Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 67280-2016

Normál nézet megjelenítése

27/02/2016    S41

Magyarország-Budapest: Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások

2016/S 041-067280

Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség, AK19084, Mészáros utca 58/a., Címzett: dr. Bognár Nóra, Budapest 1016, Magyarország. Telefon: +36 707771262. Fax: +36 12249163. E-mail: dr.bognar.nora@oktf-nhi.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.10.2015, 2015/S 208-378080)

Tárgy:
CPV:90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90513300 Hulladékégetési szolgáltatások

Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

Hulladékszállítási szolgáltatások

Hulladékégetési szolgáltatások

A következő helyett: 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M.1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. A nyilatkozatnak tartalmazni kell, hogy a szakembereket, milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek az ajánlattevő csatolja be:

— a környezetvédelmi megbízott esetében: a képzettséget/végzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát,

— a targoncavezető képesítéssel rendelkező szakember esetében: KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítványt.

Továbbá csatolni kell a szakemberek nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és közreműködnek a szerződés teljesítésében és nincs olyan kötelezettsége a jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármely szempontból akadályozná.

Több részre történő ajánlattétel esetén a nyilatkozatot elég egyszer benyújtani.

M.2) a Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, illetve műszaki felszereltség leírását.

A mérlegesetében csatolni kell a mérleg hitelesítését igazoló MKEH illetékes szerve által kiállított hitelesítési jegyzőkönyv másolatát.

A gumiabroncs őrlésére alkalmas berendezés esetében csatolni kell a berendezés műszaki leírását, amelyből egyértelműen meghatározható a berendezés kapacitása, az eljárás során keletkező gumi, textil, acél frakciók mérete és azok jellemzői.

Továbbá nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek a legalább 10 tonna/nap kapacitású hulladék gumiabroncs őrlésére alkalmas berendezés, továbbá az előírt mérleg szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

29.2.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

29.2.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

29.2.2016 (10:00)

Helyesen: 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M.1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. A nyilatkozatnak tartalmazni kell, hogy a szakembereket, milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek az ajánlattevő csatolja be

— a környezetvédelmi megbízott esetében: a képzettséget/végzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát,

— a targoncavezető képesítéssel rendelkező szakember esetében: KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítványt.

Továbbá csatolni kell a szakemberek nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és közreműködnek a szerződés teljesítésében és nincs olyan kötelezettsége a jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármely szempontból akadályozná.

Több részre történő ajánlattétel esetén a nyilatkozatot elég egyszer benyújtani.

M.2) a Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, illetve műszaki felszereltség leírását.

A mérleg esetében csatolni kell a mérleg hitelesítését igazoló MKEH illetékes szerve által kiállított hitelesítési jegyzőkönyv másolatát.

A gumiabroncs őrlésére alkalmas berendezés esetében csatolni kell a berendezés műszaki leírását, amelyből egyértelműen meghatározható a berendezés kapacitása, az eljárás során keletkező gumi, textil, acél frakciók mérete és azok jellemzői.

Továbbá nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek a legalább 5 tonna/nap kapacitású hulladék gumiabroncs őrlésére alkalmas berendezés, továbbá az előírt mérleg szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

21.3.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

21.3.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

21.3.2016 (10:00)

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Az eljárást megindító felhívás módosításával összhangban módosul a dokumentáció. A módosítás a dokumentáció következő részét érinti:

— Mellékletek (nyilatkozat-minta).

A módosított Ajánlati Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

A módosított dokumentációt, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, ajánlatkérő elektronikus úton közvetlenül megküldi azon gazdasági szereplők részére, akik ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték (a dokumentációt átvették). A módosítást követően jelentkező gazdasági szereplőknek már a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ajánlati dokumentáció kerül megküldésre.