Supplies - 670253-2021

28/12/2021    S252

Slovakia-Trenčín: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2021/S 252-670253

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 216-567974)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
National registration number: 31118259
Postal address: Študentská
Town: Trenčín
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Postal code: 91150
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: http://www.tnuni.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Prístrojové vybavenie laboratórií a dodávka spotrebného materiálu

Reference number: TNUNI/NLZ 02/2021
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - prístrojového vybavenia laboratórií a spotrebného materiálu a poskytnutie s tým

súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky).

Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti. Podrobný opis jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti

predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 až B.4

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 216-567974

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 14/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 21/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 14/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 21/01/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: