Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 665639-2021

Submission deadline has been amended by:  92034-2022
27/12/2021    S251

Magyarország-Mezőkövesd: Építési munkák

2021/S 251-665639

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15726470205
Postai cím: Mátyás király Út 112
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Zoltán
E-mail: strategia@mezokovesd.hu
Telefon: +36 49511500
Fax: +36 49511561
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mezokovesd.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001609532021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001609532021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Művészeti Iskola építése

Hivatkozási szám: EKR001609532021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti művészeti oktatást végző Alapfokú Művészeti Iskola építése valósul meg Mezőkövesd Város közigazgatási területén. További információkat karakterkorlát miatt lsd. a közbeszerzési dokumentumokban

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

HU311 A teljesítés helye: 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 10. (5044 hrsz.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A telek az M3 autópályától a városközpont felé vezető út és a város főutcájának találkozása közelében, a két útcsatlakozásánál most kiépülő körforgalmi csomópont közelében található. A telken jelenleg egy bútoripari vállalkozás épületei állnak, a telek nagy része burkolt.

A telek jelenleg ennek a vállalkozásnak a tulajdonában áll. A tervezett létesítmény az ott álló épületek teljes bontása után épül majd meg.

A speciális, L-alakú telek beépíthetőségét követve 4 db épülettömeg, 3 db különálló, külön funkciójú és köztük egy L-alakú összefogó, kiszolgáló épülettömb megépítésére kerül sor, amelyek a meghatározott tervezési program funkcionális egységeit foglalják magukban.

Az épületegyüttes kialakítása

Műszaki paraméterek Az épületegyüttes földszinti padlóvonalának magassága: ±0,00= 115,40 mBf.

A létesítmény egyes funkcionálisan önállóan is használható egységei:

1. Koncert/rendezvény terem épületrész Az épületegység az intézmény Széchenyi utca felé kapcsolódó, induló egysége. A távlati terveknek megfelelő tér nyitás esetén az egység a kialakítandó köztér felől is megközelíthető lesz a koncert teremhez kapcsolódó összekötő közlekedő egység nyugati oldalán. Az egység földszintes kialakítású, de belmagassága az akusztikai követelményeknek és a nagyobb vendégszám befogadásának megfelelően történik.

A köztér felé árkáddal kapcsolódó épületegység a városi rendezvényeknek vagy a jövőben szervezett fesztiváloknak is megfelelő helyet biztosíthat.

A koncertterem 90-105 fős nézőterének déli oldalán egy nagyméretű színpad kerül megépítésre, amely az iskolai és más rendezvények esetén is szervezi a funkciókat.

A koncertterem északi részén a földszinti öltöző és vizesblokk felett egy stúdió helyiséget és gépészeti teret tartalmazó emeleti szint kerül létrehozásra, amellyel az itt lezajló koncertek, gyerek vizsgák, versenyek jó hangtechnikája és gépészeti működőképessége biztosítható. Az emeleti szint déli oldalán világítástechnikai „vetősín” kerül beépítésre, itt kerülnek elhelyezésre a fix világítások berendezései.

Praktikusan ez az épületegység tartalmazza a létesítmény elektromos elosztó helyiségét.

2. Igazgatási - zeneoktatási épületrész (földszint + emelet) Az intézmény épületegyüttesének központi, földszint + emelet magasságú épületegysége. Az egység délkeleti oldalán nyílik az egész intézmény főbejárata, innen közelíthető meg az emeleti szint lépcsővel ill. az akadálymentesítés követelményeinek megfelelő lifttel. Az előcsarnokhoz kapcsolódó területen nyílhatnak az ide látogatókat ill. itt tanulókat kiszolgáló vizes blokkok (női, férfi és akadálymentes mosdó egység), valamint az itt dolgozók szociális helyiségei. Itt kaphatnak helyet az itt oktatók irodái és közösségi helyiségei (tanári, könyvtár és kottatár) ill. egy nagyobb tárgyaló is, amelyhez a teakonyha is csatlakozik. Az épülettömeg keleti oldali csuklópontjában kialakuló tér a diákok és a szülők várakozását szolgálja.

