Supplies - 66262-2022

07/02/2022    S26

România-Botoșani: Antiseptice şi dezinfectante

2022/S 026-066262

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 232-610476)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani
Număr naţional de înregistrare: 4557951
Adresă: Strada: Marchian, arhimandrit, nr. 11
Localitate: Botosani
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Cod poștal: 710211
Țară: România
Persoană de contact: Temciuc Florin
E-mail: achizitii_mavromati@yahoo.com
Telefon: +40 231517150
Fax: +40 231517780/+40 231517150
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitjudbotosani.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Dezinfectanti

Număr de referinţă: 4557951 / 20.04.04 / 2021
II.1.2)Cod CPV principal
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru de furnizare dezinfectanti. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Descrierea si cantitatile din acordul-cadru, respectiv din contractele subsecvente sunt specificate in Caietul de sarcini si in lista loturi din prezenta documentatie, deoarece acest camp nu permite inserarea tuturor informatiilor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/02/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 232-610476

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 06/01/2022
A se citi:
Data: 16/02/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 06/01/2022
A se citi:
Data: 16/02/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 06/04/2022
A se citi:
Data: 16/05/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 3
În loc de:
Data: 06/01/2022
A se citi:
Data: 16/02/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 3
În loc de:
Data: 06/01/2022
A se citi:
Data: 16/02/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 3
În loc de:
Data: 06/04/2022
A se citi:
Data: 16/05/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: