Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 664962-2022

Submission deadline has been amended by:  714160-2022
30/11/2022    S231

Magyarország-Badacsonytomaj: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 231-664962

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 26085461219
Postai cím: 120/1
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 8258
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sziládi-Losteiner Dóra
E-mail: titkarsag@bttf.hu
Telefon: +36 202781128
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://bttf.hu
A felhasználói oldal címe: http://bttf.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001806692022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001806692022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Tátika” műemléki épület és körny. felújítása

Hivatkozási szám: EKR001806692022
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A „Tátika” műemléki épület és környezetének felújítása a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosítószámú projektben

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A „Tátika” műemléki épület felújítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Badacsonytomaj Hrsz.: 2556 és 0283/25 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, műszaki leírás szerinti feladatok elvégzése az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 8258 Badacsonytomajban a 2556, 0283/25 hrsz-ú ingatlanon a meglévő épület felújítása

A kivitelezési feladat a Tátika étterem műemléki épületének teljes felújítása mintegy 960 m2 területtel (a Tátika épületének műemléki azonosítószáma: 11450 [13906]).

A kivitelezés az építészeti, tartószerkezeti munkákon kívül tartalmaz gépészeti szerelési munkákat (hőszivattyús fűtési rendszer min. 68,4 kW teljesítményű hőszivattyús fűtési rendszer, víz- és szennyvízhálózat, hűtés), valamint villamos erős- és gyengeáramú szerelési munkákat (biztonságtechnikai rendszer, számítástechnikai rendszer, villámhárító) és felvonó építést a meglévő épületszerkezeten belül.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M/2.1.1. pontjában megjelölt szakember többlettapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez figyelembe vehető területen (min.0-max 36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M/2.1.2. pontjában megjelölt szakember többlettapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez figyelembe vehető területen (min.0-max 36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M/2.1.3. pontjában megjelölt szakember többlettapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez figyelembe vehető területen (min.0-max 36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Kötelezően előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többletjótállás időtartama (egész hónapokban, min.0-max 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (min.0-max 4 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 190
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.9-17-2018-00018

II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban rögzített 190 munkanap alatt ajánlatkérő 190 naptári napot ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A „Tátika” műemléki épület környezetének felújítás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45100000 Terep-előkészítő munkák
45112700 Tereprendezési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Badacsonytomaj Hrsz.: 0283/25, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2559/4,2559/5, 2559/6, 2559/7 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, műszaki leírás szerinti feladatok elvégzése az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 8258 Badacsonytomajban a 2556 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület környezetének megújítása a 0283/25, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2559/4,2559/5, 2559/6, 2559/7 hrsz-ú ingatlanokon.

A kivitelezési feladat a Tátika étterem műemléki épület környezet felújítása

A Tátika épület környezeti megújítása mintegy 3 500 m2 zöldterület felújítást, ehhez kapcsolódóan mintegy 3 200 m2 természetes kő burkolat (jellemzően gyalogos utakra vonatkozó) kialakítást tartamaz, továbbá 2961 m2 felületen füvesítést tartalmaz öntözőrendszerrel a területen lévő közművek érintésével . A móló tengelyében két feszített víztükörrel rendelkező kültéri látványmedence (7,02 m3 illetve 3,51 m3 térfogattal) is létesül, köztük elhelyezkedő gépészeti aknával illetve két ivókút létesítésével a móló és a 71-es út csatlakozásának közelében.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M/2.2.1. pontjában megjelölt szakember többlettapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez figyelembe vehető területen (min.0-max 36 hó)/ (min.0-max 36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M/2.2.2. pontjában megjelölt szakember többlettapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakon felül (min.0-max 36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M/2.2.3. pontjában megjelölt szakember többlettapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez figyelembe vehető területen (min.0-max 36 hó)/ (min.0-max 36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Kötelezően előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többletjótállás időtartama (egész hónapokban, min.0-max 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (min.0-max 4 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 190
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.9-17-2018-00018

II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban rögzített 190 munkanap alatt ajánlatkérő 190 naptári napot ért.