Az L-alakú épülettömeg nyugati részén kaphatnak helyet a vonós és billentyűs hangszerek oktató-gyakorló szobái, kapcsolódó hangszer raktár helyiségek és az épülettömeg szélén, az ütős hangszer terem. Az oktatási tömb az épületegység ezen végéről is megközelíthetően kerülhetne kialakításra azok részére, akik célirányosan csak az oktató-gyakorló termeket akarják használni, vagy az itt tanuló - gyakorló gyerekeket várják. Az itt kialakuló előtérből az emeleti oktatási helyiségek közvetlenül is megközelíthetőek egy másik lépcsőn keresztül.

Az emeleten kapnak helyet az egyéb - fúvós, ének, gitár - hangszeres oktató-gyakorló termek, a kamarazenei termek - a nagyobb terem a zenekari, a kisebb terem pedig a kisebb hangszeres csoportok gyakorlására, kisebb előadására - valamint a szolfézs termek.

A termek előtti közlekedőből nyíló „ülőfülkék”, amelynek kétoldali ablaka az épület zöldtetőjére néz. A beülő helyek a beszélgetésre vagy éppen az elmélyült készülődésre is helyet biztosítanak.

3. Képző- és iparművészeti oktatási épületrész A telek észak-keleti oldalán elhelyezkedő épületrész, amely az oktatási egységhez egy összekötő közlekedő egységgel kapcsolódik. Az egység szaktantermeket, szertárakat és egy oktatással összefüggő ill. külső kiállítások megrendezésére vagy foglalkozások, rendezvények (művészeti, népművészeti, hagyományőrző stb.) megrendezésére is alkalmas kiállító termet tartalmaz. A kiállító teremhez ill. a képzőművészeti egységhez külső alkotó terasz ill. az oktatási szárny és a képzőművészeti szárny között létesítendő kis belső kert kapcsolódik az alkotás körülményeinek minél teljesebbé tétele érdekében.

4. Táncoktatási épületrész - oktatási és rendezvény egység Az intézmény déli egysége az általános és a településen hagyományokkal rendelkező néptánc kultúra oktatását szolgáló épületrész, amely közlekedő egységgel kapcsolódik a kétszintes oktatási épületrészhez. Az oktatási és néptánc egység közötti összekötő egységből a keleti oldali képzőművészeti egység is elérhető, nagyobb rendezvények esetében ez a kapcsolat kihasználható. Az egységből az oktatási célokon túl közönségforgalmi vizesblokként is használható női és férfi mosdó blokk is nyílik.

Az épületrész keleti oldalához csatlakoznak az egész létesítmény üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges helyiségek, amelyek közvetlen külső megközelítést kaptak.

Ezek a következő helyiségek:

gépészeti helyiség

karbantartó műhely

takarítószer raktár

kerti szerszám tároló

A gépészeti helyiség, a karbantartó műhely és a takarítószer raktár egysége a táncterem egység öltöző blokkjánál csatlakozik a belső közlekedési rendszerbe.

Főbb mennyiségi adatok:

Földszint összesen (nettó): 2269,04 m2

Emelet összesen (nettó): 651,43 m2

MINDÖSSZESEN (nettó) : 2920,47 m2 amelyből

melegburkolat összesen (nettó): 1596 m2

alumínium nyílászáró összesen: 960 m2

További információk karakterkorlátozás miatt a kiviteli tervdokumentációban

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítás mértéke: 1 000 000 000,- Ft/év és 700 000 000,- Ft/káresemény. A feltétel elfogadásáról AT-nek nyilatkoznia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M/2.1. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata magasépítés területen (0-36 hónap között kerül értékelésre) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M/2.2. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építménygépészet területen (0-36 hónap között kerül értékelésre) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M/2.3. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építményvillamosság területen (0-36 hónap között kerül értékelésre) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be mely Támogatási Szerződés aláírásra jelen közbeszerzési eljárás megindításának napjáig nem került sor.

A Kbt. 53 § (6) bekezdése alapján a támogatás iránti kérelem el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás iránti kérelem elfogadása.

