Works - 659359-2021

24/12/2021    S250

Hungary-Budapest: Construction work

2021/S 250-659359

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
National registration number: 11906522241
Postal address: Váci út 45.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1134
Country: Hungary
Contact person: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telephone: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internet address(es):
Main address: http://www.nif.hu
Address of the buyer profile: http://www.nif.hu
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

M100 út Bicske-Esztergom szakasz kivitelezése

Reference number: EKR000883092021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Az M100 gyorsforgalmi út, Bicske és Esztergom közötti szakasza kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési feladatainak megvalósítása.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 344 998 891 444.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Title:

1. sz. főút-M1 ap.-Únyi csomópont közötti szakasz

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45210000 Building construction work
45221111 Road bridge construction work
45233110 Motorway construction works
45233128 Roundabout construction work
45233228 Surface coating construction work
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU212 Komárom-Esztergom
Main site or place of performance:

Magyarország, M100 gyorsforgalmi út, 1. sz. főút - M1 autópálya - Únyi csomópont közötti szakaszán

II.2.4)Description of the procurement:

Vállalkozási szerződés keretében az M100 gyorsforgalmi út, 1. sz. főút - M1 autópálya - Únyi csomópont közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési feladatainak megvalósítása (PST: K001.18.73).

Mennyiség:

Az M100 gyorsforgalmi út, 1. sz. főút - M1 autópálya - Únyi csomópont közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési feladatainak megvalósítása.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kiviteli tervek nem állnak rendelkezésre, azok elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata lesz. Ajánlatkérő az engedélyezési tervnél magasabb tartalmú tender dokumentációt biztosít az Ajánlattevők részére, amely dokumentációk a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiadott tender dokumentáció alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata 1 db egybefüggő, hozzávetőlegesen 16 900 m hosszúságú, 2x2 sávos autóút megvalósítása az M1 autópálya és M100 Únyi csomópont között. A tervezési és kivitelezési feladat része továbbá az 1. sz. főút és az M1 autópálya között a 2x1 sávos 103. számú főút, az új 1122. j. és az új 1133 j. út (Úny bekötőút, Tinnye elkerülő út) megvalósítása és a 1106. j. út Únytól Dág településig történő felújítása.

Főbb mennyiségek (hozzávetőlegesen):

- 16 900 m hosszú 2x2 sávos autóút építése leállósáv nélkül, fizikai elválasztó sávval, 20,00 m-es koronaszélességgel,

- 10 497 m országos közúti korrekció és új nyomvonalon vezetett út,

- 4 db különszintű csomópont:

- M1-M100 különszintű csomópont (a teljes, M1 autópálya végleges - a 2x3 sávra történő bővítését adottságként kezelve - állapotú kiépítésével)

- Mányi különszintű csomópont (az 1104. j. út keresztezésében)

- Szomori különszintű csomópont (az 1105. j. út keresztezésében)

- Únyi különszintű csomópont (az új 1122 j. út (az 1106. j. út) keresztezésében)

- 26 db híd műtárgy, melyből 17 db előregyártott hídgerendás (legnagyobb támaszköz 44,80 m), 6 db keretszerkezetű híd (legnagyobb támaszköz 4,80 m), 2 db öszvérszerkezetű híd (legnagyobb támaszköz 45,64 m), valamint 1 db donga híd (szabadnyílás 14,63 m) műtárgy található a szakaszon.

- 1 pár tengelysúly- és össztömeg-mérő állomással kombinált egyszerű pihenőhely (Örspuszta)

- 38 943 m védőkerítés.

- Közmű keresztezések, kiváltások, építések.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A jelen közbeszerzés eljárás tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentumokat az EKR-ben alkalmazott 25 Mb-os fájlméret-korlátozásra tekintettel archív tömörített állományokban töltötte fel. Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen, telepítsen az ingyenesen letölthető és használható, adott esetben magyar nyelven is elérhető ún. tömörítő programot, mely az alkalmazott fájlkezelőbe (Windows Intéző, Total Commander stb.) is be tud épülni. Ezután töltse le a tömörített állományokat egy azonos könyvtárba és nyissa meg a *.part01/*.z01/*zip.001 állományt, ekkor a mappastruktúra felépül, valamennyi műszaki dokumentum hozzáférhetővé válik részenként olyan áttekinthető struktúrában, amely az ajánlattételhez szükséges.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 2. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 3. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Únyi csomópont-Esztergom közötti szakasz

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45210000 Building construction work
45221111 Road bridge construction work
45221240 Construction work for tunnels
45233110 Motorway construction works
45233128 Roundabout construction work
45233162 Cycle path construction work
45233228 Surface coating construction work
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU212 Komárom-Esztergom
Main site or place of performance:

Magyarország, M100 gyorsforgalmi út, Únyi csomópont - Esztergom közötti szakaszán és a Kesztölci mérnökségi telepen

II.2.4)Description of the procurement:

Vállalkozási szerződés keretében az M100 gyorsforgalmi út, Únyi csomópont - Esztergom közötti szakasz és a Kesztölci mérnökségi telep kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési feladatainak megvalósítása (PST: K001.19.73).