"VI.3) További információk" pont folytatása:

31) Ajánlatkérő a műszaki leírással kapcsolatban mindkét rész esetében felhívja a figyelmet az alábbiakra: 1. rész - Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, ajánlatkérő a 7-Zip programmal darabolta fel a műszaki köteteket (I Tátika épület felújítása kiviteli terve.7z); 24 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat (I Tátika épület felújítása kiviteli terve.7z_007-7z) kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal egyesével kibontani.

A feldarabolt fájlokat ez után össze kell illeszteni: „I Tátika épület felújítása kiviteli terve.7z.001” → jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

2. rész - Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, ajánlatkérő a 7-Zip programmal darabolta fel a műszaki köteteket (II Műemléki környezet kiviteli terve.7z); 24 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat (II Műemléki környezet kiviteli terve.7z_005.7z) kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal egyesével kibontani.

A feldarabolt fájlokat ez után össze kell illeszteni: „II Műemléki környezet kiviteli terve.7z.001” → jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okokat alkalmazza.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok és alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani,

amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntésmeghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint

felhívja.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 10. § és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő köteles külön egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására.

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1) bekezdésére

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.

Alkalmasság (1. és 2. rész esetében egyaránt):

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában;

Igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szerepléstényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

További részletszabályok: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolás:

Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az

előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az EKR-ben található EEKD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, az Ajánlattevőnek kizárólag a IV. rész „alfa” pontját kell kitöltenie.

P.1. Ajánlattevő valamennyi, a számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról, hogy a vizsgált időszakban volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás; [Kbt. 65. § (1) a) és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) a)]. Csatolandó továbbá az igazolás a vizsgált időszakban megszüntetett pénzforgalmi számlákról is.

P.2. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évére vonatkozó a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő később jött létre, mint az előírt időszak kezdete, és ezért nem rendelkezik az előírt időszakban számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval, abban az esetben az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.. Ezen később létrejött gazdasági szereplőktől elvárt, a közbeszerzés tárgya (építmények építése és/vagy felújítása) szerinti nettó árbevétel mértéke legalább 1. rész esetében 710 000 000, - Ft, a 2. rész esetében 300 000 000,- Ft [Kbt. 65. § (1) b) és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pont]

P.3. Ajánlatkérő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 azaz három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozatot a teljes nettó árbevétel tekintetében.

Ha az ajánlattevő P.2 vagy P.3. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (3) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

P.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 24 hónapban 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás fordult elő pénzforgalmi számláján (számláin), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;

P.2. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 azaz három lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több alkalommal negatív.

P.3. az 1. rész tekintetében eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 azaz három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó árbevétele nem érte el a 710 000 000,- Ft-ot,

P.3. a 2. rész tekintetében eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 azaz három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó árbevétele nem érte el a 300 000 000,- Ft-ot,

Kiegészítés a II.2.5) pontban rögzített "Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (minimum 0 maximum 4 fő)" értékelési szemponthoz:

A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) 2. cikk 4. pontja szerint: „hátrányos helyzetű munkavállaló”: bármely olyan személy, aki:

a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy

b) 15 és 24 év közötti életkorú; vagy

c) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje),

vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy

d) 50 éven felüli személy; vagy

e) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy

f) valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25 %-kal meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált nemhez tartozik; vagy

g) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye.

A hátrányos helyzetű munkavállalónak dokumentáltan és kimutathatóan a szerződés teljesítésével összefüggésben kell

foglalkoztatásra kerülnie, azaz a vonatkozó értékelési szempontra bemutatott hátrányos helyzetű munkavállaló(k) az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében fog(nak) részt venni, az értékelési szempont meghatározásának módjától függően, figyelemmel a szerződés teljesítési határidejének (esetleges) módosításaira is.

