TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 66238-2022

07/02/2022    S26

Slovakia-Poprad: Medical equipments

2022/S 026-066238

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 010-017947)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnica Poprad a. s.
National registration number: 36513458
Postal address: Banícka
Town: Poprad
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Postal code: 05845
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: https://www.nemocnicapp.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9607

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia

Reference number: 435898
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru - medicínskych prístrojov a zariadení a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky").

2. Predmet zákazky je rozdelený na deväť samostatných častí.

3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. B.1 súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/02/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 010-017947

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV
Place of text to be modified: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 11/02/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 07/03/2022
Local time: 10:00
Section number: IV
Place of text to be modified: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 11/02/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 07/03/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: