Services - 677840-2022

06/12/2022    S235

Danmark-Köpenhamn: Marknadsföring

2022/S 235-677840

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Øresundsbro Konsortiet
Nationellt registreringsnummer: 24246787
Postadress: Vester Søgade 10
Ort: København
Nuts-kod: DK0 Danmark
Postnummer: DK-1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Emma Laakkonen
E-post: emma.laakkonen@colligio.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.oresundsbron.com
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mediabyrå/reklambyrå

Referensnummer: 22/6
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79342000 Marknadsföring
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar reklam- och mediatjänster enligt beskrivningen i detta underlag. Øresundsbron har behov av en fullservicebyrå, där uppdrag ska kunna genomföras i alla kommunikationskanaler. Dock ligger tyngdpunkten på digitala kanaler och rörlig media. 

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 95 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79340000 Reklam och marknadsföring
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK Danmark
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar reklam- och mediatjänster enligt beskrivningen i detta underlag. Øresundsbron har behov av en fullservicebyrå, där uppdrag ska kunna genomföras i alla kommunikationskanaler. Dock ligger tyngdpunkten på digitala kanaler och rörlig media. 

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Genomförandebeskrivningar / Viktning: 60 000 DKK mervärde
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 102-284739
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/10/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Mediacom Group
Nationellt registreringsnummer: 78422017
Postadress: Holmbladsgade 133, 1 sal
Ort: København
Nuts-kod: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-post: jesper.jorgensen@mediacom.dk
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 95 000 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Ort: Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg
Land: Danmark
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/12/2022