A hátrányos helyzetű munkavállalókra vonatkozóan az alábbi cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlat részeként:

név szerint kerüljenek megjelölésre;

kerüljön bemutatásra, hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló mi alapján/milyen szempontokra tekintettel (mely jogszabályi rendelkezés alapján) minősül hátrányos helyzetű munkavállalónak;

a szerződés teljesítésével összefüggésben (annak során) milyen konkrét feladatokat fog ellátni (munkakör, pl. „betanított munkás” megjelölése nem elegendő, konkrétan fel kell tüntetni az adott műszaki tartalom keretében elvégzendő feladatokat);

továbbá szükséges a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó dokumentumok ajánlatban történő csatolása /bemutatása (pl. életkor igazolására személyi igazolvány másolata vagy más közokirat másolata)

A szerződés teljesítése során Ajánlatkérő ellenőrzése:

Igazoló dokumentum, amely bemutatja, hogy az érintett szerződés teljesítése során mely napon, az adott szerződéssel, annak teljesítésével összefüggésben milyen feladatot végzett el/látott el az értékelési szempontra bemutatott hátrányos helyzetű munkavállaló, amely tartalmazza az ajánlattevő, ajánlatkérő képviseletében eljáró személy(ek) és a szerződés teljesítésében közreműködő hátrányos helyzetű munkavállaló aláírását.

A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen akkor, ha nem az ajánlatában megadott és az ajánlatok értékelésekor figyelembe vett vállalások szerint teljesít (a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosítás eseteinek kivételével). Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Vállalkozó a Megrendelő felszólítására nem az ajánlatában megadott és az ajánlatok értékelésekor figyelembe vett vállalások szerint teljesít (a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosítás eseteinek kivételével)

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

1. és 2. rész:

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (és kapcsolattartási adatai);

- a teljesítés idejét, (olyan pontossággal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljesítés a felhívás feladását közvetlen megelőző öt évben (60 hónap) történt; a kezdő időpont év-hónap-nap pontossággal megadva);

- a teljesítés helyét;

- az építési beruházás tárgyát;

- az építési beruházás mennyiségét;

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került és amelyből az ajánlatevő alkalmassága egyértelműen megállapítható.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy az alkalmasság minimumkövetelményeiben megadott mértékegységben).

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére és a 24. § (1) bekezdésére.

Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/2.1-2.3. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok valamennyi szakember esetében:

- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra és adott esetben milyen jogosultsága van;

- a szakember szakmai tapasztalatot ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;

- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata;

- a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata vagy adott esetben a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. rész:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben ( hónapban) az alábbi, szerződésszerűen teljesített referenciákkal;

- regisztrációs számmal igazolt, legalább 670 m2 alapterületű műemléki épületre vonatkozó felújításra irányult;

- legalább 670 m2 alapterületű épület felújítása és/vagy kivitelezése, amely tartalmazott villamos erős- és gyengeáramú szerelési munkákat (biztonságtechnikai rendszer, számítástechnikai rendszer, villámhárító)

- épület felújítása és/vagy építése, amely tartalmazott gépészeti szerelési munkákat (min. 50 kW teljesítményű hőszivattyús fűtési rendszer), valamint az épület belsejében épületszerkezeti átalakítással járó személy vagy áru felvonó létesítést

Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést legfeljebb 4 (négy) szerződésből igazolhatja, de nem zárja ki Ajánlatkérő annak lehetőségét, hogy Ajánlattevő ugyanazon referencia bemutatásával igazolja az előírt valamennyi referencia követelmény teljesülését.

Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberrel:

M/2.1.1 Legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy az azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M/2.1.2. Legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy az azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M/2.1.3. Legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy az azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét, vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.

Egy szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható. A párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.

A további alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

A megjelölt szakembereknek - az ajánlattevő nyertessége esetén - a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell az adott esetben az M.2. pontban meghatározott kamarai nyilvántartásba vétellel, amelynek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Továbbá ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik a megadott jogosultsággal, az önéletrajzban egyértelműen fel kell tüntetni a jogosultság megszerzésének időpontját, valamint a kamarai regisztrációs szám rögzítése/elérési útvonal megadása szükséges, de nem szükséges végzettséget igazoló dokumentum másolatának benyújtása.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelményen felüli valamennyi tapasztalatot figyelembe veszi az értékelés során, függetlenül a nyilvántartásba vétel időpontjától.

2. rész:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített referenciákkal, amely;

- tartalmazott legalább 2400 m2 természetes kő burkolat útépítést és/vagy útfelújítást és/vagy térépítést és/vagy térfelújítást,

- tartalmazott legalább 2200 m2 területű kertépítést amely magában foglalta öntöző rendszer kiépítését is.

Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést legfeljebb 3 (három) szerződésből igazolhatja, de nem zárja ki Ajánlatkérő annak lehetőségét, hogy Ajánlattevő ugyanazon referencia bemutatásával igazolja az előírt valamennyi referencia követelmény teljesülését.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberrel:

M/2.2.1. Legalább 1 fő MV-É kódjelű - vagy azzal egyenértékű - felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.

M/2.2.2. Legalább 1 fő legalább felsőfokú szakirányú végzettségű kertészmérnök és/vagy tájépítész - vagy ezekkel egyenértékű - végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 24 hónapos kertészeti és/vagy tájépítészeti szakmai tapasztalattal.

M/2.2.3. Legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy az azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek, biztosítékok:

1. és 2. részajánlattételi terület esetében irányadó:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Kötbérek:

- késedelmi: Késedelmes teljesítés esetén naptári naponként a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vételi ár) 0,1 %-a, de max. 10%

- meghiúsulási: 15%

- hibás teljesítési: max. 10%

- szerződésszegési kötbér: mértéke 200 000,-Ft, de max 10%

Biztosítékok:

- teljesítési: 5 %

- jótállási: 5 %

Jótállás: műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől számított minimum 24 hónap, maximum 48 hónap időtartam, az ajánlattevő vállalásától függően.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Általános, mindkét részajánlattételi terület tekintetében irányadó rendelkezések:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Finanszírozás európai uniós forrás igénybevételével valósul meg. Támogatás intenzitása: 100%.

Finanszírozási forma: Utófinanszírozás

Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet alkalmaz.

Előleg: A szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint.

A teljesítés során havonta 1 db részszámla nyújtható be a teljesítés arányában és 1 db végszámla (min. 10 %) Az előleg elszámolása az első részszámlából történik, legfeljebb a részszámla nettó összegének 30%-a erejéig. Amennyiben az első részszámla 30 %-a az Előleg teljes összegének elszámolására nem nyújt fedezetet, úgy az Előleg levonása a további részszámlákból az adott részszámla összegének 30 %-a erejéig addig folytatódik, amíg az Előleg teljes összege elszámolásra nem kerül.

A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.

A kifizetésekre irányadóak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ban foglaltak.

A szerződést megerősítő biztosítékok és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. (IV Kötet - Szerződéstervezet)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/12/2022
Helyi idő: 08:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/12/2022
Helyi idő: 10:00
Hely:

A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés:

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely

meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő

lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

Ajánlatkérő az eljárás eredményeként kötendő szerződés tárgyát képező szerződés fedezetét biztosító támogatási szerződés módosítását kezdeményezi, mely módosítás keretében sor kerül a támogatási szerződés szakmai tartalmának, mérföldköveinek módosítására és a projekt költségeinek átcsoportosítására, valamint a projekt megvalósítása során eljáró kedvezményezetti konzorcium tagjainak feladat és hatásköre is módosul. A támogatási szerződés módosítására irányuló igény részben vagy egészben történő elutasítását Ajánlatkérő olyan körülményként jelöli meg, amely alapján a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosítására irányuló igény elfogadását, a támogatási szerződés módosításának aláírását a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés hatályba léptető feltételeként rögzíti a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés - (6) bek. nemleges tartalommal is csatolandó - és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, valamint az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.

6) Valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva nem rendel el újabb hiánypótlást az ott meghatározott esetekben.

8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.

9) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

13) Az értékelés módszere mindkét rész esetében az ár tekintetében fordított arányosítás, a további szempontok tekintetében egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.

Az értékelési módszer további részletezését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. (I. Kötet - Útmutató).

14) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783)

16) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot mindkét részajánlattételi terület tekintetében alkalmazza.

17) A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatályba lépését követően, a szerződésben meghatározott időpontig köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítási szerződésben meghatározott kártérítési limit nem lehet kisebb az 1. rész esetében 100 000 000,- Ft, azaz százmillió forint/ káresemény és 300 000 000,- Ft, azaz háromszázmillió forint/biztosítási időszak (szerződés tervezet 16. pont), míg a 2. rész esetében 50 000 000,- Ft, azaz ötvenmillió forint/ káresemény és 150 000 000,- Ft, azaz százötvenmillió forint/biztosítási időszak (szerződés tervezet 16. pont).

