Supplies - 661799-2021

24/12/2021    S250

Poland-Sosnowiec: Solar photovoltaic modules

2021/S 250-661799

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Postal address: al. Zwycięstwa 20
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 41-200
Country: Poland
Contact person: Magdalena Wyględacz
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Telephone: +48 322960835
Fax: +48 322960581
Internet address(es):
Main address: https://www.um.sosnowiec.pl
Address of the buyer profile: https://www.bip.um.sosnowiec.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim–Irządze,Łazy,Poręba,Sosnowiec,Szczekociny,Zawiercie.

Reference number: ZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45315600 Low-voltage installation work
71320000 Engineering design services
45311100 Electrical wiring work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Gmina Sosnowiec

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

W ramach części II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem. Mikro-instalacja fotowoltaiczna musi się składać co najmniej z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej, inwertera DC/AC z funkcją pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, instalacji prądu stałego i przemiennego, układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej.

Przewiduje się następujące typy mikro-instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w ilościach: Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 1,96 kW, w ilości 75 sztuk;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 2,24 kW, -13 szt;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 2,52 kW, -1 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 2,80 kW, - 283 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,08 kW, - 1 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,36 kW, - 41 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,64 kW, -3 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,92 kW, - 491 szt..

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 4,20 kW, -14 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 4,48 kW, - 24 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 4,76 kW, -414 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,04 kW, - 16 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,32 kW, - 28 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,60 kW, - 9 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,88 kW, - 240 szt.;Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 6,16 kW, 8 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 6,44 kW, - 3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 6,72 kW, - 8 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,00 kW, - 161 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,28 kW, -3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,56 kW, -2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,84 kW, - 63 szt;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 8,12 kW, -2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 8,40 kW, - 3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 8,96 kW, .25 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 9,24 kW, - 2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 9,52 kW, -3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 9,80 kW, - 85 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 10,08 kW, -1 szt;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 10,92 kW, -1 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 11,76 kW, -4 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 14,00 kW, -2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 14,84 kW, -2 szt.

Zest. paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 16,24 kW, -2 szt.

Zest. paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 19,32 kW, - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt finansowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117801

Section V: Award of contract/concession

Contract No: ZP.271.46.2018
Lot No: 2
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o (dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o.)
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 6 177 518.62 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Aneks nr 2 do umowy Nr WEG.272.1.2.2021 z dnia 1 marca 2021 r. zawarty w dniu 30 listopada 2021 r. w Zawierciu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/12/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Gmina Sosnowiec

VII.1.4)Description of the procurement:

[c.d. Sekcji VII.2.1) Opis modyfikacji]

k) 2 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,7 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz ___nie dotyczy___ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

l) 47 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,08 kW, w tym: 45 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym ___nie dotyczy___ mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 2 szt. mikro-instalacji na gruncie)

m) 2 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,46 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz ___nie dotyczy___ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

n)1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,46 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz ___nie dotyczy___ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

o) 4 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,84 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i ___nie dotyczy___ mikro-instalacji na gruncie)

p) 29 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,22 kW, w tym: 28 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i ___nie dotyczy___ mikro-instalacji na gruncie)

q) 1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,6 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz ___nie dotyczy___ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

r)1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,6 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz ___nie dotyczy___ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

s) 8 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,98 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi, (w tym ___nie dotyczy___ mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie)

t) 2 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 8,36 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz ___nie dotyczy___ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

u) 4 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,12 kW, w tym: 4 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz ___nie dotyczy___ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

v)16 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,88 kW, w tym: 15 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym ___nie dotyczy___ mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie)

w) szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 11,78 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz ___nie dotyczy___ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

x)1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 14,06 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz ___nie dotyczy___ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

y) 1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 15,2 kW, w tym: ___nie dotyczy___ mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym ___nie dotyczy___ mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie)

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 6 177 518.62 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o (dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o.)
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zmienia się treść § 1 ust. 1 i ust. 2 Umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1.Zam. zleca a Wyk. przyjmuje do wykonania Cz. II zamówienia pod nazwą: „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2035 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w zakresie zaprojektowania, dostawy i montażu mikro-instalacji fotowoltaicznych w zasięgu terytorialnym gminy Irządze/Łazy/Poręba/Sosnowiec/Szczekociny/Zawiercie, opisanym rzeczowo w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż mikro-instalacji fotowoltaicznych (instalacje), która obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowych, a następnie, w oparciu o tak przygotowaną dokumentację dostawę (ilość w danej Gminie) mikro-instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi do montażu elementami oraz montaż wraz z wpięciem mikro-instalacji do instalacji elektroenergetycznej nieruchomości użytkownika oraz zgłoszenie operatorowi sieci dystrybucyjnej wpięcia mikro-instalacji fotowoltaicznej do sieci elektro-energetycznej w imieniu Zamawiającego i Użytkownika o następujących mocach i ilościach:

a)10 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,28 kW, w tym: 10 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz _nie dotyczy_ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

b)3 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,28 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz _nie dotyczy_ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

c) 39 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,04 kW, w tym: 35 mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 4 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie)

d) 8 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,42 kW, w tym: 8 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz _nie dotyczy_ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

e)1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,8 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz _nie dotyczy_ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

f) 56 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,18 kW, w tym: 49 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 7 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 5 szt. mikro-instalacji na gruncie)

g) 2 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,56 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz _nie dotyczy_ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

h) 70 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,94 kW, w tym: 64 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 6 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 4 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 2 szt. mikro-instalacji na gruncie)

i)2 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,32 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz _nie dotyczy_ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

j) 6 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,32 kW, w tym: 6 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz _nie dotyczy_ mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi

[c.d. w Sekcji VII.1.4) Opis zamówienia:]

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Zważywszy, że, w ślad za zawartym w dniu 30 kwietnia 2021 r. Aneksem nr 1 do umowy Nr WEG.272.1.2.2021 z dnia 1 marca 2021 r. oraz pismem Wykonawcy z dnia 3 marca2021 r. i pismem Zamawiającego z dnia 12 kwietnia 2021 r. wyrażającym zgodę na zmianę paneli fotowoltaicznych, Strony na podstawie art.144 ust. 1pkt 3 oraz ust. 1 pkt. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w celach porządkowych oraz dla usystematyzowania prawidłowego wyliczenia mocy poszczególnych paneli fotowoltaicznych, na potrzeby rozliczenia dofinansowania z Instytucją Zarządzającą RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawierają niniejszy aneks.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 6 177 518.62 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 6 177 518.62 PLN