Mennyiség:

Az M100 gyorsforgalmi út, Únyi csomópont - Esztergom közötti szakasz és a Kesztölci mérnökségi telep kiviteli terveinek az elkészítése, valamint kivitelezési feladatainak megvalósítása.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kiviteli tervek nem állnak rendelkezésre, azok elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata lesz. Ajánlatkérő az engedélyezési tervnél magasabb tartalmú tender dokumentációt biztosít az Ajánlattevők részére, amely dokumentációk a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiadott tender dokumentáció alapján 1 db egybefüggő hozzávetőlegesen 15 400 m hosszúságú, 2x2 sávos autóút megvalósítása az M100 Únyi csomópont és Esztergom között, a szakaszhoz kapcsolódó Kesztölci mérnökségi teleppel együtt. A tervezési és kivitelezési feladat része továbbá a Dorog bekötőút (amely a meglévő 10-117. sz. főúti csomópont környékén köt vissza a 10. sz. főútba az M100 autóút tervezett Kesztölci csomópontjából) megvalósítása, valamint a teljes 1117. j. út (Esztergom Ipari Parki út) felújítása.

Főbb mennyiségek (hozzávetőlegesen):

- 15,4 km hosszú 2x2 sávos autóút építése leállósáv nélkül, fizikai elválasztó sávval, 20 m-es koronaszélességgel.

- 7 578 m országos közúti korrekció és új nyomvonalon vezetett út.

- 2 db különszintű csomópont:

- Leányvári különszintű csomópont (10. sz. főút keresztezésében)

- Kesztölci különszintű csomópont (a 10. és a 117. sz. főút keresztezésében)

- 26 db híd műtárgy, melyből 19 db előregyártott hídgerendás (legnagyobb támaszköz 44,80 m, a 19 db-ból 4 db völgyhíd 1759 m összhosszúsággal), 3 db keretszerkezetű híd (támaszköz 4,80 m) 2 db monolit vasbeton szerkezetű híd (legnagyobb támaszköz 14,95 m), 1 db ívhíd (legnagyobb támaszköz 32,00 m), és 1 db híd felújítás (támaszköz 4,70 m) található a szakaszon.

- 3 db alagút

- T181. j. alagút, hossza: 440 m

- T200. j. alagút, hossza: 330 m

- T232. j. alagút, hossza: 230 m

- 31 906 m védőkerítés.

- 317,25 m zajárnyékoló fal és 361 m zajárnyékoló domb.

- Közmű keresztezések, kiváltások, építések.

Kesztölci Mérnökségi telep:

Hrsz: Kesztölc, 0242/3.-10.

Telek területe: 49 635,6 m2

ÉPÜLETEK alapterületei a rendelkezésre álló tervek szerint hozzávetőlegesen:

- Garázs épület nettó hasznos terület összesen: 1 692,40 m2

- Hidegraktár épület: földszint 1594,89 m2, emelet 597,70 m2

- Iroda és szociális épület: földszint 1654,51 m2, emelet 1165,52 m2

- Rendőrség: földszint 400,86 m2, emelet 423,20 m2

- Sótároló: 1 479 m2

- Elemes tároló: 390,71 m2

- Fedett kisteherautó tároló: 293,57 m2

- Üzemanyagtöltő

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentumokat az EKR-ben alkalmazott 25 Mb-os fájlméret-korlátozásra tekintettel archív tömörített állományokban töltötte fel. Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen, telepítsen az ingyenesen letölthető és használható, adott esetben magyar nyelven is elérhető ún. tömörítő programot, mely az alkalmazott fájlkezelőbe (Windows Intéző, Total Commander stb.) is be tud épülni. Ezután töltse le a tömörített állományokat egy azonos könyvtárba és nyissa meg a *.part01/*.z01/*zip.001 állományt, ekkor a mappastruktúra felépül, valamennyi műszaki dokumentum hozzáférhetővé válik részenként olyan áttekinthető struktúrában, amely az ajánlattételhez szükséges.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 2. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 3. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 166-432276
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

1. sz. főút-M1 ap.-Únyi csomópont közötti szakasz

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 12961555443
Postal address: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1117
Country: Hungary
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telephone: +36 303163476
Internet address: http://www.strabag.hu
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 124 998 891 442.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Közútépítési tervek és kapcsolódó dokumentumainak elkészítése

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Únyi csomópont-Esztergom közötti szakasz

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 10229105211
Postal address: Dunapart hrsz 1605/2.
Town: Lábatlan
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 2541
Country: Hungary
E-mail: boros.a@domper.hu
Telephone: +36 309886828
Fax: +36 33517601
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 24824040208
Postal address: Rómer Flóris Utca 5
Town: Győr
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 9024
Country: Hungary
E-mail: gbolcskei@subterra.cz
Telephone: +36 706063059
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 24657998243
Postal address: Budafoki út 187-189
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1117
Country: Hungary
E-mail: ladislav.conka@doprastav.hu
Telephone: +36 305335801
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 220 000 000 002.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

közúti tervezési feladatok

alagút műtárgyépítés részfeladatai

alagút tervezési feladatok

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ajánlattevők:

1. ajánlati rész tekintetében:

I.

Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium

Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.

Adószáma: 10229105-2-11

Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5

Adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189

Adószáma: 24657998-2-43

II.

Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Adószáma: 12961555-4-43

III.

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske Béke Utca 150.

Adószáma: 28733232-4-03

2. ajánlati rész tekintetében:

I.

Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium

Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.

Adószáma: 10229105-2-11

Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5

Adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189

Adószáma: 24657998-2-43

II.

Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Adószáma: 12961555-4-43

Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazott környezetvédelmi vagy szociális értékelési szempontokat.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/12/2021