéssel és GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, a közlekedési igazgatási hatóság légiközlekedési hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi jármű és legalább a III.1.3) pont M3) alkalmassági követelménye körében előírt 10 darabon túli további 10 darab (azaz összesen 20 darab) földi kijuttatásra alkalmas (összességében 10 melegködös és 10 ULV) berendezés és ahhoz szükséges gépjármű (platós terepjáró vagy kistehergépkocsi) rendelkezésre állását feltételezi, amelyek rendelkezésre állásának igazolása a szerződéskötés feltétele, és amelyekről az ajánlatban nyilatkozni kell.

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata az engedélyezett irtószerek beszerzése a vonatkozó jogszabályok, előírások alapján, a szúnyoggyérítés végrehajtása során az előírásoknak megfelelő mennyiségű irtószer kijuttatása, illetőleg a vegyszer kijuttatásán kívül a feladatát képezi a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi engedélyek beszerzése, illetve minden, érintett lakosságra és gazdasági szereplőkre vonatkozó közzététel, illetőleg további szervezési feladat ellátása.

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a teljesítés során online nyilvántartó, tervező és igénykezelő rendszert működtetni, amellyel összefüggésben a funkcionális elvárásokat a KD tartalmazza.

További részletes elvárások a KD-ban találhatók.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 550 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ROVÉRT ROVÉRT- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÓ KFT
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84478605
Postai cím: VERSENY UTCA 4.
Város: BÉKÉS
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: rovert@globonet.hu
Telefon: +36 202532537
Fax: +36 66510761
Internetcím: http://www.rovertkft.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SZEMP Air Légiszolgáltató Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28350295
Postai cím: Kossuth L Sgt 43
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@szempair.hu
Telefon: +36 703630351
Internetcím: http://www.szempair.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69726990
Postai cím: Etele Út 57. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: corax-bioner@t-online.hu
Telefon: +36 12090853
Internetcím: http://www.corax-bioner.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek a szerződést első alkalommal a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján 2020. 07. 20-án módosították, mely a Keretmegállapodás 1. számú mellékletét (Műszaki leírás) érintette azzal, hogy a Felek közös megegyezéssel megrendelhetővé tették a légi kémiai szúnyoggyérítési szolgáltatást is. A fentieken túl a Keretmegállapodás 2. és 3. számú melléklete is módosult oly módon, hogy a földi kémia szúnyogimágó gyérítés mellett a légi kémiaiszúnyogimágó gyérítés is „vagylagosan” biztosítottá vált.

Megrendelő a Keretmegállapodást - annak II.6. pontjában foglaltakra figyelemmel - 2022. november 11. napján további 12 hónappal, de legfeljebb az azonos tárgyban (központi szúnyoggyérítési feladatok) kötendő keretmegállapodás megkötésének napjáig meghosszabbította a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, melyről a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlatkérő (Megrendelő) külön hirdetményt nem tett közzé.

A jelenlegi, 2. számú módosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor, mely a Keretmegállapodás 2. számú melléklete (Vállalkozó nyertes ajánlatának a közbeszerzési eljárásban értékelésre került elemei) szerinti egységárakat érinti, mely az alábbiak szerint módosul:

* Biológiai lárvagyérítés légi folyadékkijuttatással tekintetében a Vállalkozók 38 %-os költségnövekedést és 15 %-os kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 23 %, azaz az egységár 6 000- Ft + ÁFA/ha helyett 7 380- Ft + ÁFA/ha,

* Biológiai lárvagyérítés légi granulátumkijuttatással tekintetében a Vállalkozók 34 %-os költségnövekedést és 15 %-os kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 19 %, azaz az egységár 20 000- Ft + ÁFA/ha helyett 23 800- Ft + ÁFA/ha,

* Biológiai lárvagyérítés földi folyadékkijuttatással tekintetében a Vállalkozók 56 %-os költségnövekedést és 15 %-os kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 41 %, azaz az egységár 6 000- Ft + ÁFA/ha helyett 8 460- Ft + ÁFA/ha,

* Földi kémiai szúnyoggyérítés tekintetében a Vállalkozók 37 %-os költségnövekedést és 15 %-os kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 22 %, azaz az egységár 1 645- Ft + ÁFA/ha helyett 2 007- Ft + ÁFA/ha,

* Légi kémiai szúnyoggyérítés tekintetében a Vállalkozók 42 %-os költségnövekedést és 15 %-os kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 27 %, azaz az egységár 1 645- Ft + ÁFA/ha helyett 2 089- Ft + ÁFA/ha.

A 2. számú módosítás indoka:

A Keretmegállapodás 2020. január 14-i megkötése óta bekövetkezett események - így különösen az új koronavírus humánjárvány okozta hatások 2020-2021. években, illetőleg az orosz-ukrán katonai konfliktus 2022. évben - olyan gazdasági hatással jártak a Keretmegállapodás teljesítésére, az azzal összefüggő alapanyag-, energiahordozó- és munkaerő költségekre, amelyek (i) előre nem láthatónak és (ii) rendkívüli mértékűnek tekinthetők, valamint olyannak, amelyek (iii) a szerződéskötéskor észszerűen nem voltak előre tervezhetőek.

A 2022. évben olyan gazdasági hatások jelentkeztek - különösen az alapanyagok (irtó-szerek), energiahordozók és munkaerő költségek területén (ahol a korábbi évek átlaga 10 % körüli minimálbér emeléssel járt, míg 2021. és 2022. évek között a minimálbér növekedés 19,4 %-os volt), amelyek mértékükben és együttes jelentkezésükben meghaladták az előre tervezhető szintet, így azok vállalkozói díjakba való beépítése a szerződés gazdasági egyensúlyának megbomlása nélkül - még a többéves szerződéses viszonyban sem -várható el a Vállalkozóktól.

Összhangban a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdéseiről szóló útmutatójában (2022. szeptember 29., a továbbiakban: Útmutató) foglaltakkal az előbbiekre is figyelemmel a Felek olyan mértékű módosításban egyeztek meg, ami csak a rendes és a Vállalkozóktól elvárható üzleti kockázat mértékét meghaladó változást kezeli és a Megrendelő nem indokolatlanul vállal át kockázatot a Vállalkozóktól, hanem az előre nem látható mértékű kockázatok viselését a Felek arányos módon megosztják, és a Vállalkozók az általuk tervezett üzleti haszon terhére is további kockázatot vállalnak.

A Megrendelő és a Vállalkozók számára az új koronavírus humánjárvány és az orosz-ukrán katonai konfliktus gazdasági hatásai kellő gondossággal eljárva sem voltak előre láthatók.

Figyelemmel arra is, hogy a Megrendelő a Keretmegállapodást - annak II.6. pontjában foglaltakra figyelemmel - 2022. november 11. napján további 12 hónappal, de legfeljebb az azonos tárgyban (központi szúnyoggyérítési feladatok) kötendő keretmegállapodás megkötésének napjáig meghosszabbította, annak érdekében, hogy az előbbiek szerinti előre nem látható mértékű kockázatok viselését a Felek arányos módon megosszák egymás között, a Felek élni kívánnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási lehetőséggel, és jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel módosítják a Keretmegállapodás szerinti egységárakat, összhangban az Útmutatóban foglaltakkal, amely szerint lehetséges olyan eset is, hogy - keretösszeg alkalmazása esetén - a felek úgy emelik az egész keretmegállapodásra, keretszerződésre kiterjedő hatállyal az egységárat, hogy emellett a keretösszeget változatlanul hagyják.

A fenti módosítás kizárólag a szolgáltatások egységáraira terjed ki, a Keretmegállapodás nettó keretösszegét nem érinti.

A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2022.11.16.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2022.11.16.

Jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint került sor, ugyanis a megkötött közbeszerzési szerződés - jelen esetben a Keretmegállapodás (KM) - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti feltétellel összefüggésben a Felek rögzítik, hogy az új koronavírus humánjárvány és az orosz-ukrán katonai konfliktus gazdasági hatásai kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti feltétellel összefüggésben a Felek rögzítik, hogy a KM szerint teljesítendő tevékenységek, az azokra vonatkozó elszámolási és egyéb szabályok jelen második szerződésmódosítással nem változnak, azaz a szerződés általános jellege (is) változatlan marad.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti feltétel alapján a Felek rögzítik hogy az eredeti Keretmegállapodás nettó keretösszege és értéke a módosítással nem változik, tehát az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 550 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 550 000 000.00 HUF