A támogatás a 1699/2020. (X.27.) Korm. határozat alapján a Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola építésére vonatkozó támogatási kérelem elbírálását követően áll rendelkezésre. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor. A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a sikeres munkaterület átadás-átvételtől értendő.

Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépésének napjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 700 000 000,-Ft/káresemény, 1 000 000 000,-Ft/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000- Ft

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Ajánlatkérő OTP Bank NyRt.-nél vezetett

11734107-15350071 számú számlája.

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték rendelkezésre

bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell

tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

A szerződés biztosítékai:

Jótállás: At a szerződés hibátlan teljesítésének a biztosítására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kiadott teljesítési igazolás keltétől At. vállalása szerint (minimálisan. 36 hónap)

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik (a szerződésben rögzített határidőt elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles.

A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozó díj 1 %-a / nap, minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után, de maximum a nettó vállalkozói díj 20 %-a.

A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, attól elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre is kötelezett lesz.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős a szerződés teljesítése meghiúsul, köteles a nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő felé a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során alkalmazza a Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezéseit.

Jótállási biztosíték: Nyertes At köteles a jótállási kötelezettségekből eredő megrendelői igények teljesítésének biztosítására a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő jótállási biztosíték szolgáltatására.

Teljesítési biztosíték: Nyertes At köteles a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelői igények biztosítékaként a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő teljesítési biztosíték szolgáltatására.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását az ajánlatkérési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon AT -t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-ben előírtakra. A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az AK által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek AT-vel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. AK köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Előzetes igazolás: AT-nek a jelentkezés benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okokhatálya alá. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyike által kitöltött és aláírt - külön EEKD benyújtásával előzetesen igazolják, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (2) bek.). Az AT-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az AT-nek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt A AT alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V.Fej-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek szerint AT-nek az ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidő tűzésével a Kr. 8. 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását. AK felhívja a figyelmet a közbeszerzési dokumentumban az EEKD form. nyomtnak kitöltésére vonatkozó útmutatóra.

Sz.1.: AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján - a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:

Sz1: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti országnyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:

P1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételről akként, hogy az tartalmazza az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgya (magasépítés és/vagy épületfelújítás és/vagy korszerűsítés) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt is, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az Ajánlattevő nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

P2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

- pénzforgalmi számlaszám megadása,

- volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti

Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 19.§ (3) és (5) bekezdéseiében foglaltakra. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadóak.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy

hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Kr. 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1) és P2) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) és P2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az Ajánlattevőtől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító AF feladásának napját megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) teljes általános forgalmi adó nélkül számított nettó 1 000 000 000,- HUF árbevétellel, amelyből legalább nettó 750 000 000- Ft a közbeszerzés tárgyából (magasépítés és/vagy épületfelújítás és/vagy korszerűsítés) származó árbevételnek minősül.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

Karakterkorlátozás miatt az AF VI.3. pontjának folytatása:

20. Abban az esetben, ha az eljárás során, Ajánlattevő a szakemberek, és a referencia vonatkozásában igénybe veszi más szervezet kapacitásait, csatolandó ezen szervezet kötelezettség vállalása, melyből egyértelműen megállapítható, hogy ezen feladatok elvégzéséhez a megjelőlt kapacitást nyújtó kerül bevonásra a teljesítéshez szükséges mértékben

21. AT az ajánlat részeként köteles az M.2.1-M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében megszerzett többlettapasztalat vonatkozásában a bevonni kívánt szakembert megnevezni. A bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa - az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1. - M.2.3) pontban meghatározott műszaki-szakmai alkalmasság alapján - bemutatott szakember közül a fenti pozíciókra melyet kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott szakember, akinél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került megjelölésre a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést. A szakmai önéletrajz nem képezi a szakmai ajánlat részét.

22. Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Demeter István 00286

Lebonyolító szervezet: Demeter Ügyvédi Iroda (3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.), Telefon: +36 46572188, Fax: +36 46 572189

E-mail: info@demeterugyved.hu

23. Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi, gazdasági, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P1, P2, M1 és M2 feltételek vonatkozásában.

24. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

25. A felhívás IV.2.6. pontjában meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

26.Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek és a műszaki leírás alapján, a tervekben szereplő műszaki tartalomra és a műszaki leírásokban előírt műszaki követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az Ajánlatkérő!

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

27. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül projekttervet (térbeli organizációs terv, pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie, melyről Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni kell. További részletek a szerződéstervezetben.

28. Nyertes ajánlattevő köteles MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert a szerződést hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések leírását alkalmazni. További részletek a szerződéstervezetben.

25. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:0-10

A módszer(ek) meghatározása, amellyel ezen pontszám megadásra kerül: Egyösszegű nettó ajánlati ár esetén fordított arányosítás; M.2.1-M.2.3. alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalat esetén egyenes arányosítás. A részletes szabályokat teljeskörűen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza

26. A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerinti szervezet alapítási kizárt.

27. AK felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 29. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. A 321/2015. (X.30.) [Kr.] 21. § (2) bek. a) pontja alapján a közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 (nyolc) éven belül megkezdett és 5 (öt) éven belül szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásainak (magasépítés és/vagy épületfelújítás és/vagy korszerűsítés) bemutatása a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolással. [A Kr.23.§-ában, valamint a 22. § (3) bek.ében foglaltaknak megfelelően.]

Ajánlatkérő [Ak] a Kr. 21.§ (2) bek. (2a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

A referenciaigazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél neve, székhelye,

- a teljesítés helye,

- az építési beruházás tárgya, mennyisége (olyan tartalommal, amelyből az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való teljesülés megállapítható)

- a szerződésszerű teljesítés kezdő és befejező időpontja (ÉV/HÓ/NAP) szerinti bontásban

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e.

Ha a bemutatott referenciát az AT közösen teljesítette, úgy referenciaként kizárólag az AT saját teljesítésének aránya számolható el. Ebben az esetben rögzíteni kell az AT saját teljesítésének százalékos arányát.

Ak felhívja a figyelmet a Kr. 22.§ (5) bekezdésére.

Ha az AT a felhívás M.1 pontban előírtak vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy a Kbt. 65. § (7) bek megfelelően alkalmazandó.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bek.ében foglaltakra.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség ellenőrzése két lépcsőben történik:

I. Előzetes igazolási mód:

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.

II. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak szerint külön hívja fel a gazdasági szereplőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ak. felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.

M.2. A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azon szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó az M.2.1.-M.2.4. alkalmassági követelmény tekintetében bevonni kívánt szakember vonatkozásában:

- A szakember neve;

- A szakember - az ajánlattétel időpontja szerinti munkahelye;

- A szakember kamarai nyilvántartási számát, és jogosultság kódja (amennyiben az adott szakember már az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal);

- A kamarai nyilvántartás fellelhetőségének Internet címe (amennyiben az adott szakember már az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal).

Amennyiben a megajánlott szakember nem rendelkezik a fenti - szerződéskötési feltételként - meghatározott jogosultsággal, úgy az M.2.1.-M.2.4. alkalmassági követelmény tekintetében csatolni szükséges továbbá:

- A bemutatott szakember azon végzettségét képzettségét igazoló iratainak egyszerű másolatát, melyek a szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükségesek, továbbá

- jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.

A szakember tekintetében ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra is.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az Sz1), M1) és M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az Ajánlattevőtől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik M.1. legalább 1 db, a közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül szerződésszerűen teljesített magasépítés és/vagy épületfelújítás és/vagy korszerűsítés elvégzésével, amely olyan iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület kivitelezése, mely min. 1 200m2 alapterületű és tartalmaz

legalább 900 m2 melegburkolat kivitelezését,

legalább 650 m2 alumínium nyílászáró kivitelezést.

A minimumkövetelményeknek való megfelelés egy vagy több szerződésszerűen teljesített referencia bemutatásával is igazolható. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) és (12) bekezdéseiben foglaltakra.

Az M.1. pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelményt a Kbt. 65.§ (5) bekezdés alapján határozta meg ajánlatkérő.

M.2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján meghatározott érvényes „MV-É (Építési szakterület)” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét és annak időpontját igazolni.

