Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 67771-2019

12/02/2019    S30

Magyarország-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 030-067771

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Infrastruktúra-fejlesztés tervezési feladatai

Hivatkozási szám: EKR000912152018
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés egyesített engedélyes kiviteli terveinek elkészítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 495 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4024 Debrecen, Piac utca 20.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A területre vonatkozó infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban TT-58/2018. tervszámon jóváhagyási tervek készültek, melyek a közbeszerzési dokumentumok részét képezik.

Tervezési feladat meghatározása:

1. El kell készíteni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott helyszínrajzon szereplő, megközelítőleg 13,5 km hosszban új nyomvonalon út, hat csomóponttal és egy különszintű keresztezéssel ehhez kapcsolódó 10,3 km hosszban kerékpárút egyesített engedélyes kiviteli terveit és a közlekedés forgalmi szimulációját.

2. El kell készíteni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott helyszínrajzon szereplő, megközelítőleg 21,8 km nyílt és zárt csapadék és belvíz elvezetési rendszer egyesített engedélyes kiviteli terveit.

3. El kell készíteni a Gazdasági Övezet területének megközelítőleg 20,4 km hosszban ivóvízzel történő ellátásának és megközelítőleg 21,37 km zárt rendszerű (nyomó / gravitációs) szennyvíz elvezetésének engedélyes kiviteli terveit.

4. El kell készíteni a Gazdasági Övezet területének hírközlési kábel alépítményi hálózattal történő ellátásának engedélyes kiviteli terveit.

5. El kell készíteni a tervezés során műszaki szükségesség miatt felmerülő közműkiváltások engedélyes kiviteli terveit.

6. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

Az építések megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatása Ajánlatkérő meghatalmazása alapján Tervező feladata, az engedélyezési eljárás során felmerülő eljárási díjak megfizetése Ajánlatkérőt terhelik.

A tervdokumentációt 8 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 3 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. A kiviteli tervdokumentációhoz árazott és árazatlan költségvetést szükséges benyújtani.

A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.

A terveket .pdf/A, .dwg és .pla formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.

Az átadott tervdokumentációk tartalmának és digitális formázásának (méret, felbontás) meg kell felelnie az átadáskor hatályos 312/2012. Kormányrendelet 8. mellékletében, a 306/2011. (XII.23.) és a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak, úgy, hogy az minden további átalakítás, kiegészítés nélkül benyújtható legyen az ÉTDR rendszeren keresztül engedélyezésre. A költségvetést méret és mennyiség számítással kell alátámasztani. A teljes tervdokumentációt tehát elektronikusan szerkeszthető formátumban kell átadni (tervlapok, műszaki leírások, megalapozó számítások stb.).

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül-e külön szintű keresztezés tervezésében tervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. A tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül-e ivóvízzel történő ellátás és/vagy zárt rendszerű szennyvízelvezetés tervezésében tervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül-e forgalmi szimuláció készítésében gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Vállalt tervszállítási határidő a szerződés megkötéstől számítva naptári napokban (min. 30 nap; max. 150 nap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A befektetővel megkötött szerződésben vállalt határidők tarthatósága érdekében gyorsított eljárás lefolytatása szükséges.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 218-499251
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Infrastruktúra-fejlesztés tervezési feladatai

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94873021
Postai cím: Hatvan utca 54. fszt. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: mocsari.attila@tervtarkft.hu
Telefon: +36 309819718
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 583 697 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 495 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1./ FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37., adószám: 10751257-2-41)

2./ TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat utca 30., adószám: 12602908-2-42), Tender Terv Kft. (4030 Debrecen, Óvoda utca 2., adószám: 11148081-2-09), Tórusz Közmű Tervező és Szolgáltató Kft. (4225 Debrecen, Kútvölgyi utca 32., adószám: 14942987-2-09) közös ajánlattevők

3./ Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest Perc utca 2., adószám: 26295464-2-41)

4./ Cívis Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella utca 13/D, adószám: 23108800-2-09), Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1., adószám: 13260534-2-43) közös ajánlattevők

5./ TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság (4025 Debrecen, Hatvan utca 54. fszt. 1., adószám: 22895976-2-09)

6./ GULIT Közlekedéstervező Mérnökiroda Bt. (4024 Debrecen, Vígkedvű M. utca 10. 3/13., adószám: 21997082-2-09)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/02/2019