We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 66824-2020

11/02/2020    S29

România-Bucureşti: Apă minerală plată

2020/S 029-066824

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Sector 3 (Primăria Sector 3 Bucureşti)
Număr naţional de înregistrare: 4420465
Adresă: Calea Dudești nr. 191
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031084
Țară: România
Persoană de contact: Direcția Investiții și Achiziții
E-mail: dmaria@primarie3.ro
Telefon: +40 213180339
Fax: +40 213180336
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primarie3.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3
Număr naţional de înregistrare: 16762836
Adresă: Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032462
Țară: România
Persoană de contact: Elina Ștefan
E-mail: achizitii@dgaspc3.ro
Telefon: +40 372126100
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspc3.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare bidoane de apă minerală plată și servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
15981100 Apă minerală plată
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare bidoane de apa minerala plata si servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire conform documentației de atribuire si a caietului de sarcini.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 406 805.60 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39221140 Bidoane de apă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sector 3.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare bidoane de apa minerala plata si servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire conform documentației de atribuire si a caietului de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite, in functie de bugetul alocat: minim 1 contract subsecvent/an.

Cel mai mic contract subsecvent: valoare 29 170,00 RON exclusiv TVA, cantitate: 537 purificatoare + 29 dozatoare /luna.

Cel mai mare contract subsecvent: valoare 320 870,00 RON exclusiv TVA, cantitate: 5 907 purificatoare + 319 dozatoare/11 luni.

Valoarea minima a acordului-cadru: 350 040,00 RON exclusiv TVA, cantitate: 6 444 purificatoare + 348 dozatoare/12 luni.

Valoarea maxima a acordului-cadru: 1 400 160,00 RON exclusiv TVA, cantitate: 25 776 purificatoare + 1 392 dozatoare/48 luni.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 140-319757
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 76698
Titlu:

Contract prestare servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire și bidoane

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: La Fântâna
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Str. Gara Obor nr. 8C, sector 2
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021746
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 331 044.96 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 91 832.32 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 250696
Titlu:

Furnizare bidoane de apă minerală plată și servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: La Fântâna
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Str. Gara Obor nr. 8C
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021747
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 51 633.86 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 51 633.86 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 198909
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: La Fântâna
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Str. Gara Obor nr. 8C
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021747
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 400 160.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 239 212.64 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 239 212.64 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 298503
Titlu:

Furnizare bidoane de apă minerală plată și servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/02/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: La Fântâna
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Str. Gara Obor nr. 8C
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021747
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 263 339.42 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 263 339.42 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/02/2020