Az ajánlatban csatolni kell a meglévő felelősségbiztosítást, illetve a biztosító intézettől származó szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást vele megköti.

18) A szerződéskötés legkorábbi időpontja: az összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követő első munkanap. A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. Amennyiben a szerződéskötési moratórium utolsó napja nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon jár le a határidő.

19) Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az

ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi fordításban is mellékelni kell.

20) Az üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § irányadó.

21) AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti:

1. rész esetán az ajánlati biztosíték mértéke: 14 000 000,- Ft.

2. rész esetán az ajánlati biztosíték mértéke: 6 000 000,- Ft.

A befizetés helye: Számlaszám: Magyar Államkincstár

Vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10029008-00361288-00000017

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § szerint: igazolás: Ajánlatban csatolva: átutalási igazolás vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt Garancia vagy készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés szerinti kötelezvény

A biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással a fenti bankszámlára történő befizetéssel, vagy az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség Biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével.

Az ajánlati biztosíték megfizetésének, illetve rendelkezésre bocsátásának igazolását az ajánlat részeként be kell nyújtani.

Az ajánlati biztosíték nem válik a szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé a Kbt. 54. § (5) bekezdés b) pontja alapján.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

"VI.3) További információk" pont folytatása:

22) A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az alábbi vagy azzal egyenértékű

tanúsítványokkal:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre be kell mutatniuk a tanúsítványok vagy az azokkal egyenértékű tanúsítványok másolatait.

A bemutatás elmaradását ajánlatkérő a szerződéskötés megtagadásának tekinti és ennek megfelelően jár el.

23) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó (CET).

24) Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó: EKR nyilatkozat)

25) Az eljárás felhívásban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, továbbá a nem Szabályozott

kérdések vonatkozásában a Kbt. és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

26) A II.2.7. pontban írt időtartam naptári napban értendő mindkét részajánlatételi terület eredményeképpen kötendő szerződés esetében, amely időtartam a munkaterület átadásától számítandó, és nem nyúlhat túl a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 azonosítószámú projekt fizikai befejezési határidejét megelőző 16. napon (2023. augusztus 15.). Amennyiben a projekt fizikai befejezési határidejének meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7. pontjában rögzített időtartam addig tart, ameddig a projekt meghosszabbított befejezési határideje, de maximum a II.2.7. pontban írt 190 napos időtartam. A projekt fizikai befejezési határidejének meghosszabbítása esetén (amennyiben ez összeségében hosszabb lenne, mint 190 nap) a II.2.7. pontban rögzített időtartam ezen okból nem növekedhet.

Egyebekben felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítését követően nyertes Ajánlattevő együttműködni köteles Ajánlatkérővel az 1. rész ajánlattételi terület szerinti ingatlan használatba vételi engedélyének megszerzése érdekében indítandó hatósági eljárásban.

27) Ajánlatkérő az eljárás keretében art helyszíni bejárást. Helyszíni bejárás időpontja, helyszíne: 2022.12.06. (kedd) de. 11 óra (1. rész), de. 11:45 óra (2. rész), 8258, Badacsonytomaj 2556 hrsz.

28) A műszaki leírásban, árazótáblában rögzített eszközök, termékek esetében az esetlegesen meghatározott referencia típusra való hivatkozás csak az adott eszköz, termék elvárt paramétereinek egyértelmű meghatározása érdekében történt és minden eszköz, termék esetében oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Az egyenértékűség vizsgálata során Ajánlatkérő a megajánlott termék műszaki paramétereit, teljesítményi mutatóit ellenőrzi.

29) Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles csatolni a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikke szerinti tilalomról szóló nyilatkozatot (I.2. számú nyilatkozatminta)

30) Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34./A. § (2) bekezdésében foglaltakról nyilatkozni, amelynek értelmében kijelenti, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte (I.5. számú nyilatkozatminta).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/11/2022