M.2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján meghatározott érvényes „MV-ÉG (Építménygépészet szakterület)” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét és annak időpontját igazolni.

M.2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján meghatározott érvényes „MV-ÉV (Építményvillamosság szakterület)” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét és annak időpontját igazolni.

M.2.4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább1 fő szakembert, aki rendelkezik a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) névjegyzéke szerinti, vagy ezzel egyenértékű, A-ÉP - épületakusztikai szakértői és/vagy tervezői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel

A-ÉP - épületakusztikai szakértői és/vagy tervezői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettség: Okleveles villamosmérnök, okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök, okleveles gépészmérnök (MSc)

A-ÉP - épületakusztikai szakértői és/vagy tervezői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat: Msc képzés mellett 5 év szakmai gyakorlat

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Előleg mértéke legfeljebb 5 %. Az előleg kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül a 322/2015 (X. 30.) Kr 30. § (1) bekezdése alapján Előleg visszafizetési biztosíték nincs. Az előlegszámla összege a végszámlában számolható el.

Ajánlatkérő részszámlázást az alábbiak szerint biztosít:

A teljesítés során 6 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 15 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.

- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 40 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.

- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.

- 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 70%-át elérő megvalósult teljesítés esetén.

- 5. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.

- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről, a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának leigazolt elérésekor sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban ajánlatkérőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg részteljesítési határidőt.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy a megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

További feltételek a KD-ban és a szerződéstervezetben. Számla kifizetésére irányadó a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6), Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, valamint alvállalkozó esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A.§. A jelen beruházás fordított áfás. Tartalékkeret nincs.

Részletek a KD-ban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/01/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/01/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően.

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15.-17. §-nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A beruházás egy egységet képez. A különböző technológiai munkafázisok egymásra épülnek, a biztonságos és hatékony munkavégzés, és a gazdasági ésszerűség kizárólag abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. A jelen eljárás tárgya homogén, nem bontható részekre, műszakilag/szakmailag egy egységes egészet képez, a szerződésszerű teljesítéshez minden elem teljesítése szükséges, egységes egészként kezelve (várható mennyiségi kedvezmény(ek)

A részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén a párhuzamos munkavégzés nem megoldható, tekintettel arra, hogy egy-egy munkaterület nem lehet több kivitelező birtokában, azok munkanemenként egymástól nem lehatárolhatóak, és ez esetben a teljesítési határidő az elvárthoz képest a megrendelő számára hátrányosan kitolódna.

A gördülékeny és összehangolt munkavégzés érdekében indokolt egy generál kivitelező alkalmazása a beruházás megvalósítására, így elkerülhető, hogy az egymás munkavégzését zavaró kivitelezők egymásra hivatkozva közölnének folyamatosan akadályt.

1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára az EKR rendszerben létrehozott formanyomtatvány alkalmazásával.

3. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet olyan határidőn belül kell előterjesztenie a gazdasági szereplőnek, hogy az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal megadhassa. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző negyedik napnál később nyújtották be, Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (3) bekezdése szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdése szerint az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző negyedik napon kérték, az Ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást határidőben megadni. Ajánlatkérő a határidő meghosszabbítása során a Kbt. 55. §-ában foglaltak szerint jár el.

4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.

5. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.

6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásoka az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot. Az ajánlathoz mind ajánlattevő, mind alvállalkozó, és alkalmasság igazolásához igénybe vett (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő vonatkozásában csatolni kell továbbá a cégszerűen aláíró személy(ek) hiteles aláírási címpéldányát (közjegyző által hitelesített címpéldány) vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját egyszerű másolatban [2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés]. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá cégszerűen, úgy az aláírási címpéldány avagy minta mellett csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is.

7. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.

8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart.

9. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.

10. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan nyilatkozni kell.

11. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést .xls és .pdf formátumban.

12. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.

13. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

14. Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

15. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.

16. Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

17. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, azaz a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

18. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §). A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt.

Karakterkorlátozás miatt folytatás az AF III.1.2. pontjában.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/12/2021